Sdílet
 

Vratové systémy firmy M D I Dráždil

Datum vydání: 04.03.2005 | autor:
Firma M D I Dráždil (IČO 43313566) vznikla osamostatněním v létě roku 2000 na základě předchozích osmiletých zkušeností z práce v oboru otvorových výplní a především vratové techniky ve společnostech C.A.P., spol. s r.o. a ADVES s.r.o..
Firma převzala prostory a činnost původního zastoupení společnosti ADVES-RECORD s.r.o. v Husově ulici, v Českých Budějovicích a ve svých aktivitách se snaží zodpovědět požadavku trhu v oblasti vratových systémů, automatických dveří a speciálních otvorových výplní.
K tomu disponujeme dostatečným zázemím ve dvou areálech a dále vybavením pro realizace výrobků v privátním i průmyslovém sektoru. Z oblasti spolupracujících firem je potřeba v tomto úvodu vyzdvihnout spolupráci a zastoupení pro oblast Jižních Čech firmy LOMAX, předního výrobce vratových výrobků.
V následujícím textu si Vám dovolujeme představit výčet možných řešení vrat pro garáže, dílny i náročné průmyslové provozy.
Sekční vrata DELTA

• Nejfrekvenovaněji žádaná vrata, nejvíce vyhovující požadavkům většiny zákazníků.
Vratové křídlo pojíždí a zalamuje se po jednotlivých zámkově spojených sekcích do prostoru pod stropem.
Plocha vrat je tvořena sekcemi ze zinkovaných ocelových dvouplášťových sendvičových panelů s bezfreonovou PUR výplní tl. 40 mm a se speciálními zámky sekcí proti přivření prstů. Povrchový motiv je členěn kazetovými či horizontálními liniovými prolisy.
• Barevná povrchová úprava sekčních panelů je standardně oboustranně bílá (RAL 9010). Za příplatek je možné nejen vybrat barvu podle vzorníku RAL, ale i zvolit odlišný foliový dekor zlatý dub, tmavý dub, světlý buk či mahagon. Pro splnění architekton. hlediska případně postačuje barevná úprava jen na vnější straně vrat.
• Nabízíme možnost prosklení sekcí a integrace personálního dveřního vstupu v ploše vratového křídla.
• Způsoby ovládání sekčních vrat – ruční či elektro – pohony 230V, 380V, s různými způsoby ovládání a jištění, možnost napojení na přístupové systémy, systémy EPS, EZS a další.
Foto MDI - DRÁŽDIL - stranově posuvná vrata.
Foto MDI - DRÁŽDIL - stranově posuvná vrata.

• Dodávka vrat zahrnuje včetně montáže i dopravu, elektrozapojení a celkové zprovoznění.
• Výroba vrat přesně na požadovaný rozměr.
• Průmyslové provedení vrat zahrnuje celou škálu řešení výplní, typů prosklení, systémů výsuvu a výbavy ovládacích a bezpečnostních prvků.

Stranově posuvná vrata PRAKTIK

• Posuvná vrata s velkou budoucností řeší (oproti sekčním vratům) bez příplatků otázku personálního vstupu dílčím otevřením vratového křídla bez nutnosti plného otevření a provětrání garáže.
Postačuje jen nízký nadpřekladový prostor, který lze vytvořit i individuálně. Od stropní desky tak sníží světlost jen cca o 120 mm.
Vratové křídlo je tvořeno profily (lamelami z různých dřevěných materiálů nebo z hliníku o šířce profilu 60 - 80 mm a tl. 21 mm) nebo izolačními sekcemi o šířce 500/610 mm (provedení panelů shodně – viz popis sekčních vrat).

Rolovací vrata MDI, typ B 77, B 55

Rolovací vrata řeší problém nemožnosti zásuvu vratového křídla do prostoru pod stropem. Pancíř lamel z hliníkových dvouplášťových profilů vypěněných ekologickou PUR pěnou (skladebný rozměr lamely 77 mm, 55 mm) je navíjen ve vodících lištách na pojezdovou osu s trubkovým elektropohonem (230 V).
Foto MDI - DRÁŽDIL - rolovací vrata.
Foto MDI - DRÁŽDIL - rolovací vrata.
Osa je uložena na postranních konzolách nadpražího otvoru s ochranným krytem či bez něj („kastlíku“).
• Při výpadku elektrické energie je zde možnost nouzového ručního otevírání a doplňkových poloautomatických a bezpečnostních funkcí k elektroovládání.
• Barevné provedení - 12 základních odstínů a imitací dřeva + 3 věrně imitující foliové dekory (zlatý + bahenní dub, mahagon).
• Možnost integrace prosklení a větracích mřížek.
• Osazení vnitř či vně za stavební otvor anebo do ostění otvoru.
• Výroba přesně na potřebný rozměr.

Výklopná vrata Hörmann Berry

• Cenově velmi příznivé řešení garážových vrat
• Typový výrobek, anebo vrata atypová přesně dle požadavku, konstrukčně vycházejících z vrat Hörmann.
Foto MDI - DRÁŽDIL - výklopná vrata.
Foto MDI - DRÁŽDIL - výklopná vrata.

• Křídlo vrat je tvořeno trapezovým pozinkovaným plechem přibodovaným na nosném jaklového rámu, s povrchovou úpravou polyesterovými barvami – standardně bílá RAL 9016, 8024, v atypu dále 9010, 8018, 8011, 7016, 6029, 5010 či dále ještě za příplatek dle stupnice RAL.
• Vlastní rám vrat a celý pojezdový systém je žárově zinkován, mechanický pohyb jednotlivých součástí je zprostředkován kombinací materiálů zamezujících kontaktu kov na kov
• Možnost provedení vrat bez výplně vratového křídla, s předpřípravou pro osazení individuální dřevěné výplně.
• Provedení vratového křídla s anebo bez izolační výplně
• Možnost integrace personálního dveřního vstupu v ploše vratového křídla
• Křídlo pojíždí svými úchyty v horních rozích křídla ve vodících dráhách zavěšených či rozepřených v prostoru pod stropem. Ve středové horizontální ose výrobku je křídlo pomocí mechanismu pákového ramene s vyvažovacím pružinovým systémem kotveno k čelnímu rámu vrat a zároveň umožňuje chod a vyvážení křídla.
• Vrata je možné osadit způsobem do ostění vratového otvoru či způsobem za otvor, s možností osazení (nebo absence při již hotových konečných podlahách) prážku v podlaze.

Vjezdové brány:

• Kromě základní funkce mobilního uzavření prostor, pozemků a přístupových cest u veřejných komerčních i obytných objektů a rodinných domů elektroovládané brány dovolují vedle komfortní funkce dále rychlé, bezproblémové průjezdy vozidel a bezpečný provoz i na frekventovaných či nepřehledných komunikacích.
• Rám i doplňky konstrukce bran se vyrábí z ocelových či hliníkoslitinových profilů, dle přání zákazníka se zinkováním žárovým či tzv. šopováním, se základním nebo i finálním lakovým nátěrem a kombinacemi všech možností. Výplň může být celoplošná či profilová z materiálů oceli, dřeva i plastu anebo si ji zákazník obstará samostatně v návaznosti na řešení oplocení.
Foto MDI - DRÁŽDIL - vjezdové brány, nakládací místa.
Foto MDI - DRÁŽDIL - vjezdové brány, nakládací místa.

• Brány křídlové otočné mohou být v provedení jednokřídlém i dvoukřídlém, s nesením na pantových spojích různého provedení včetně ložiskových čepů a sestav.
• Pohony mohou být nadzemní lineární pákové hydraulické anebo elektromechanické se šnekovým převodem, nebo nadzemní či zemní s otočným ramenem.
• U posuvných pojezdových bran křídlo pojíždí po dráze zabudované v prahovém základu prostřednictvím speciálních koleček zabudovaných ve spodní části rámu a vertikální držení rámu je zprostředkováno vodícími kladkami na samostatné pomocné konstrukci či s osazením na tělese oplocení.
• U posuvné nesené brány vlastní rám s výplní nebo bez výplně pojíždí jako nesený na speciálním nosném „C“ profilu s vynášecími vozíky s ložiskovými kolečky, kotvenými na upravené nosné konzole zabudované v betonovém základu vedle vlastního otvoru brány. Pomocné vertikální držení křídla je zajištěno stejným způsobem, jako u pojezdové brány.
• Elektrozprovoznění posuvných bran je zajištěno přenosem točivého momentu pastorku elektromotoru na hřebenovou tyč kotvenou na konstrukci brány

Všechny vratové výrobky zajišťujeme vlastními dodávkami a montážemi. Realizujeme komplexní program pro speciální otvorové výplně a předěly průmyslového charakteru jako například výrobky nakládacích míst (rampové vyrovnávací můstky a těsnící límce), protiprůvanové lamelové clony, posuvné uzávěry včetně pripožárních, rychloběžná vrata a další typy zařízení. Tato zařízení vesměs reagují na specifické požadavky průmyslových provozů ve vztahu k řešení tepelného režimu objektů, požárních rizik, kapacitních požadavků frekvence provozu apod.

Závěrem lze říci, že vratové výrobky svojí širokou škálou různých typů a řešení drží krok s požadavky doby na estetické a prostorové řešení privátních garáží. Neustále dimenzují provozní charakteristiky průmyslových uzávěr se soustředěním se na ekonomický efekt a bezpečnostní otázky. Požadavky zákazníků a optimalizace realizačních řešení jsou pro nás stálou výzvou.

Fotografie realizací najdete ZDE

Pravidla soutěže „BMW 2005“
 1. Organizátor soutěže
  Organizátorem soutěže je LOMAX & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08, IČO: 26903920, DIČ: CZ26903920 (dále jen 'organizátor').
  Kontaktním subjektem pro oblast Jižních Čech je firma MDI, Husova 17, 370 05 České Budějovice, IČO 43313566. Kontakty: tel.: 385 349 662, 603 198 758, 603 538 518 , e-mail: mdi@wo.cz
 2. Účast v soutěži
  Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která si v termínu od 1.1.2005 do 30.11.2005 včetně (soutěžní období) závazně objedná vrata nebo rolety s montáží u společnosti LOMAX & Co s.r.o. nebo u jeho smluvního prodejce a zástupce. Přičemž musí být do 30.11.2005 zaplacena záloha na objednané dílo a celková cena díla bez DPH musí být vyšší než 25.000,-Kč.
  Dále co nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku: „Jaký bude součet hodnot na počítadlech kilometrů (celkových stavů) ke dni 16.12.2005 na všech vozidlech firmy LOMAX & Co s.r.o.?“ Přičemž vozidlem firmy LOMAX & Co s.r.o. se rozumí takové, které bude u této firmy ke dni 16.12.2005 v povinnosti k dani silniční. Stavy tachometrů se budou matematicky zaokrouhlovat na celé kilometry. Za každou „Objednávku“ nebo „Smlouvu o dílo“ s výše uvedenými parametry lze odpovídat na soutěžní otázku pouze jednou. Odpovědi na soutěžní otázku musejí být zodpovězeny na předtištěných kuponech organizátora a zaslány poštovní službou na adresu organizátora (LOMAX & Co s.r.o., 691 08, Bořetice 417) nejpozději do 10.12.2005, přičemž se bude posuzovat datum uvedený na razítku poštovní služby.
  V případě chybného, nečitelného nebo neúplného vyplnění údajů nebude došlý kupon zařazen do soutěže.
  Při zrušení „Objednávky“ nebo „Smlouvy o dílo“ bude kupon vyřazen ze soutěže. Pokud ke zrušení dojde po vyhodnocení soutěže, zaniká zde nárok na výhru.
  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti LOMAX & Co s.r.o, všichni smluvní prodejci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké. V případě, že se výhercem stane taková osoba, zaniká zde nárok na výhru. Dále jsou ze soutěže vyloučeny právnické osoby.
 3. Výhry
  1.cena
  nový automobil BMW 116i
  2. - 4. cena
  domácí kino JVC
  5. - 101. cena
  zimní sportovní bunda LOMAX
 4. Vyhodnocení soutěže
  Vyhodnocení soutěže se uskuteční do 31.12.2005.
  Dne 16.12.2005 organizátor v areálu svého sídla zjistí a zveřejní odpověď na soutěžní otázku.
  Ceny získají výherci podle pořadí, v jakém se jejich tipy blíží správné odpovědi. V případě rovnosti tipu získá přednější pořadí ten, u něhož bude vyšší cena díla na „Objednávce“ nebo na „Smlouvě o dílo“.
  Výherci budou vyhodnoceni a obeznámeni s výhrou telefonicky či písemně nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhodnocení soutěže.
  Výherce může převzít výhru až po zrealizování předmětu díla a zaplacení díla z jeho strany.
  Rozhodnutí organizátora ohledně veškerých záležitostí je konečné a právně závazné pro všechny účastníky.
  Účastníci, kteří nesplní všechny uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na určení termínu předání výhry, nejpozději však do 30.3.2006. Zástupce organizátora osobně předá výhru výherci v místě sídla organizátora.
  Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu nebo ceny měnit či převést.
  Daň z cen nad 10.000,-Kč uhradí organizátor nad rámec výhry.
  Převzetí a užívání automobilu se řídí obchodními podmínkami jeho dodavatele.
 5. Obecné podmínky
  Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže pozměnit pravidla, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
  Výherce 1.ceny se zavazuje ponechat vyhraném automobilu reklamní polep po dobu nejméně 6-ti měsíců.
  Výherní listina bude k dispozici na internetových stránkách www.lomax.cz a u organizátora soutěže.
  Informace o soutěži proběhnou ve vybrané inzerci firmy LOMAX & Co s.r.o.. Podrobné informace mají možnost zájemci o soutěž získat přímo na internetových stránkách www.lomax.cz.
  Účastí v soutěži a zasláním kuponu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených na kuponu za účelem nabízení obchodu nebo služeb, a to do odvolání tohoto souhlasu a souhlasí se zveřejněním svého jména a obce ve sdělovacích prostředcích, na internetových stránkách a v inzerci. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost LOMAX & Co s.r.o., Bořetice 417, 691 08. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Ing. Miroslav Dráždil

Ing. Miroslav Dráždil

České Budějovice, Husova 21, 37005
Tel: 385 349 662
Web: http://www.mdi-vrata.cz
E-mail: drazdil@mdi-vrata.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Miroslav Dráždil

České Budějovice, Husova 21, 37005
Tel: 385 349 662
Mobil: 603 198 758
Web: http://www.mdi-vrata.cz
E-mail: drazdil@mdi-vrata.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vratové systémy firmy M D I Dráždil"

Buďte první a napište komentář k  "Vratové systémy firmy M D I Dráždil"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE