Vrty pro vertikální tepelná čerpadla Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Tepelná čerpadla mohou využívat energii uloženou v zemi nebo ve vodě. K jejich největším výhodám patří vysoký topný faktor a jejich minimální závislost na klimatických podmínkách. Základem pro typ země/voda nebo voda/voda je provedení hlubinného vrtu. S realizací vrtu se pojí nejen výkopové práce, ale také vyřizování dokumentů a povolení. Celkově se vyplatí spolupracovat se zkušenými odborníky, protože jen díky kvalitnímu návrhu a realizaci dosáhneme maximálního topného faktoru tepelného čerpadla.

Aby vertikální tepelné čerpadlo země/voda nebo voda/voda fungovalo tak jak má, musí být dobře proveden základní předpoklad – hlubinný vrt, ze kterého bude čerpat tepelnou energii. Podle typu čerpadla je teplo odebíráno zemi nebo vodě. A podle zvoleného typu se pak odvíjí další souvislosti.

Tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda

Tepelné čerpadlo dokáže celoročně využívat alternativní zdroj energie. Jednou z možností je využití energie z hlubinného vrtu. Tento zdroj je nezávislý na klimatických podmínkách a čerpadla tohoto typu mají vysoký topný faktor. 
Tepelná čerpadla typu voda/voda pracují na velmi podobném principu jako typ země/voda. V primárním systému se teplo odebírá z vertikálních vrtů např. z mokrých studní. Velká výhoda spočívá v tom, že provoz není energeticky náročný (např. v porovnání s tepelným čerpadlem vzduch/voda). 

Vertikální vrty pro tepelná čerpadla

Hlubinné vrty pro tepelná čerpadla se provádí do hloubky 70 až 150 m. Hloubka vrtu se určuje podle tepelné ztráty objektu a mimo jiné závisí také na hydrogeologických a geologických podmínkách lokality. Správný návrh vrtu je velice důležitý, protože má vliv na dosažení maximálního topného faktoru tepelného čerpadla.

Pokud bychom zjednodušeně popsali jednotlivé kroky při realizaci hlubinného vrtu, vše začne kontaktováním odborné firmy. Následuje konzultace na základě dispozic pozemku a výběr nejvhodnější vrtné techniky podle hydrogeologických poměrů lokality. V dalším kroku firma zpracuje stavebně projekční a hydrogeologickou dokumentaci a následují správní úkony, které se s realizací vrtů pro tepelná čerpadla pojí. Tyto jednotlivé úkony mohou být hodně specifické a mohou se lišit v závislosti na dané lokalitě.
Po vyřízení dokumentů a po obdržení stavebního povolení na vrty mohou začít vrtné práce. Při práci se provádí také hydrogeologický dozor, abychom předešli možným problémům.

Faktory

Velice důležité je spolupracovat s odborníky, kteří mají se zemními vrty bohaté zkušenosti. Důležitý je odborný návrh vrtu, předběžná cenová kalkulace i profesionální realizace. Další samostatnou oblastí, která se s vrtem pojí je vyřízení dokumentace, povolení a projektů. 
Zdroj použitých fotografií: Stanislav Čihák