Sdílet
 

Vyřešte likvidaci odpadních vod pomocí domovní čistírny

Datum vydání: 06.06.2013 | autor:

Moderní a úsporný způsob likvidace odpadních vod z obytných objektů představují domovní čistírny odpadních vod (ČOV). Odpadní vody jsou čištěny aerobně biologickým způsobem, při kterém je organická hmota rozkládána mikroorganismy.

Dommovní čistírna odpadních vod Dommovní čistírna odpadních vod
Dommovní čistírna odpadních vod

Jak nejlépe s odpadními vodami naložit?

Jednoznačná odpověď na otázku, jak nejlépe naložit s odpadními vodami, neexistuje. Způsob likvidace odpadních vod se odvíjí od několika faktorů. Záleží na tom, zda je dům trvale obydlený nebo využívaný pouze jako rekreační objekt, jaké jsou možnosti pozemku a jaké jsou nároky zadavatele na obsluhu zařízení, zda je v blízkosti vodní tok, do kterého se bude přečištěná voda vypouštět atd. Proto si pozvěte odborníka, který vám poradí pro vás nejvhodnější způsob likvidace odpadních vod.

Domovní čistírny odpadních vod

Malé domácí čistírny odpadních vod jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod. Tyto čistírny odpadních vod nahradí septik nebo jímku, proto jsou nejčastěji používány k čištění splaškových vod z chat, chalup, rodinných domů nebo penzionů.

Jak čištění odpadních vod probíhá?

Zjednodušeně lze říci, že do nádrže z jedné strany přitékají odpadní vody a z druhé strany vytéká pročištěná voda. Čistírna je tvořena nádrží, kompresorem a kalojemem. Odpadní voda je pročišťována s pomocí zemního filtru mikrobiologickými organismy, které žijí v nádrži a rozkládají znečištění na látky neškodné pro přírodu. Tyto mikroorganismy potřebují k životu kyslík, jehož se jim dostává pomocí dmychadla, které provzdušňuje směs v čistící nádrži. Produkty bakterií (kal) se ukládají v kalojemu, z něhož se kal musí pravidelně odsávat a vyvážet do obecní čistírny odpadních vod. Kal lze také použít do kompostu, nebo jako hnojivo okrasných porostů.

Čištění odpadních vod obvykle probíhá ve třech fázích. Napřed se provádí hrubé předčištění, během kterého se od odpadní vody oddělí hrubé nečistoty. Ve druhé fázi čištění (aerobním stupni) dochází k vlastnímu biologickému čištění s následným oddělením kalu, který je produktem čištění, od vyčištěné vody. Nakonec se kal a vyčištěná voda přepraví do prostor určených pro jejich skladování a další následující zpracování.

Druhy domovních čistíren odpadních vod

Domovní čistírny se dělí na kontinuální (s nepřerušovaným průtokem), kde jsou splašky čištěny průběžně, a diskontinuální čistírny (s přerušovaným průtokem), ve kterých se odpadní vody čistí v aktivační nádrži během jejího plnění. Po vyčištění je provzdušňování zastaveno a po sedimentaci se odčerpá čistá voda.

Čistírny odpadních vod spadají do kategorie vodní dílo a povolení k jejich pořízení uděluje příslušný obor životního prostředí u pověřených stavebních úřadů.

Kam s vyčištěnou vodou?

Kam se bude vyčištěná voda odvádět? Je-li v blízkosti čistírny potok, řeka nebo rybník, může se likvidace vyčištěných odpadních vod řešit tak, že ji do vodního toku vypustíme.

Pokud chceme vyčištěné odpadní vody svést drenážním potrubím do podzemních vod, musíme k projektu přiložit ještě hydrogeologické vyjádření, že v místě vypouštění odpadních vod, nedojde ke znehodnocení podzemních vod. Při takovéto likvidaci odpadních vod bývá požadován vyšší stupeň čištění, než když jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových vod. Domovní čistírnu je pak nutné na odtoku ještě doplnit pískovým filtrem.
Je-li vaše žádost o likvidaci odpadních vod zamítnuta, odpadní vody je možné likvidovat pomocí kombinace čistírny odpadních vod a zásobní nádrže na odpadovou vodu. Odpadní voda je následně využita například k zálivce, záleží na stupni jejího vyčištění – některé čistírny vodu vyčistí tak, že ji lze používat jako užitkovou vodu i v domácnosti.

Pokud příslušné povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod nemáte, hrozí vám pokuta ve výši až 50 000 Kč, když porušíte zákaz.

Čistírny a ekologie

Čištění probíhá ekologicky bez použití chemických prostředků. Účinnost čistíren se pohybuje kolem 95%. Odpadní vody jsou dočišťovány pomocí biologických filtrů, které jsou praktické především v místech, kde je produkce odpadní vody nepravidelná, například na chatách a chalupách.

Náklady na pořízení a provoz čistírny

Domácí čistírnu k průměrnému rodinnému domu si dnes můžete pořídit již od 50.000 Kč. K ceně je nutné připočíst cenu za osazení a provozní náklady, které jsou tvořeny především cenou spotřebované elektřiny, která by se měla vejít do cca 2 000 Kč.

Zdroj: www.azrealplast.cz
REALPLAST s.r.o.

REALPLAST s.r.o.

Český Brod, Český Brod, Žižkova 1314, 28201
Tel: 321 622 549
Web: http://www.azrealplast.cz
E-mail: arealplast@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REALPLAST s.r.o.

Český Brod, Český Brod, Žižkova 1314, 28201
Tel: 321 622 549
Mobil: 602 245 778
Web: http://www.azrealplast.cz
E-mail: arealplast@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Vyřešte likvidaci odpadních vod pomocí domovní čistírny"

Buďte první a napište komentář k  "Vyřešte likvidaci odpadních vod pomocí domovní čistírny"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE