Sdílet
 

Využijte alternativní zdroje energie!

Datum vydání: 09.11.2010 | autor:

Fototermické solární systémy využijí až 60% solární energie, přitom je lze vhodně kombinovat s dalšími systémy ohřevu topné a užitkové vody. Jak získáme nevětší úspory?

Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Úspory nákladů na vytápění a na ohřev teplé vody jsou významnou položkou každého rodinného rozpočtu. Snaha tyto výdaje snížit se projevuje ve využívaní obnovitelných zdrojů energie, mezi které nejčastěji patří solární systémy a tepelná čerpadla. Velmi výhodné jsou kombinované systémy, kdy můžeme solární systém nebo tepelné čerpadlo spojit s jiným typem vytápění, nebo využít výhod spojení obou systémů. Se vstupní investicí nám navíc může pomoci dotace z programu Zelená úsporám. Pozor však, příjem žádostí byl 29.10. uzavřen a nové budou přijímány až od února 2011 a přesné datum ještě není známo.

Využití alternativních zdrojů energie představuje technicky i finančně různě náročné kroky. Některé nejsou nijak náročné na realizaci ani na vstupní podmínky a díky možnosti čerpání dotací z programu Zelená úsporám jsou dostupnější pro více domácností. Jaké varianty můžeme využít?

Jak lze využit fototermické solární systémy?

Sluneční paprsky můžeme využít pro ohřev teplé užitkové vody nebo pro ohřev vody topné. Obě varianty vyžadují individuální přístup realizační firmy. Kolektory se umísťují na jižní straně střechy buď přímým zasazením do střechy jako střešní okno, čímž ušetříme peníze za krytinu. Sklon střechy však musí být alespoň 45 stupňů od horizontály. Druhou možností je umístění přímo na hotovou střechu. V obou případech nesmí stínit stromy, jiná budova ani jiné překážky.
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Získané teplo ze slunce přenáší speciální kapalina solárního kolektoru, která jej samotížným nebo nuceným oběhem dopraví až do místa spotřeby. Existují jak sezónní, tak celoroční systémy se složitější konstrukcí a biologicky odbouratelnou teplonosnou kapalinou s bodem tuhnutí kolem -30 stupňů Celsia.

Ohřev vody patří k nejméně náročným variantám po finanční i technické stránce. Potřebujeme pouze tlakový zdroj studené vody a elektrickou energii. Další krok spočívá v určení velikosti zařízení. Na jednoho obyvatele domu bychom měli počítat s 50 litry teplé vody na den, přičemž se nedoporučuje instalovat zařízení o menším objemu jak 200 litrů. Jeden kolektor ohřeje cca 100 litrů denně, takže pro čtyřčlennou rodinu se nejčastěji instaluje sestava dvou solárních kolektorů. Při pořizování zařízení bychom měli počítat s perspektivou minimálně dvaceti let a včas myslet na případné rozrůstání rodiny.

Celý systém se skládá z kolektorů, umístěných na slunné jižní straně střechy, z potrubí, solárního kompletu, regulační jednotky a celonerezového zásobníku s instalovaným solárním výměníkem. Celý systém může sloužit také jako náhradní zdroj topné vody či k dohřevu vody v bazénu.
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy

Jak systém funguje?

Čerpadlo oběhového systému sepne ve chvíli, kdy teplota na kolektorech o 5 stupňů převyšuje aktuální teplotu TUV v zásobníku. Díky tomu se voda začne ohřívat až do stavu vyrovnání obou teplot. Náhradní zdroj dotápění může být v průběhu dne zcela vypnutý, k jeho zapnutí dochází až v odpoledních hodinách – podle nastavení.

Solární ohřev topné vody

Solární ohřev topné vody naopak patří k náročnějším realizacím, které doporučujeme zapojit při rekonstrukcích topného systému nebo u novostaveb. Výhodou je současné zateplení budovy, kvalitní okna a dveře, čímž snížíme energetickou náročnost domu a snížíme nároky na výkon solárního systému.

Získaná energie ze Slunce často nemá využití právě v momentě nejvyššího energetického zisku. Řešením je instalace akumulačních nádrží - nebo přebytek energie můžeme využít pro ohřev vody v bazénu. Systém vždy hledá možnost využití pro aktuální teplotu na kolektorech. Není-li třeba topit, může nahřívat TUV. Když klesne venkovní teplota, odebíráme teplo z akumulační nádrže. V případě poklesu teploty v nádrži pod stanovenou hodnotu nastupuje vytápění prostřednictvím placeného zdroje energie.
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy

Co budeme potřebovat k návrhu systému?

Kromě vhodné orientace střechy potřebujeme znát počet osob v domácnosti a stávající zdroj ohřevu vody. Pro přitápění se bere ohled na tepelnou ztrátu budovy, teplotní spád topného systému a zdroj ohřevu vody. Je to jednoduché: máte-li zájem, vyplatí se osobní konzultace, přičemž je dobré s sebou mít technickou dokumentaci objektu a fotodokumentace místa. Orientačně počítáme, že jeden kolektor ohřeje 100 litrů TUV za den a jeho topný výkon je projekčně 1 kW. U firmy získáme také podklady a informace o možnostech získání dotací.

Pozor na levné aplikace 

Ve snaze minimalizovat ceny nabízejí některé firmy na trhu také aplikace, kde některé montážní části (ventily, odvzdušňovací armatury, izolace, čerpadla, expanzní nádoby,…atd) jsou jen do 110 stupňů Celsia a tlaku 250 kPa. U těchto výrobků hrozí jejich deformace a poškození při přehřátí systému, například z důvodu výpadku elektrické energie a tedy regulace. Proto doporučujeme investovat do systémů dimenzovaných až do 180 stupňů Celsia a tlaku 1MPa, což je dostatečná rezerva pro havarijní stav.  

Kombinované systémy kombinují své přednosti

Každý systém je třeba plánovat s ohledem na specifické parametry a potřeby každého objektu. V mnoha případech můžeme výhodně využít kombinaci systémů, čili kombinovat klasický zdroj tepla (kotel na tuhá paliva, plynový kotel, krb s teplovodní vložkou) se solárními systémy nebo s tepelným čerpadlem. Cena zařízení je samozřejmě závislá na konkrétním typu systému, ale orientačně se finanční ivnevstice včetně kotle, nádrže a solární části nebo čerpadla i s regulací pohybuje řádově kolem 250.000 korun. Zapojení alternativního zdroje výrazně uspoří provozní náklady za topení i ohřev vody a je vhodné pro všechny druhy rodinných domků s alespoň 4 až 5 obyvateli.
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
U systémů se využívají speciálně konstruované akumulační nádrže, které nahrazují zásobník teplé užitkové vody a umožňují tak vysokou flexibilitu využití solární energie. Další součástí systému je kvalitní řídící regulace.

Kombinace kotle s tepelným čerpadlem je navržena tak, aby docházelo k minimálnímu počtu zapnutí a vypnutí čerpadla. Když tepelné čerpadlo nestíhá, dochází ke spuštění záložního zdroje, který pracuje souběžně s čerpadlem a doplní vzniklou ztrátu. Po tomto doplnění pokračuje v produkci tepla pouze čerpadlo.

Solární systém a tepelné čerpadlo

Tato varianta pro ohřev teplé vody přináší provozně nejlevnější kombinaci, která se vzájemně výborně doplňuje. Nevýhodou jsou však poměrně vysoké vstupní náklady. Tepelné čerpadlo pracuje kdykoli, ale na rozdíl od solárního systému potřebuje na každé 2 až 3 kW topného výkonu 1 kW elektrické energie. Tepelné čerpadlo může díky speciální konstrukci akumulační nádrže fungovat pouze jako záložní zdroj. Tato kombinace optimálně vyhovuje rodinnému domku s tepelnou ztrátou do 10 kW (současný běžný RD s 4 až 5 obyvateli).
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy
Foto: Ing. Milan Stehlík - solární systémy

Dotace z programu Zelená úsporám

Více možností pořízení solárních systémů nebo tepelného čerpadla dává systém dotací Zelená úsporám. Konkrétně se jedná o kategorii využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. V první podoblasti (C.1) program podporuje výměnu neekologických zdrojů vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, podoblast C.2 řeší instalaci těchto zdrojů v novostavbách. Podoblast C.3 řeší podporu instalace solárně-termických kolektorů na přípravu teplé vody nebo na kombinaci přípravy teplé vody a přitápění do stávajících staveb i novostaveb.

Konkrétně se při výměně neekologického zdroje za tepelné čerpadlo jedná o částky v rozpětí od 45.000,- Kč až do 85.000,- Kč – podle typu a parametrů tepelného čerpadla.

Instalace solárního systému pro přípravu teplé vody je dotována částkou 55.000,- Kč včetně možnosti podpory zpracování projektu a kontroly správnosti provedení opatření. Při investici do solárního systému na přípravu teplé vody a přitápění můžeme získat 80.000,- Kč. Při nakombinování této varianty s instalaci nízkoemisního zdroje na biomasu a účinným tepelným čerpadlem můžeme dosáhnout na dotační bonus 20.000,- Kč. Na podání žádosti o dotaci si však nyní počkáme až do února 2011. Víceméně by nadále mělo být možné žádat o dotaci i na již uskutečněné realizace.
Ing. Milan Stehlík

Ing. Milan Stehlík

Velim, Velim, Tř. Krále Jiřího 248/23, 28101
Tel: 321 763 644
Web: http://www.solarnisystemy.cz
E-mail: info@solarnisystemy.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Milan Stehlík

Velim, Velim, Tř. Krále Jiřího 248/23, 28101
Tel: 321 763 644
Mobil: 775 999 222
Web: http://www.solarnisystemy.cz
E-mail: info@solarnisystemy.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Využijte alternativní zdroje energie!"

Buďte první a napište komentář k  "Využijte alternativní zdroje energie!"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE