Vyznáte se v sazbách DPH ve stavebnictví?

Daň z přidané hodnoty (DPH) ve stavebnictví vychází z platného zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) č. 261/2007 Sb. Ten stanovuje ve vztahu ke stavebnictví konkrétní sazby DPH a způsoby jejich stanovení pro konkrétní stavební díla, práce a materiály. Základní sazba je 20%, snížená 10% a lze ji uplatnit jen v konkrétních případech. 

Zákon č. 261/2007 Sb. nahradil zákon č. 235/2004 Sb. a vstoupil v platnost dne 1.1. 2008. Od 1.1. 2010 pak vstoupila v platnost změněná výše sazeb DPH z 9 na 10% a z 19 na 20%. Novela zákona stanovila obecně platnou základní sazbu DPH a definovala podmínky, za jakých je možné nadále využívat sazbu sníženou.

Kdy uplatníme sníženou sazbu DPH?

  • U bytů v bytových domech o obytné ploše do 120 m2.
  • U rodinných domů o obytné ploše do 350 m2.
  • Lze ji uplatnit při realizacích nových staveb, rekonstrukcích i udržovacích pracích rodinných domů, soukromých rekreačních objektů a domů bytových. 
Sníženou sazbu DPH můžeme použít u stavebních děl, kde ještě můžeme uvážit sociální aspekt jejich využití. Určitě jde o stavby určené pro bydlení (viz. obytné plochy výše). Zahrnujeme sem jen ty prostory, které jsou jednoznačně vymezené svislými a vodorovnými dělícími konstrukcemi. Nezapočítávají se sem plochy balkónů, lodžií a teras, půdní a sklepní prostory, jestliže nebyly upravené k trvalému užívání. U bytových domů lze uplatnit sníženou sazbu DPH jen pro jednotlivé byty.


Podmínkou pro uplatnění snížené sazby DPH při rekonstrukcích staveb je, aby se prováděnými pracemi nezměnil charakter stavby.

Největší nejasnosti panovaly třeba při stavbě oplocení pozemků. Oplocení je zařazené do příslušenství domu, pokud byt či dům lze zařadit do kategorie tzv. sociálního bydlení. V ostatních případech se uplatňuje sazba základní (20%).

Jestliže stavební práce v domě (rodinném i bytovém) mají za následek vznik nového bytu, nejde podle daňové správy o změnu dokončené stavby, nýbrž o novou výstavbu. Pokud nová bytová jednotka spadá do kategorie sociálního bydlení, lze opět uplatnit sníženou sazbu DPH (10%).

Jak nám ušetří na DPH realizační firma – řemeslník?

Pokud si budeme pro zásah do svého rodinného domu či bytu (například výměnu vany) kupovat zařízení a materiál sami, pořídíme je v běžném maloobchodě se základní sazbou DPH 20%. Jestliže je však objednáme prostřednictvím řemeslníka (stavební firmy), která bude zásah realizovat, vyfakturuje nám celkovou cenu se sníženou sazbou DPH 10%. V případě, že chceme práce realizovat svépomocí, nezbude nám nic jiného, než zaplatit za zboží a materiál sazbu základní. Pokud si ale na tyto práce netroufneme, je zbytečné vybavení a materiál pořizovat předem. Vše nám dodavatelská firma objedná, přiveze na místo a stavební úpravu zrealizuje. My sami si řekneme, jaké zboží a za kolik si přejeme pořídit. Je vždy na dohodě, v jaké výši bude dodavatel požadovat zálohu, především pak právě na nákup vybavení a materiálu.