Podmínky pro žádosti o dotaci na tepelné čerpadlo z programu Nová Zelená Úsporám se od 15.10.2018 změnily. Nově je žádost o dotaci jednodušší a administrativně méně náročná.

Požádat můžete o dotaci na tepelné čerpadlo, pokud jím nahradíte stávající elektrický kotel, elektrickéh topné rohože, elektrické přímotopy, akumulační kamna nebo lokálních kamna na pevná paliva (tento zdroj nesmí dosahovat parametrů III. emisní třídy). Výše dotace na tepelné čerpadlo je v tomto případě 65 000 Kč.
Dotaci můžete využít i pro novostavbu. Podpora je nově rozšířena i na domy s nízkoenergetickou náročností. Oproti původním podmínkám jsou sníženy požadavky na zateplení. Ideální prvek pro naplnění podmínky na měrnou neobnovitelnou primární energii je právě tepelné čerpadlo. Výše dotace na novostavbu s nízkoenergetickou náročností je 185 000 Kč.
Novinkou je též podpora instalace fotovoltaické elektrárny v kombinaci s tepelným čerpadlem.
Postaráme se o dotaci i o instalaci tepelného čerpadla. Kontaktujte nás.
AC Heating - tepelná čerpadla Poslat poptávku