V zahradě můžete chodit i po plastu Plejete záhon po dešti a nepotřebujete holínky? Na cestičkách z plastového záhonového chodníku plevel neroste a ani po dešti se neumažete. Záhony navíc můžete kdykoli uspořádat jinak a chodník prostě položit o kus vedle. Chcete po své zahradě rychle a jednoduše vybudovat cestičky i mimo záhony? A uvažujete zároveň o zatravňovací dlažbě na pojízdnou plochu od brány ke garáži či pro zpevnění svažitého terénu na konci zahrady, aniž by bylo třeba provádět náročné výkopové práce? Sjednoťte materiál a vyzkoušejte lehké, odolné a variabilní výrobky z materiálu TraplastTM, který nehnije, nekoroduje, je nenasákavý, barevně stálý a bezúdržbový.

Plastové záhonové chodníky a obrubníky

Mezi záhony či ve sklenících je třeba vybudovat cestičky, po kterých budeme nejen procházet, ale ze kterých budeme především ošetřovat záhony. Stejně tak je běžné pokládat na okraje záhonů obrubníky. Záhony jsou nad pochozí plochou vyvíšené a obrubníky zamezí sesunu úrodné půdy právě na vybudovanou cestičku.

Od cestiček mezi záhony požadujeme minimální údržbu a pokud možno absenci plevelů. Díky cestičce si navíc neumažeme boty při procházení či práci na zahradě za jakéhokoli počasí. Pochozí plochy z plastových desek zamezí v kombinaci s plastovými obrubníky jakémukoli proniknutí plevelů a sesunu půdy či jejímu spláchnutí srážkami. Už samotný zvýšený okraj chodníku vytváří po obou stranách záhonový obrubník, který lze ještě víc zvýšit obrubníkem samostatným. Pokud záhon sousedí přímo s trávníkem a cestičku tedy vlastně nepotřebujeme, vystačíme i s pouhým položením obrubníku.

Po celé své délce je plastový chodník opatřen fixačními žebry a jeho čela pak praktickými zámky. Chodníky tak dobře drží směr a ohraničení záhonů je dokonale přesné. Pokládka je jednoduchá a bez fyzické námahy, jednotlivé díly jsou lehké. A pokud chceme změnit dispozice záhonů, chodník a obrubníky jednoduše vyjmeme a položíme jinam. Snadno můžeme vytvořit i křížení chodníků, materiál se snadno opracovává běžnými nástroji na kov či dřevo. Obrubníky navíc můžeme snadno tvarovat a stejně jako chodníky jsou opatřené čelními zámky.

Plastové chodníky navíc můžeme zatěžovat jakoukoli zahradní technikou bez rizika poškození. Plastové chodníky a obrubníky jsou standardně vyráběné v šedé barvě, po dohodě je možná dodávka v barvě hnědé.
Zahradní nášlapné dílce

Pokud chcete po své zahradě rychle a jednoduše vybudovat cestičky i mimo záhony a přitom mít možnost snadné změny jejich dispozice v budoucnu, je možné použít originální plastové nášlapné dílce. Vhodné jsou nejen pro zahrady, ale i parky a jiné plochy. Pokládka plastových dílců je velmi snadná. Každý dílec má na spodní straně tři robustní výstupky, kterými je dokonale fixován v terénu. Záleží pak už jen na vás, pro jaký tvar cesty se rozhodnete. Může být rovná i kopírovat půdorysné geometrické útvary návrhu zahrady. Průměr jednoho dílce je 400 mm a hmotnost cca 2,8 kg. Standardně jsou nášlapné dílce dodávané v šedé barvě.

Plastová zatravňovací dlažba

Tloušťka dílců pouhých 40 (Lite – pouze pro osobní automobily o hmotnosti do 3,5 t) až 60 mm minimalizuje náklady na zemní a výkopové práce před pokládkou. 4 krát nižší hmotnost než v případě betonu zase snižuje náklady na dopravu a fyzickou náročnost pokládky i jakékoli manipulace s výrobky.

Zatravňovací dlažba z materiálu TraplastTM navíc nenavlhá a v létě tedy trávě neodebírá vláhu. Zatravněné plochy jsou opravdu zelené. V zimě zase nepřemrzá a působením mrazu nepraská. Velmi snadná je i úprava tvarů na krajích pokládané plochy (kolem kanalizačních šachet, uzávěrů vody, sloupů veřejného osvětlení a jinde) pomocí běžných nástrojů na kov či dřevo. Díky ideální pružnosti je materiál mnohem pevnější než dlažba z betonu.

Plastovou zatravňovací dlažbou ideálně zpevníme příjezdové cesty, dvory, parkoviště, odstavné plochy či svažité části zahrad, které je třeba zpevnit. I zatravňovací dlažba má standardně šedou barvu a můžeme ji tak sjednotit se vzhledem zahradních cestiček z nášlapných dílců, záhonových chodníků a obrubníků.
Pokládka zatravňovací dlažby

Při pokládce musíme mezi jednotlivými dílci zatravňovací dlažby nechat alespoň 10 mm širokou mezeru. Na ložnou vrstvu pak pokládáme dlažbu stranou s menšími otvory. Jako podklad pro pojezd osobními automobily (dlažba LITE) postačí dostatečně zhutněné původní podloží, na které uložíme cca 10 cm silnou vrstvu dostatečně zhutněné proseté zeminy s pískem (průměr zrna 0 až 4 mm).

Pro nákladní automobily, traktory a další těžší stroje je určena dlažba GOLEM, která vyžaduje dvouvrstvé podloží (ČSN 736131-3). Jako spodní 100 mm silná vrstva je doporučen zhutněný štěrk (velikost zrna 0 až 32 mm), na který uložíme a opět zhutníme 50 až 100 mm silnou vrstvu písku či jemné drti (průměr zrna 0 až 4 mm). Na toto podloží uložíme tvárnice a zasypeme je vhodnou zeminou s travním semenem. Oka dlaždic přitom zasypeme jen do tří čtvrtin jejich výšky, po zakořenění trávy drny nepřevýší rovinu položené dlažby.

Vlastnosti použitého materiálu

Veškeré plastové výrobky, které zde prezentujeme, jsou vyrobené z materiálu TraplastTM. Nejdůležitější je při jejich použití brát v úvahu tepelnou roztažnost, kterou má TraplastTM vyšší jak dřevo či kov. Při montáži je tedy nutné nechat dostatečnou dilatační vůli, jejíž velikost je závislá na způsobu použití. Důležitá je velikost předpokládaného teplotního rozmezí, kterému bude výrobek vystaven, použité konstrukční materiály, způsob spojování dílů, či rozteče spojovacích bodů.
Při upevňování pomocí šroubů je nutné vrtat větší průměry otvorů pro šrouby a šrouby zcela nedotahovat. Počítat také musíme s větším průhybem materiálu oproti dřevu. TraplastTM odolává bez potíží teplotám -30 až +70 oC. Do země můžeme tento plastový materiál kotvit i běžným betonem, v dolní části je však vhodnější kotvení do betonu hřebíky či vruty.

Výhodou materiálu TraplastTM je stálost vůči vlivům klimatu, odolnost vůči plísním, houbám a mnoha chemikáliím a navíc i barevná stálost – materiál je probarven v celé hmotě. Výrobky však mohou obsahovat jinobarevné skvrny do plochy 1 cm2 a jednotlivé výrobky se od sebe mohou mírně barevně lišit. Vlivem počasí pak dochází ke změně původního zbarvení do světlejších odstínů. Nejde však o vadu, hovoříme o takzvané patině.

Jednotlivé díly lze opracovat běžnými nástroji na kov a dřevo. Pro řezání je doporučen vidiový kotouč. I přes stálobarevnost dílů je možné jednotlivé výrobky povrchově upravovat například barvami Sokrates a Luxol.

Výrobky z TraplastTM se skladují na přepravních paletách položených na zpevněné rovné podlaze, nejvýše ve třech vrstvách.
Transform a.s. Lázně Bohdaneč Poslat poptávku