Voda v  zahradě uklidní i osvěží Voda člověka fascinuje odedávna, ať se jedná o moře, jezera, tůňky, řeky či potůčky… Snaha přivést vodu do zahrady je patrná již od tvorby prvotních zahrad napříč všemi kulturami. Přitažlivost vody má podstatu v samotném chápání její síly a nezbytnosti pro člověka a ostatní organismy. Navíc je voda schopna oslovit hned několik našich smyslů naráz.

Každé zahradě tak voda dodává třpyt, pohyb, barevnost a může jí oživit i příjemným zvukem. Navíc působí velmi uklidňujícím dojmem. Vodní plochy však nejsou jen významný estetický prvek, ale mají i funkci regulátoru mikroklimatu. Voda tak bývá významnou ekologickou součástí zahrady.

Aby voda v zahradě působila přirozeně a harmonizovala s okolím, musíme zohlednit prostorové možnosti a v neposlední řadě vzhled a proporce domu. Podle toho volíme použité materiály, tvar, velikost a formu. Mezi nejčastější patří dnes bazény, koupací jezírka, malé vodní a rybochovné nádrže, různé kaskády, potůčky, fontánky či jen malá ptačí napajedla. Dle finančních možností můžeme vybírat z různých materiálů, ze kterých je možné vodní prvek vybudovat, od betonu, kamene, plastových nádrží, až po hydroizolační folie z PVC.

Koupací jezírka

Trendem dnešní doby se stávají právě přírodní koupací jezírka. Působí přirozeně, na první pohled se od běžného jezírka neliší a přitom nabízí dostatečně čistou vodu ke koupání. Jsou totiž vybavena náročnější a kvalitnější filtrační technikou a materiály. Při svědomitém vypracování návrhu a realizace voda bez problémů vyhovuje hygienické normě, ve srovnání s bazény však nepotřebuje žádnou chemii.
Kvalita vody je zajišťována pomocí rostlin a mechanickými prostředky. Proces čištění vody je tedy biologicko mechanický a není zatěžováno životní prostředí. Vytváří se tak zdravé prostředí jak pro člověka, tak pro drobné živočichy, kteří jsou v některých hustě zastavěných lokalitách často na tyto malé vodní plochy zcela odkázáni.

Koupací jezírko je v principu foliové jezírko takových rozměrů, aby se v něm dalo pohodlně plavat a zároveň zde musí být dostatečná plocha mělkých, regeneračních zón. Z tohoto důvodu je takové jezírko náročné na prostor a proto není vhodné do každé zahrady. Na vytvoření plně funkčního 'eko' systému je však zapotřebí minimálně 40m2. Při výběru místa pro vodní plochu je třeba předem zvážit, jaké máme možnosti a omezení, například rozloha a poloha místa, zdroj vody, světelné poměry…

Dobrá funkčnost spočívá v rozdělení vodní plochy na základní zóny. V hluboké koupací části nejsou žádné rostliny a tato zóna je od pobřežní přísně oddělena vlnolamem. Ten zabraňuje znečišťování koupací části substrátem a zároveň chrání rostliny před vlnami. V pobřežní mělké (regenerační) zóně s variabilní hloubkou od 5 do 50 cm jsou zasazeny speciální a vhodně zvolené kombinace rostlin. Ty spotřebovávají různé minerály a živiny z vody, čímž konkurují v potravě řasám. Spolu s mikroorganizmy jsou tedy hlavními udržovateli biologické rovnováhy v jezírku.
Potůčky, kaskády, vodopády

Tekoucí voda posune zahradu do jiného rozměru a dodá prostoru na dynamičnosti. Potůčky nemusí mít nutně svůj přírodní zdroj vody, proudící voda se dá vytvořit i pomocí čerpadla, které v uzavřeném cyklu umožňuje proudění vody korytem potůčku do jezírka či sběrné nádrže. Cirkulace také nemusí běžet neustále. Zvláště v horkých letních měsících je dobré zapínat čerpadla jen ráno nebo večer. Snížíme tak výpar vody. Zajímavým prvkem jsou i takzvané „suché potoky.“ I bez zurčení tekoucí vody dokáží svým vzhledem zahradu výrazně oživit a vyvolat představu proudící vody.

Vodní prvek v naší zahradě se stane skutečně krásným dílem, pokud mu budeme věnovat náležitou pozornost od samého počátku realizace, ale i po dokončení. Neboť jenom průběžná údržba a starost zajistí krásu „vodní oázy“ po celý rok. Své kouzlo má totiž nejen v létě, ale doslova v každém ročním období.