Svou budoucí zahradu bychom měli pečlivě naplánovat. Můžeme si dopředu vyzkoušet celou řadu možných řešení. Zapojíme tak do přípravy i svou představivost a budeme-li dbát na rady odborníků, skutečně se naše zahrada stane místem, na které se budeme po všedním shonu a stresu těšit, kde budeme v klidu relaxovat, ale třeba i svým potomkům objevovat krásy námi modelované přírody.

Co je při plánování zahrady podstatné?

Klient si může vyzkoušet bezpočet možných řešení ještě ve fázi generálního plánu. Může tedy několik týdnů uvažovat pouze na papíře a promyslet i jednotlivé funkční prvky budoucího uměle vytvořeného ekosystému (patio určené pro posezení, barbecue, záhony pro pěstování zeleniny, kolnu, kompost, nádobu na odpadky/popelnici, sušák na prádlo, pergolu, skrytou lavičku, tajnou cestičku, besídku pro potěšení z ranního slunce, uvítací strom, tenisový kurt, prostor pro uskladnění dřeva, bylinkovou zahradu, ovocné stromy, altán skrytý v ovocném sadu, větrolam, zimní zahradu, skleník pro ranné sklízení zeleniny, vonné zákoutí, vodní prvek, trávník či květnatou louku, prostor pro dětské hry včetně hracího domku a jiné).
Sám se pak předem rozhodne, které funkční prvky budoucí zahrady jsou pro něj prioritní a bez kterých se naopak docela dobře obejde. Poté, co je výběr ukončen, lze funkční prvky zahrady rozmístit a libovolně zkoušet varianty tohoto rozmístění. Přesunovat je, porovnávat v reálu s nejčastěji užívanými komunikacemi a místy odpočinku, sledovat oslunění během dne, či naopak vytypovat místa vystavená průvanu. Tak si klient určí optimální layout budoucí zahrady.

Geometrický či neformální design?

Dále může projektant v této fázi klientovi nabídnout celou škálu různých vzorů a stylů. A to tak, aby klient mohl svou budoucí zahradu spoluvytvářet a cítit svým způsobem uspokojení z účasti na tvůrčí práci. Klient se návrháři (zahradnímu architektovi) stává v tvůrčím procesu partnerem.
Existují zahradní designeři, kteří považují za nanejvýše žádoucí, aby jimi navrhované zahrady byly skutečným originálem, skutečným otiskem klientovy osobnosti v čase a prostoru.

Podobně pracují i mnozí fotografové, malíři, sochaři, muzikanti, textaři, architekti budov a jiní.

Samozřejmě je optimální, pokud se projektant s klientem dohodne na vzoru, který je adekvátní prostředí, v němž se pozemek nachází. Lze to pochopit tak, že k velice modernímu domu uprostřed satelitního sídliště se hodí zahrada věrně napodobující volnou přírodu zhruba stejně, jako kdybyste si na maturitní ples navlékli tepláky.
Co je to vzor?

Vzorem v zahradním designu míníme to, co je obrazně řečeno NA PODLAZE: lze jej přirovnat ke vzoru na koberci. Je zajímavé, že ačkoli vzor koberce zajímá snad úplně každého, na vzory používané v zahradě je většinou pohlíženo SKRZ PRSTY a ani mnozí návrháři zahrad nevykazují patřičné znalosti v jejich používání. Však známe ten obrázek: jedna zahrada jako druhá, uprostřed trávník, kolem dokola řada thují ´a ještě něco málo mezi tím,´ ohraničené navzájem amorfní nedefinovatelnou křivkou. A přitom je v teorii zahradního designu právě vzor jedním z aspektů, který dělá zahradu cool, který ji i přes zatažení trvalek na zimu udržuje stále pohlednou a upravenou, díky elegantně orámovaným a moudře zvoleným liniím a tvarům.

Pak teprve hovoříme o skutečném zahradním designu. Bez uplatnění této teorie v zahradním projektu se bohužel nejedná o zahradní design, ale o určitou množinu rostlin a případně funkčních prvků. Jedině skrze sofistikované uplatnění vzoru adekvátního prostředí však lze dosáhnout originality daného zahradního designu.
Jak se vzor tvoří?

Vzor lze vytvořit uspořádáním a tvarem cest, zpevněných i vodních ploch, trávníku, záhonů a drobných staveb. Vzor může být uvolněný -  tvořený táhlou křivkou (která zase má mít určité parametry, respektive by měla být částí kružnic s definovaným středem a poloměrem), nebo hovoříme o vzoru geometrickém (jeho základem je čtverec, obdélník, šesti či osmiúhelník, kruh, elipsa, přímka, kružnice jako taková).

Z jiného pohledu lze vzor hodnotit jako statický, který udržuje pozornost uvnitř pozemku, nebo dynamický, který nechává díky diagonálním či elegantním volně táhlým liniím oko návštěvníka ubíhat určitým směrem, třeba k zahradní dominantě, nebo k zajímavé vyhlídce za hranicí pozemku.
Který z typů vzorů je v dané situaci optimální použít, je do značné míry dáno prostředím, v němž se zahrada rozkládá. Určitě však právě v  tom spočívá umění zahradního designera. Ve srovnání se vzorem je pro mnohé poučené designery výčet použitých rostlin až druhořadý.

3D návrh zahrady

Dalším důležitým důvodem, proč zahradu plánovat, je skutečnost, že může projektant zvláště při použití počítačové grafiky a vhodného software projekt zahrady simulovat. Uvidí tak, jak bude klient zahradu vnímat po pěti, deseti či po třiceti letech , jak se budou vyvíjet jednotlivé dřeviny a zda budou splňovat svoji krycí schopnost, požadavek na vytvoření skulpturální hmoty či soukromí. Naopak se i ukáže, zda časem dřeviny klienta ze zahrady nevystěhují, či nevyostří možné spory se sousedy.
Slušný projektant vám nakonec přiloží k půdorysu a osazovacímu plánu také výkaz výměr (tj. kolik čtverečných metrů podle projektu zabírá trávník, kolik dlažby, kolik štěrková či zaborkovaná plocha), určený odborníkům, kteří budou projekt realizovat. Samozřejmě, že je nasnadě i varianta, kdy se zákazník o realizaci pokusí sám (svépomocí). I v tomto případě lze dosáhnout ideálního výsledku, je však nutné návrh dodržet.

Z příslušných plánů a výkazu výměr pak klient poměrně přesně zjistí, na kolik jej realizace přijde. Může si tak rozvrhnout síly i finanční prostředky do více let a jednotlivé etapy výstavby své vysněné zahradní oázy tedy v čase naplánovat.