Základová deska a vedení inženýrských sítí začínají výkopem

Pro vytvoření základové desky a přípravu pro vedení inženýrských sítí je třeba zemních a výkopových prací. Výkopy pro vedení kanalizace, vodovodů, přípojky elektřiny a plynu si můžeme objednat na klíč, nebo pouze jako dodávku jednotlivé práce.

Díky moderní technice není problém výkopové práce provádět prakticky v jakýchkoli podmínkách. Problémem není svažitý terén, ani omezený prostor. Výhodné je provedení na klíč, kdy se nemusíme starat o navazování jednotlivých prací. Při budování základové desky a přípravy vedení inženýrských sítí nejde pouze o vybagrování a odvezení přebytečné zeminy.

Zemní práce

Zemní práce zahrnují práci těžkými či lehkými stroji (stavební mechanizace), kdy je cílem vyhloubit základové spáry v případě nepodsklepeného domu či stavební jámu pro základy domu včetně podsklepení a také spáry pro vedení sítí. Není vyloučena ani práce manuální, ale jen při dočišťování výkopů. Zemní práce začínají skrývkou ornice, kterou je následně nutné na vhodném místě pozemku uskladnit a nakonec vše končí ve stádiu hrubé stavby či pod dokončení výstavby domu hrubými terénními úpravami. Posledním krojem je navrácení ornice na své místo při budování zahrady.

Určitě bychom však měli už před zahájením stavby myslet i na jímky, žumpu, studnu a případný bazén či jinou vodní plochu. Je praktičtější, když je součástí našeho projektu řešení celého pozemku (včetně stavby domu). Pokud se pak některé položky rozhodneme na čas odložit (například budování vodní plochy či studny), bude záležet jen na nás. Pokládáme si tedy i otázky, zda náš pozemek potřebuje drenáž, kudy povedou pěšiny a přístupové cesty, kde co bude růst, kde chceme záhony a kde bude dlažba například pro vjezd do garáže. Kde bude brána a branka, pokud ty ještě nestojí a zda potřebujeme vybudovat hlubší základy pro plot po celém jeho obvodu či zda zabetonujeme jen sloupky a natáhneme pletivo.

Základová deska

Realizace základové desky rodinného domu je jedním z klíčových kroků stavby domu. Kromě výkopu je třeba připravit podloží základové desky (zhutnit a dosypat kamenivem), zajistit dopravu, kameniva a betonu, vybetonovat základové spáry a nakonec i desku. Nejprve se vybagrují základové pasy, vytvoří se prostupy pro vedení inženýrských sítí a instalují průchody pro přípojky (odpady, plyn, voda, elektřina). Základové pasy vytvoří pevný základ pro budoucí konstrukci domu. Základy jsou dokončeny betonováním svrchní desky. Přebytečná zemina se odváží.

Zdroj: www.online-olin.cz