Hlavní výhodou drtičů potravinového odpadu je fakt, že kuchyně, která se zejména v posledních letech stává nejfrekventovanějším místem v domácnosti a moderní architektonická řešení doporučují jejich propojení s obývacími prostory, zůstává čistým, pro práci pohodlným místem bez zapáchajících odpadků.

Skladované zbytky potravin jsou totiž nejen místem šíření různých bakterií, ale neodstraněné odpadky lákají také různý hmyz nebo hlodavce.
Většina moderních typů drtičů odpadu se vyznačuje vysokým výkonem, díky němuž si přístroje poradí například i se skořápkami od vajec a ořechů nebo drobnými kostmi, významnou přednostní je jistě i snadná údržba a dlouhá životnost.

Drtiče bychom měli vybírat nejen podle ceny, ale zejména podle materiálu, z něhož jsou vyrobeny. Jako nejpříhodnější se z tohoto hlediska jeví masivní odlehčené materiály, zajišťující vysokou kompaktnost výrobku a především snadnou, bezpečnou a rychlou instalaci. Při výběru bychom měli přihlédnout i k tomu, zda má výrobek protikorozní povrchovou úpravu, neboť právě zkorodování materiálu je jednou z nejčastějších příčin selhání všech starších typů drtičů odpadu.

Kvalitní drtiče odpadků by si měly bez problémů poradit s takovými druhy potravin, jako jsou například slupky od ovoce a zeleniny, zbytky masných výrobků, kostí, vaječnými a ořechovými skořápkami, zbytky pečiva, těstovin a rýže, ale třeba i se šupinami z ryb či zbytky papírových ubrousků.

Veškerý odpad je přístrojem rozdrcen na částice veliké maximálně jako zrnko rýže, a ty jsou bez problémů odplaveny odpadem do kanalizace. Díky jemnému rozmělnění odpad následně nepřitahuje různé hlodavce v kanalizaci a velmi rychle se rozkládá v čistírnách odpadních vod. Drcení potravin tedy není jen hygienické, ale také ekologické.
Jak jsme již zmínili, drtiče odpadů není vhodné vybírat jen podle ceny, přihlédnout musíme i k dalším technickým a hlavně bezpečnostním parametrům. V první řadě bychom měli určit, pro jaké množství odpadu budeme drtiče využívat.
Zpravidla do domácností, kde počet jejich členů nepřesahuje čtyři, případně do kuchyní s omezenými prostorovými možnostmi, zvolíme výrobek s optimální cenou a minimálními rozměry - to však v žádném případě neomezuje jeho výkonnost. V takovém případě se za standardní považují tyto technické parametry: počet otáček motoru kolem 2500 za minutu (u některých výrobků je to ale podstatně méně, výrobci uvádějí i hodnoty 1400 až 1725 otáček), alespoň částečná protihluková izolace a příkon 475 W. Cena se v tomto případě pohybuje kolem deseti tisíc korun, kvalitní výrobky se však dají sehnat i pod touto hranicí.
Pro větší domácnosti jsou pak vhodné drtiče vyšší kategorie, zpravidla již s nerezovým provedením drtící komory a zvýšenou protihlukovou izolací. Počet otáček motoru u těchto modelů je prakticky totožný jako u výše zmíněné kategorie, tedy kolem 2500 otáček, obsah drtící komory je zde ale přibližně o půl litru vyšší (asi 2 litry), příkon je pak zpravidla 490 W. Cena těchto druhů drtičů je již vyšší, pohybuje se kolem patnácti tisíc korun.

Drtiče s nejvyššími výkony motorů, označované jako průmyslové, jsou již vhodné zejména do gastronomických provozů (menší restaurace, bistra, pizzerie), své uplatnění však najdou i ve velkých domácnostech. Vhodné jsou k likvidaci velkého objemu odpadů, příznačná je vysoká rychlost drcení a také dlouhá životnost. V tomto případě se cena pohybuje v řádu desetitisíců korun, nejčastější je částka kolem třiceti tisíc korun.

Je tedy zřejmé, že nabídka různých druhů drtičů odpadků je rozmanitá. V každém případě ale platí, že chceme-li se zbavit nepříjemných zápachů v kuchyni a zároveň likvidovat odpad ekologickou cestou, je drtič vhodným spotřebičem do našich domácností - navíc za docela příznivou cenu.

Jak vybrat drtič?

Všechny prodávané spotřebiče by měly mít atest národních úřadů. Jako vodítka při výběru mohou sloužit i informace o tom, zda má příslušný výrobek tepelnou pojistku, která chrání spotřebič a zajišťuje jeho dlouhou životnost. Určitým plusem je také vyjímatelná ochranná manžeta, která umožňuje rychlé a snadné čištění drtiče.