Sdílet
 
Zdravotně postižení

Zařízení koupelny a toalety pro tělesně postižené

Datum vydání: 01.03.2004 | autor:
Při navrhování a následném zařizování budov nebo bytů, které budou obývat či jinak užívat také občané tělesně postižení a upoutaní na invalidní vozík, je třeba zohlednit všechny jejich potřeby a požadavky a umožnit jim tak rovnocenné podmínky k životu, jako mají lidé zdraví. Základem je přitom zajistit, aby tělesně postižení mohli bez problémů a bezpečně dodržovat svou osobní hygienu a přizpůsobit proto co nejlépe prostor koupelny a toalety.

Postup určuje vyhláška

Bezbariérová toaleta
Bezbariérová toaleta

To jak postupovat při navrhování, ohlašování, provádění a kolaudaci takovýchto staveb stanovuje vyhláška č. 369 Ministerstva pro místní rozvoj z 10. 10. 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, která nahradila vyhlášku MH ČR č.174 z roku 1994.

Přizpůsobení toalety

Nejmenší rozměr prostoru WC pro uživatele invalidních vozíků je u novostaveb, přístaveb a nástaveb 160 x 180 cm, u změn dokončených staveb pak 140 x 140 cm. Hladkému pohybu invalidního vozíku nesmí na podlaze bránit žádné překážky – například dveřní práh, výstupky zdí, schůdek, rozvod potrubí apod. Dveře musí být, kvůli usnadnění vjezdu, široké alespoň 80 cm, musí se otevírat směrem ven z toalety a musejí se dát odemknout zevnitř i zvenku.

Klozetová mísa musí být umístěna 50 cm nad podlahou a přední hrana klozetu musí být od zadní stěny vzdálena minimálně 70 cm. Ovládáni splachovacího zařízení se umístí po straně, nejvýše však 120 cm nad podlahou. Přesednutí z invalidního vozíku na klozet umožňují sklopná madla, která se umisťují po obou stranách klozetu ve vzdálenosti 60 cm a výšce 78 cm nad podlahou. V dosahu ze sedátka a ve výšce 70-90 cm nad podlahou se musí nalézat držák toaletního papíru, věšák na ručník a mýdelník.

Umyvadla se používají speciálně tvarovaná a velmi plochá, umožňující snadné ovládání baterie a mytí. Umyvadlo je připevněno ve výšce 80 cm tak aby bylo umožněno jeho podjetí a zasunutí nohou do hloubky nejméně 30 cm od jeho kraje. Vedle umyvadla je instalováno vodorovné madlo. Podle vyhlášky 369 musí být umyvadlo opatřeno výtokovou stojánkovou baterií. Pokud je nad umyvadlem umístěno zrcadlo, musí být sklopné.

Optimální sprchovací prostor

Bezbariérové veřejné prostory jsou samozřejmostí.
Bezbariérové veřejné prostory jsou samozřejmostí.
Minimální rozměr sprchového prostoru je 140 x 140 cm. Šířka průjezdnosti vstupu do sprchy musí být alespoň 90 cm. Sprchový prostor musí být bezbariérový, musí mít dno se spádem 2% a odpad zabudovaný v podlaze. Velmi důležitá je instalace 40 cm širokého sklopného sedátka do výšky 50 cm nad podlahou, umožňující boční nebo čelní přístup. Ruční pákovou sprchu a mýdelník je nutné umístit v dosahu na stěnu kolmou ke stěně se sedátkem. K ochraně před šplíchání vody do prostoru koupelny lze využít například praktické sprchové zástěny s posuvnými dveřmi a bezprahým vstupem.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zařízení koupelny a toalety pro tělesně postižené"

Buďte první a napište komentář k  "Zařízení koupelny a toalety pro tělesně postižené"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE