Sdílet
 

Zásadní změny v použití hypoték

Datum vydání: 13.05.2004 | autor:
Nový zákon o dluhopisech.
S naším vstupem do EU nabylo platnosti velké množství zákonů, mezi nimi i novela zákona č. 190/2004 o dluhopisech. Tento zákon je podstatným předpisem pro poskytování hypotéčních úvěrů a fungování hypotéčních bank.
Zákon přinesl určité uvolnění v přísných podmínkách a mnoho bank na něj již zareagovalo, ostatní budou jistě následovat.

Nové ustanovení tohoto zákona :


Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví.

Co tato změna přináší ?
V minulosti byla tato část zákona omezující a ukládala hypotéční bance nejen čím má být hypotéční úvěr zajištěn, ale i na co má být použit. Z toho vyplývala u bank mnohá omezení a získat hypotéku na něco jiného než nemovitost k bydlení bylo u některých bank nemožné, u jiných složité.
Podmínka na co má být hypotéka použita ze zákona zcela zmizela a tak na co bude možné po této novele hypotéku získat?
Prakticky na cokoliv. Předmětem úvěru nemusí být jen pořízení nemovitosti, ale prakticky jakákoliv Vaše finanční potřeba. Hypotéka se začíná chovat jako bezúčelový úvěr a tedy není sledováno použití prostředků.

Jak to funguje v praxi ?
Každá banka má možnost si sama definovat podmínky na co bude možné její hypotéku použít. I přes to, že zákon umožňuje její zcela neomezené použití, ne každá banka ji bude v tak širokém měřítku poskytovat.
První vlaštovky jsou již na trhu v podobě bezúčelových úvěrů, mnohdy nazvaných jako tzv. „americká hypotéka“.
Ve většině případů se opravdu jedná o libovolnou možnost použít poskytnutou hypotéku. Takový úvěr má většinou omezení ve výši půjčky (nelze si půjčit tak jako u účelové hypotéky neomezenou část) a i tzv. zadlužitelná hodnota nemovitosti (do kolika procent z tržní hodnoty nemovitosti lze půjčku poskytnout) je nižší, většinou se maximální hranice pohybuje mezi 60 – 70%.

Výhody oproti běžným bezúčelovým úvěrům :
  • nižší úrokové sazby
  • není vyžadován ručitel
Nevýhody oproti běžným bezúčelovým úvěrům :
  • vždy zajištěno nemovitostí
  • mimořádné splátky v průběhu splatnosti mohou být s velkou sankcí
Tak jako každý produkt má i tento druh hypoték své výhody a nevýhody a je vždy na zvážení situace každého jednotlivého klienta, která varianta je na řešení jeho situace vhodná. S tímto Vám mohou pomoci specializovaní makléři.

Nové ustanovení tohoto zákona :

Jak vysokou hypotéku získáte?

Pro zájemce, kteří si sami v klidu chtějí svou situaci propočítat a požadovanou hypotéku on-line předem schválit, nabízíme tuto možnost zdarma zde.
Nemovitost se musí nacházet na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo jiného státu, tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Co tato změna přináší?
Dle novely zákona je možné, aby se úvěr použil a zajistil nemovitostí nacházející se nejen na území naši republiky, ale kdekoliv na území členského státu Evropské unie. Nabízí tak našim občanům s tuzemskou bankou investovat do nemovitostí mimo území naší republiky.

Jak se v praxi kupuje?
Na tuto změnu banky zatím moc nezareagovali. Lze již nalézt výjimky, kde banka nabízí možnost pořízení nemovitosti mimo území ČR, ale u nemovitosti, kterou budete dávat do zástavy trvá, aby se nacházela na území naši republiky. Možná časem můžeme čekat uvolnění podmínek bank i v tomto bodě.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zásadní změny v použití hypoték"

Buďte první a napište komentář k  "Zásadní změny v použití hypoték"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE