Zbavte se starého dřeva elegantně Zobrazit fotky zobrazit 10 fotek

Staré dřevo ručně tesané, katrované a hoblované, stále ještě voní, byť již notně i starobou, stále vypadá zajímavě a má své osobité kouzlo. Co ale s ním, pokud jej nechceme vyloženě spálit, ale také neplánujeme jakékoli jiné praktické využití a staré dřevěné konstrukce nám chátrají? 

Toto staré dřevo přitom lze využít při rekonstrukcích historických budov včetně jejich interiérů. A použít lze mnohdy i takové materiály, které byste se rozhodli právě rozřezat a spálit. Navíc dostanete za staré dřevo zaplaceno, nebo získáte demolici starých dřevěných konstrukcí zdarma. Vždy záleží na tom, jak náročné jsou demoliční práce (délka, profil, množství) a o jak kvalitní materiál jde. Některé staré dřevo nemá prakticky žádnou hodnotu a jiné může mít v přeneseném smyslu hodnotu zlata. A paradoxně mnohdy právě to dřevo, o kterém si myslíte, že je již k ničemu. Například staré prkenné podlahy jsou nejhodnotnější právě silně sešlapané, jelikož pak v rekonstruovaném interiéru věrně napodobí původní podlahy. A nejenže napodobí, nýbrž plnohodnotně nahradí. Jakkoli nově upravovanými dřevěnými materiály prakticky nelze takového stavu dosáhnout. Cena konkrétních materiálů se proto vždy dojednává osobně, při osobní prohlídce.

Neútočte bezúčelně na staré dřevěné konstrukce motorovou či ruční pilou, palicí a sekerou. Opravdu to nemusí být zrovna šťastné řešení. Demolice cenných dřevěných konstrukcí musí probíhat opatrně, abychom do nich co nejméně zasáhli. A vůbec už takové staré dřevo nepalte!

O jaké dřevo je při rekonstrukcích historických budov největší zájem?

Největší zájem je o staré dřevěné konstrukce z dubu, smrku a borovice, v ojedinělých případech i z buku a modřínu. Nejžádanější jsou konstrukce ručně tesané, starší jak 80 a více let, ovšem mohou se hodit i dřevěné prvky katrované a hoblované (trámy, fošny, prkna, …). Čím starší a přitom zachovalejší dřevo je, tím lépe. Ze škůdců jsou ve starém dřevě dokonce žádoucí stopy po působení červotoče, ovšem nežádoucí je tesařík, hniloba, plísně, a houby (např. dřevomorka), ale i dřevo barvené a olejované.

Zájem je o staré dřevěné střešní konstrukce, konstrukce podlahové a stropní včetně prošlapaných podlahových prken, ale i o sluncem opálená prkna ze starých stodol.

Kvalitní trámy musí mít obdélníkový tvar bez kulatých hran a nesmí to být kulány (bez otesávání). Líbivé a žádané je napadení starých trámů červotočem, který dělá do dřeva jen malé dírky, zato například nežádoucí tesařík dělá do starého dřeva otvory velké až 0,5 cm, načež je dřevo sypké a rozpadá se. Nepřípustné je též velké množství zádlabů na několika stranách jednoho kusu, povolené jsou zádlaby nejvýše na jedné straně trámu.

Jaké staré dřevěné konstrukce jsou nejzajímavější?

Nějaký dřevěný prvek se najde téměř na každé budově, u starých budov dokonce s naprostou jistotou. Nejzajímavějšími budovami jsou v tomto směru zemědělská stavení, stodoly, seníky, špejchary, sýpky, mlýny, sklady, sušičky chmele apod. U mnoha z těchto budov se přitom již nevyplatí jakékoli pokusy o opravu a ani by již nenašly praktické využití.

Nesmíme zapomenout, že mezi roky 1948 až 1990 (resp. mnohdy až dodnes) bylo ponecháno povětrnostním vlivům na pospas takové množství starých dřevěných budov a konstrukcí, že lze staré dřevo (ale i jiné stavební materiály) z těchto budov získávat ještě další desítky let. Nedisponujete i vy na svém pozemku takovou budovou?

Pokud se chcete zbavit starého dřeva, které by pro vás již nemělo jiné využití než jako palivo, kontaktujte společnost AH-BOHEMIA.
Zdroj: www.staretramy.cz, www.shutterstock.com