Zemní práce – připravujeme terén zahrady

Při úpravě terénu zahrady se často neobejdeme bez dílčího nebo komplexního zásahu těžké techniky. Nabídka zemních prací pro terénní úpravy zahrnuje také realizace zpevněných ploch, provedení drenáže, ale i realizaci výkopu pro budoucí bazén či jezírko. Vykopat lze také základy pro budoucí pergolu a podobně. Správně založená zahrada bude krásným prostorem pro odpočinek a relaxaci.

S realizací nových zahrad, nebo při úpravách zahrad stávajících, se často neobejdeme bez hrubých terénních úprav až po jemnou modelaci terénu. Na nejtěžší práce se zapojuje mechanizace, která snadno zajistí také navezení kvalitní ornice. Po navezení se začíná s modelací terénu až po jemnější detaily. Závěrečné práce zahrnují finální zpracování půdy až do konečné podoby zahrady.

Jak se provádí terénní úpravy

Výchozí je návrh nebo projekt zahrady vypracovaný na základě přání zákazníka. Následuje první krok, kterým jsou terénní úpravy. Na začátku je důležité zvolit správnou mechanizaci, abychom se vyhnuli zbytečným úkonům. To ušetří peníze i povrch zahrady, do kterého nechceme zasahovat. Důležitá je tedy i správná koordinace jednotlivých úkonů terénních úprav. Předem bychom měli počítat s možnými komplikacemi, protože zásah do terénu může přinést různá překvapení. S jakoukoli situací si ale zkušení profesionálové poradí.

Hrubé terénní úpravy

Nejprve se vytyčí všechny stavební prvky, které v zahradě budou – jezírko, bazén, pergola apod. Podle vyznačení se provádí hrubé terénní práce – srovnávání, svahování, modelování terénu a výkopové práce. Na budoucí zahradu se za pomocí techniky také rozmísťují případné kameny nebo další těžší prvky. Je-li třeba, naváží technika novou ornici. Přebytečná nebo nekvalitní zemina (hlušina) či odpady jsou odvezeny. Při této fázi se mimo jiné také připravují rýhy pro odvodnění pozemku a instaluje se drenáž a zavlažovací systém. Součástí těchto úprav může být i příprava pro výstavbu opěrných zídek a stěn.

Jemné terénní úpravy

Zpracování půdy je dalším velice důležitým krokem pro přípravu zahrady. Důležité je také rozvrstvit kvalitní zahradnický substrát. Modelace terénu je úspěšně dokončena, technikou navezená půda se připravuje pro výsadbu dřevin a rostlin prostřednictvím kultivátorů. Probíhá výsev travního porostu, nebo pokládka travních koberců a také realizace zpevněných ploch.