Sdílet
 

Změňte způsob vytápění domu

Datum vydání: 25.07.2011 | autor:

Pod vlivem velkého růstu cen energií v poslední době hledáme možnosti, jak ušetřit náklady na topení a ohřev teplé užitkové vody (TUV). Jedním z řešení je volba tepelného čerpadla. Peníze zaplacené za tepelné čerpadlo se při současné ceně energií rychle vrátí zpět na dosažených úsporách. Pokud je dům financován hypotékou, činí nárůst nákladů za pořízení a instalaci tepelného čerpadla měsíčně asi 1.200,- Kč. Platby za elektřinu nebo plyn jsou za stejné období průměrně 2500,- Kč. Z toho je patrné, že použití tepelných čerpadel je v současnosti výhodné i kvůli eliminaci plné závislosti na monopolních dodavatelích energií.

Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ vzduch - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ vzduch - voda

Tepelná čerpadla vzduch – voda

Velké rozšíření u nás zaznamenala v poslední době čerpadla vzduch voda, hlavně kvůli rozšíření pracovních teplot při kterých čerpadla ještě efektivně pracují. Jedná se o hodnoty do -25 oC. S nižší teplotou výkon klesá a naopak pokud se teplota zvýší, výkon stoupá. Proto jistou nevýhodou toho typu v našich podmínkách je závislost výkonu na teplotě okolního vzduchu a tím i nutnost použití doplňkového zdroje tepla. Tento typ čerpadla odebírá teplo ze vzduchu a tyto odběry se navrací tepelnými ztrátami objektu.

Pořizovací náklady TČ vzduch - voda jsou nízké a nové typy těchto zařízení mají vysoký výkon, nízkou hlučnost a jejich instalace je jednodušší a rychlejší než třeba u čerpadel země voda. Dají se využít k topení, ohřevu teplé užitkové vody a v letních měsících k ohřevu vody v bazénu.
Obr: KOSTEČKA GROUP, venkovní jednotka čerpadla vzduch - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, venkovní jednotka čerpadla vzduch - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, venkovní jednotka čerpadla vzduch - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla vzduch - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla vzduch - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla vzduch - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ země - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ země - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ země - voda

Tepelná čerpadla země – voda

Tento typ TČ využívá obnovitelnou energii pocházející ze slunečního záření a akumulovanou v půdě. Teplo je získáváno pomocí plošných kolektorů (horizontální) nebo zemních sond (vrtů - vertikální).

Tepelná čerpadla se zemním kolektorem využívají energii akumulovanou ze Slunce. Jsou umístěna asi 1,5 – 2 m pod povrchem a protože v těchto místech není stálá teplota, je třeba použít doplňkového zdroje tepla (např. elektrokotel). Výkopové práce a položení kolektorů můžeme provést svépomocí, ale pro vystrojení půdního kolektoru je nutné použít kvalitní materiál. Nad zemním kolektorem dochází k jistému vegetačnímu zpoždění a prostor nad kolektory nelze využít pro stavební účely či k výsadbě stromů. Výhodným místem pro instalace zemních kolektorů mohou být dna rybníků.

Nejlepší, ale také nejdražší variantou je tepelné čerpadlo s hloubkovým vrtem pracující (dle potřeby) s hlubinnými sondami v hloubce 80 až 150 metrů. Systém využívá geotermální energie Země. Tato čerpadla jsou nezávislá na venkovní teplotě a mohou pracovat bez doplňkového zdroje topení. Z ekonomických důvodů je však výhodnější kombinace s druhým zdrojem energie, například s elektrokotlem. Odebíráním tepla dochází k ochlazování okolí vrtu a proto by vrty neměly být umístěny pod půdorysem vytápěného objektu. 

Veškerá tepelná čerpadla země - voda by měla pracovat 2.000 hodin za rok. V létě by měla být odstavena, aby v následujícím topném období nedocházelo k poklesu výkonu. V případě, že bychom chtěli odebírat teplo i v létě, například pro ohřev bazénu, musíme navýšit zemní kolektory či délku vrtů asi o 15%.
Obr: KOSTEČKA GROUP, uložení zemních kolektorů Obr: KOSTEČKA GROUP, uložení zemních kolektorů
Obr: KOSTEČKA GROUP, uložení zemních kolektorů
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka
Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ voda - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ voda - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, schéma použití TČ voda - voda

Tepelná čerpadla voda - voda

Třetím druhem tepelných čerpadel je typ voda – voda. Tento typ u nás nemá díky nízkým možnostem využití vody jako primárního zdroje energie velké uplatnění, takže se téměř nepoužívá. Využívá obnovitelnou energii z podzemní vody či vodní plochy. Voda z jedné studny se čerpá a po odebrání tepla se vrací do druhé studny. Voda musí být k dispozici v dostatečném množství a kvalitě. U tepelných čerpadel voda - voda však dosahujeme nejlepších topných faktorů (poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou energií).

Díky tepelnému čerpadlu můžeme levně využívat i další technologie. Lze k němu doplnit řízené větrání, které pak stojí o mnoho méně než samostatně instalované větrací systémy. Pokud máme čerpadlo s vrty, můžeme získat klimatizaci pracující prakticky celý rok bez provozních nákladů. Tepelná čerpadla jsou ekologicky mnohem výhodnější než jiné zdroje tepla. Jejich použitím se snižují emise skleníkových plynů a dalších nežádoucích škodlivin.
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda, detail displeje Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda, detail displeje
Obr: KOSTEČKA GROUP, vnitřní jednotka čerpadla voda - voda, detail displeje
KOSTEČKA GROUP

KOSTEČKA GROUP

Velešín, Velešín, Kaplická 125, 38232
Tel: 380 309 211
Web: http://www.kostecka.net
E-mail: info@kostecka.net
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KOSTEČKA GROUP

Velešín, Velešín, Kaplická 125, 38232
Tel: 380 309 211
Mobil: 606 606 060
Web: http://www.kostecka.net
E-mail: info@kostecka.net

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Změňte způsob vytápění domu"

Buďte první a napište komentář k  "Změňte způsob vytápění domu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE