Znáte nemoci svého trávníku?

Nejčastěji jsou travní plochy trápené houbovitými nákazami, čili plísněmi (např. plísní sněžnou), padlím a rzivostí. Plísňové choroby spatříme hned poté, co na konci zimy zmizí sníh a poté se zde průběžně objevují po celý rok. Plísně se projevují v podobě hnědavých a nebo bílých skvrn tvarů elipsovitých, kruhovitých, i nepravidelných.

Příčinou skvrn na trávníku vytvořených plísněmi je dlouhodobě ležící sníh na nezamrzlé zemi, kdy se teploty pohybují mezi 0 a +10 °C a je vysoká vzdušná vlhkost v kombinaci s neodklizenou posečenou trávou a listím. Dalšími příčinami může být podzimní přehnojení trávníku dusíkem a nebo hutný povrch půdy, ale i jiné.

Plíseň sněžná

„Travním hitem“ mezi plísněmi je sněžná plíseň, jinak též sněžná světle růžová plísňovitost trav (Microdochium nivale). Ta napadá travní plochy především na stinných místech. Plochy pokrývá bělavým a narůžovělým myceliem, načež travní rostliny odumírají. Odumřelou rostlinnou hmotu musíme po zimě vyhrabat a půdu přihnojit hnojivem obsahujícím ledek vápenatý a nebo ledek amonný s vápencem. Vhodný je také postřik přípravky fungujícími na houbová onemocnění (např. Rovral Flo, Ortiva, Amistar, Heritage).

Podobně jsou travní plochy poškozovány i sněžnou šedobílou plísňovitostí trav (Typhula incarnata), která je též známa jako paluška travní.

Houbové choroby během vegetace

Houby mohou také být původci některých nemocí trávníku a i v tomto případě zasahujeme pomocí fungicidů. Jednou z nich je antraknóza (způsobena houbou Colletotrichum graminicola) a hnědá skvrnitost (způsobena Pyrenophora lolii Dovaston), starší trávníky na písčitých či naopak silně utužených půdách postihuje takzvaná čarodějná kruhovitost trávníku (způsobena houbou z řádu Basiodiomycetes). V posledním případě nemusí stačit použití fungicidu, nýbrž může být třeba vyměnit na postižených místech půdu za novou, kvalitní. Poté musíme plochy osít novým osivem. Vždy je důležité správné dávkování konkrétního fungicidu a správná doba aplikace. Běžnými fungicidy jsou Heritage, Amistar a Bravo 500.

Další nemoci trávníků během vegetace

Poměrně častou chorobou je rez, např. černá rzivost trav (Puccinia graminis), která tvoří tmavě rezavé puchýřky, vyprašující letní výtrusy, nejčastěji se objevují na kolénkách a spodních částech stébel. Listy se začnou kroutit a zasychat. Zimní výtrusy této rzi jsou pro změnu tmavě černé a vypouklé. Černá rzivost má původce ve vydatných deštích, rosách a nadměrném zavlažování.

Další rzí je korunkatá rzivost trav (Puccinia coronata Corda), při níž se na listech objevují prášivé žluté a oranžové kupky, které jsou doprovázené nekrózami. Poté je vystřídají černé lesklé skvrny a přichází destrukce listů. Původcem této nemoci je extenzivní sečení a vysoká teplota v kombinaci s vysokou vzdušnou vlhkostí a nedostatečnou výživou. Zakročit můžeme častějším sečením a lepší výživou trávníku. Z chemikálií můžeme na rzi použít třeba Rovral Flo, Impact, Heritage, Amistar a Bravo 500.
Závažnou nemocí je též padlí trav (Blumeria graminis). Na listech se objevují bělavé moučnaté povlaky, ze kterých se tvoří velké hnědavé skvrny a listy odumírají. Padlí se daří ve stínu, v příliš hustých a extenzivně sekaných porostech v kombinaci s vysokou vzdušnou vlhkostí. I v tomto případě pomůže častější sečení, lepší výživa, vhodný fungicid (např. Bumper 25 EC), ale i výběr odolných odrůd trav.

Na podzim může trávníky trápit nitkovitost trav (Laetisaria fuciformis), která způsobuje žloutnutí travních ploch. Na travních plochách se postupně objevují nepravidelné skvrny, které žloutnou až do odstínu slámy. Za vyšší vlhkosti se nakonec objeví růžové chomáčky vzdušného mycelia. Tato nemoc je způsobena nedostatkem dusíku, dlouhodobým zamokřením a častými mlhami. Je třeba nasadit pravidelnou výživu, trávník prořezat a ošetřit fungicidem.

Z dalších nemocí můžeme zmínit fusariovou a pythiovou spálu, bronzově hnědou ohniskovost trávníku a jiné.
Zdroj: abecedazahrady.cz, ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com