DANKOVIČ geodetická kancelář, s.r.o.

Naše společnost poskytuje široké spektrum geodetických služeb - zaměření pozemků, staveb, vytyčení pozemků, staveb, geometrické plány, inženýrskou činnost.

Radobyčická 729/10, Plzeň, 30100

Ing. Arch. Sekal Luboš

Komplexní architektonická činnost, návrhy, projekty, interiéry, včetně zajištění dodávek atypických interiérů.

Milady Horákové 386/63, Praha, 17000

ZETTE atelier. s.r.o.

Zajistíme kompletní zpracování projektové dokumentace a realizaci v oblastech architektury, urbanismu, interiéru, designu a zahradní architektury.

Smilova 308, Pardubice, 53002

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o.

Komplexní architektonické služby v oblasti interiérů, pozemních staveb a územního plánování po celé ČR. Náš způsob práce je založen na intenzivním a úzkém kontaktu s klientem a snaze nalézt řešení odpovídající jeho požadavkům a možnostem, ale také charakteru a možnostem místa a prostředí. Je pro nás proto důležité přinést maximálně funkční řešení s přidanou trvalou estetickou hodnotou.

Blanická 845/9, Praha, 12000

KMS architects spol. s.r.o.

Projektová činnost - architekti, projekční služby a jiné služby.

Pod radnicí 1235/2a, Praha, 15000

Ing. arch. Petr Slepánek

Archi­tek­to­nická kan­ce­lář Ergo ate­lier se zabývá návrhy a pro­jek­to­vá­ním novosta­veb, rekon­strukcí, pří­sta­veb, půd­ních vesta­veb a dře­vosta­veb všech typů budov. Našim cílem je vytvá­řet kva­litní domy po stránce funkční, estetické i tech­nické, při uvá­žení ekono­mic­kých mož­ností kli­enta.

Kladenská 84, Úhonice, 25218

Ing. arch. Jana Svítková

Nabízím architektonické návrhy staveb včetně interiérů a zahrad, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení či urbanistické studie.

Akátová 503, Klatovy, 33901

Městský úřad Votice - Odbor výstavby a územního plánování

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Komenského nám. 700, Votice, 25901

Městský úřad Vimperk - Odbor výstavby a územního plánování

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

Nad Stadiónem 199, Vimperk, 38501

Městský úřad Vodňany - Odbor výstavby a územního plánování

Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací.

náměstí Svobody 18, Vodňany, 38901