Nalezeno 78 dotazů

znemožněná rekonstrukce plotu uskladněným materiálem na sousedním pozemku

Dobrý den, jsem vlastníkem RD a na hranici pozemku mám zděný plot. Soused zahradu neudržuje a na mém plotě je naházený stavební odpad a mezi tím vyrostli do 3 m bezové keře. Aby se neohýbaly, soused bez mého vědomí navrtal tyče do mého zděného plotu a pobil je drátěnkou. Nastavil tak plot do 2 m, keře drátěnku vyvalily a zasahují 1,5 m na můj pozemek do ovocných stromů. Plot chci rekonstruovat, protože je kořeny sousedových keřů nadzvednutý, ale on mi odmítá umožnit přístup k mému plotu. Obrátila jsem se na ÚMČ - stavební odbor, přišli se podívat, ale řekli, že není žádný zákon, který by mu zakazoval mít suť na zahradě. Můžete mi prosím poradit, jak v tomto případě postupovat? Děkuji

Jan Krátký

V souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona je stavební úřad oprávněn na žádost vlastníka stavby nařídit vlastníkovi sousedního…


demolice a stavba nového oplocení (změna materiálového provedení)

Dobrý den. Chtěla bych znát váš názor. Včera soused úmyslně shodil svou zeď mezi mým a jeho pozemkem. Veškeré torzo zdi mi spadlo na pozemek a poškodilo zeleň. Soused odmítá postavit novou zeď, která nás odděluje a tvrdí, že mu nemůže žádný zákon nakázat dát zeď do původního stavu. Mezi námi chce postavit drátěný plot. S tím ovšem nesouhlasím. Děkuji za brzkou odpověď.

Jan Krátký

Soused má v tomto případě pravdu, neexistuje žádný zákonný předpis nařizující provést stavbu nového oplocení v původní podobě. Až…


rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby oplocení

Dobrý den. V územním rozhodnutí pro ŘRD bylo uvedeno mimo jiné i oplocení, oplocení pozemku mám zakresleno v PD, ale bohužel není uvedeno ve SP - pouze zpevněné plochy. Pozemek je svažitý, nebyla-li by vybudována opěrná zeď, došlo by k sesuvu našeho pozemku na sousední pozemek. Oplocení mezi sousedy jsem vybudovala na svém pozemku - částečně 1,5 m vysoká opěrná zeď (kvůli výškovému rozdílu mezi naší a sousedovou parcelou) a zbytek drátěné oplocení (jak bylo uvedeno ve studii, kterou jsem koupila se stavební parcelou). Plot takto stojí 5 let a nyní jsem dostala od SÚ Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby oplocení. Podala jsem odvolání ke KÚ (čekám na rozhodnutí), soused se k našemu odvolání nevyjádřil a ani nedal podnět k řízení o odstranění stavby - SÚ toto řízení zahájil o své vůli. Je možné nařídit odstranění takto provedeného oplocení? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Stavební úřad může odstranění stavby nařídit z důvodů uvedených v ustanovení § 129 odst. 1 stavebního zákona. Jelikož však neznám…


umístění fotovoltaické elektrárny na stavbě s vydaným územním souhlasem a zápis stavby do katastru nemovitostí

Stavím stavbu na územní souhlas a chtěl bych na ni dát fotovoltaickou elektrárnu, a proto to musí být "nemovitost zapsaná v katastru nemovitostí". 1) lze vůbec zapsat do katastru stavbu na územní souhlas (plocha méně než 25 m2 do 5 m výšky)? 2) může být tato stavba bez stěn nebo musí být zcela uzavřena pevnými stěnami, aby ji bylo možno zapsat? 3) můj pozemek je rozdělen na parcely "zastavěná plocha a nádvoří" a "zahrada". Nová stavba bude sice na parcele "zahrada", ale u hranice s druhou. Je možné rozšířit "zastavěnou plochu a nádvoří" o tuto stavbu? Jak o to požádat a s jakým důvodem, aby to prošlo, i kdyby nešlo normálně zapsat stavbu do katastru? Toto řešení by pro mě bylo nejvýhodnější, protože bych věděl již číslo parcely a mohl i části fotovoltaiky umístit jinde než na nové stavbě. 4) stačí následně nechat udělat zaměření stavby a doložit územní souhlas ke stavbě pro zápis do katastru? Nebo musím udělat ještě něco jiného? Kolaudační rozhodnutí nebudu mít. Děkuji

Jan Krátký

V katastru nemovitostí se neevidují „drobné stavby“. Drobnou stavbou se pro tyto účely rozumí stavba, která plní doplňkovou funkci ke…


úpravy sousedova přístřešku na dřevo na hranici pozemku

Soused má postaven přístřešek na dřevo vysoký 2 m, z vlnitých azbestocementových desek na hranici pozemku, který si upravuje - rozšiřuje podle svého uvážení. Může pracovat s materiálem, který je nebezpečný bez souhlasu sousedů a jaké se vztahují na tyto práce nařízení?

Jan Krátký

Jelikož je azbest zdravotně závadný materiál a může negativně ovlivnit zdraví osob a životní prostředí, musí vlastník stavby, která…


oprava zděného oplocení zvoničky

Dobrý den, obec vlastní zvoničku, okolo které je kamenná zeď. Ta je již v dosti žalostném stavu. Je nutné na opravu této zdi stavební povolení? Byla jsem se ptát na stavebním úřadě, ale tam mi dali neurčitou odpověď. Zeď je cca 20 m dlouhá, 1m vysoká. Zda jsou tam základy, není zřejmé, je cca z 19. století. Děkuji

Jan Krátký

Podle informací uvedených v dotazu se de facto jedná o zděné oplocení zvoničky. Je nutné zjistit stavebně-technický stav zdi a rozsah…


změna stavby garáže v průběhu výstavby

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak mám postupovat v případě, že mám schválenou stavbu garáže, projekt byl schválen stavebním úřadem s plochou střechou a já bych ji chtěl změnit na sedlovou střechu.? Musím mít nový projekt celé garáže nebo stačí jen projekt na střechu a nové povolení, takže bych musel opakovat celé řízení (vyjádření od všech úřadů atd.) ke stavebnímu povolení?

Jan Krátký

Popsaná změna je „změnou stavby před jejím dokončením“. Tuto změnu schvaluje (v souladu s ustanovením § 118 stavebního zákona)…


oplocení pozemku (požadavek souseda na doplnění projektové dokumentace stavby)

Dobrý den, žádám Vás tímto o radu ve věci oplocení pozemku. Stavební úřad ve věci rozhodl, že plot bude postaven dle hraničních bodů - vytýčení, přičemž plot bude stát na mém pozemku. Soused se proti rozhodnutí odvolal a trvá na tom, aby stavba plotu byla okótovaná od jednotlivých budov k vytýčené hranici pozemku. Plot bude postaven z hliníkového trapézového plechu ve výšce 2 m v zadní části RD souseda a k tomuto má také výhrady, že mu bude docházet k destrukci fasády a k plísním. Ptám se Vás, zda musím doplnit projektovou dokumentaci o kótování a změnit materiál ke stavbě plotu? Pokud nesplním tyto požadavky, je mi vyhrožováno soudem. Děkuji za brzkou odpověď.

Jan Krátký

Jak uvádíte v dotazu, stavební úřad považuje záměr výstavby oplocení za záměr, který je v souladu s platnými předpisy a v tomto smyslu…


stavba oplocení (nedoručení stanovisek správců inž. sítí o existenci sítí)

Dobrý den, co se stane, pokud nedostanu stanovisko od síťařů do 30 dnů ode dne podání žádosti k vyjádření ke stavbě oplocení? Mohu začít s realizací? Pokud začnu, je třeba přihlédnout k dodatečným podmínkám, které dojdou po 30-ti dnech? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Stanovisko vlastníků a správců inženýrských sítí k existenci sítí v místě stavby slouží jako podklad k žádosti o územní souhlas,…


nesouhlas souseda s demolicí maštale na hranici pozemku

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mohu postupovat při řízení o demolici stavby, která dříve sloužila jako maštal? Stavba je na hranici pozemků. Jeden ze sousedů nechce dát souhlas, ale zároveň se nevyjádřil, že s demolicí nesouhlasí. Již se to táhne dlouho, a střechou tak zatéká a bojíme se, aby to nespadlo. Takže je nějaká cesta, kdy není potřeba souhlasu souseda nebo nějaká lhůta, která když se překročí tak se již vyjádřit nemůže?

Jan Krátký

Odstranění stavby lze provést pouze na základě souhlasu stavebního úřadu s ohlášením odstranění stavby (v souladu s ustanovením § 128…