Vložit nový dotaz
Nalezeno 415 dotazů

stavební úpravy garážového stání

Jsem vlastníkem garážového stání v hromadných garážích bytového domu, resp. jsem vlastníkem ideální 1/38 na nebytové jednotce s právem výhradního užívání jednoho garážového stání. Garážové stání chci oddělit vraty od ostatních stání. Podal jsem dle zákona 50/1976 ohlášení stavební úpravy – osazení garážových vrat. Stavební úřad mi odpověděl, že požaduje doplnit následující údaje (cituji): „písemnou dohodu se spoluvlastníky stavby. Vzhledem k tomu, že v ohlášení je uvedeno, že jste vlastníkem pouze 1/38 nebytové jednotky, je třeba ve smyslu ust. § 12 odst. 2 písm. b) vyhl.č.132/1998 Sb. doložit souhlas ostatních spoluvlastníků se zamýšlenými stavebními úpravami.“ Citovaný paragraf mluví o nájmu prostor, nikoliv o spoluvlastnictví a právu výhradního užívání. Má stavební úřad v dané věci správný názor? Dále se chci zeptat, jaké je moje postavení ve stejné věci dle „nového“ stavebního zákona, který nevyžaduje ohlašování stavebních úprav. Děkuji

Jan Krátký

Dle informací uvedených v dotazu, je pravděpodobné, že s ostatními spoluvlastníky držíte hromadné garáže v podílovém spoluvlastnictví.…


změna užívání chaty na kůlnu

Dobrý den. Jak máme postupovat, v případě zrušení neobyvatelného rekreačního objektu na kůlnu? Chceme si postavit na parcele domek, ale bylo nám řečeno, že musíme parcelu rozdělit, abychom mohli stavět. Zdá se nám to zbytečné a raději bychom stávající chatu takto zrušili. Jsem jediným vlastníkem. Prosím o informaci, zda to jde a co je vše k tomu potřeba? Děkuji

Jan Krátký

Neznám územní plán obce a nevím, zda je dle něj možné zastavět jakoukoliv část předmětného pozemku. Pokud však stavbě rodinného domu…


oplocení pozemku - orná půda

Vlastním pozemek o rozměrech 2000 m2, který je vedený jako orná půda. Mohu si tento pozemek nějak oplotit nebo ohradit?

Jan Krátký

Nový stavební zákon ve svém ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) odst. 7 říká, že oplocení pozemku pro zemědělské a lesnické účely bez…


stavba garáže na sousedním pozemku

Dobrý den, prosím Vás o radu. Máme stavební pozemek. Náš soused na vedlejším pozemku staví RD se samostatně stojící garáží. Stavba garáže probíhá v rozporu s projektem ke stavebnímu povolení, pouhých 60 cm od hranice našeho pozemku (v povolení je 1 m). Souseda jsme ústně upozorňovali, když nereagoval, podali jsme žádost k prošetření na stavebním úřadě. Referentka stavebního úřadu nám sdělila, že provedla místní šetření a to tak, že "koukla od vrat a přišlo jí to, jako metr". Po dohodě se stavbyvedoucím se poté dohodla, že je to o 13 cm blíže (87 cm od hranice), což se dle ní dá tolerovat. Nebylo provedeno žádné skutečné měření. Je možné se proti tomuto postupu nějak ohradit?

Jan Krátký

Doporučuji Vám se znovu obrátit na stavební úřad a písemně jej požádat o provedení tzv. „státního stavebního dohledu“. V rámci…


Pronájem garáže

Dotaz: Dobrý den. Pronajali jsme si garáž na dobu určitou. Vše je v pořádku, jen jsem nespokojená se zabezpečením garáže. Je tam obyčejný zámek. Zajímalo by mě, zda musím investovat do koupi nového zámku já, nebo toto vyžadovat po majiteli garáže. Předem děkuji. H

RK Stejskal.cz s.r.o.

Pokud jste si již pronajali garáž s tímto zabezpečením, je pozdě něco reklamovat. Je zde na dobré vůli majitele, zda Vám vyhoví či se…