Dobrý den,
vlastním patrový rodinný dům (základna 10x10 metrů) se sedlovou střechou. Bohužel mám souseda, se kterým se nedá na ničem dohodnout. Z důvodu mnoha neshod se sousedy jsem po geodetickém zaměření vlastnické hranice a na základě stavebního povolení vybudoval asi před čtyřmi roky mezi našimi pozemky na vlastní náklady plný deskový plot o délce asi 30 metrů výšce 200 cm. Výstavbu plotu však soused zjevně neunesl a v posledních asi třech letech začal situovat do bezprostřední blízkosti vlastnické hranice cca 10 cm od mnou vybudovaného plotu (vlastnická hranice byla geodetem řádně vytyčena), rázy palivového dřeva, které každoročně rozšiřuje a navyšuje, kdy v současné době palivové dřevo skladuje sice na svém pozemku, ale v bezprostřední blízkosti vlastnické hranice na ploše cca 700x300x220 cm (délka-šířka-výška). Jeho dříví je uskladněno asi 260 cm od obvodové zdi mého domu (obvodová zeď má tři okna) v délce odpovídající asi 2/3 délky obvodové zdi mého domu.
Chci se touto cestou zeptat, v jaké vzdálenosti od hranice našich pozemků může soused zmíněné dříví skladovat a zda způsob, kterým jej skladuje v bezprostřední blízkosti vlastnické hranice a současně asi 260 cm od mého domu, neporušuje nějaké protipožární předpisy či nenarušuje požárně nebezpečný prostor a pokud ano, jaké předpisy jsou z jeho strany porušovány a kdo je oprávněn na mou žádost přesně vymezit prostor resp. vzdálenost od mého domu, v níž by nemělo být sousedovo dříví skladováno. Stavební úřad při kontrole konstatoval, že se ho to netýká.

Děkuji za odpověď.

Toto se stává… Ale skutečně stavebnímu zákonu hranice dřeva nepodléhá. Tedy ji stavební úřad nemůže řešit. Když půjdete na přestupkovou komisi, aby vám přestupkáři pomohli, asi taky nepochodíte. Teprve když budete potřebovat plot udržovat, lze se opřít o občanský zákoník a domáhat se umožnění údržby.

Ale obecně je to třeba chápat tak, že vlastnické právo k pozemku je silnější, než práva vyplývající z omezování souseda. Samozřejmě žalobu lze podat vždycky, ale stálo by to za to?

Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování