Dobrý den,
náš dům je z jedné části neoplocený a dříve byl oddělen od veřejné komunikace pouze travnatým pásem cca 3 metry. Komunikace za poslední roky utrpěla a tak si řidiči zjednodušovali cestu právě přejížděním přes travnatý pás. Došlo k ničení fasády našeho domu, na což jsme upozorňovali MÚ. Nyní došlo k "nápravě" kdy technické služby města definitivně travnatý pás zasypaly asfaltovým racyklátem. Travnatý pás mezi domem a komunikací má nyní sotva 1 metr. Navíc recyklát je po celé délce domu a není ani utažený. V suchém období zde dochází k obrovské prašnosti. Naopak při deštivém počasí je fasáda domu dále ničena. Je dána v zákoně nebo vyhlášce hranice mezi obytným domem a komunikací?

Vyhláška č. 501/2006 Sb. v § 25 bodu 8 hovoří o tom, že průčelí budov, v nichž jsou okna obytných místností, musí být nejméně 3 m od okraje vozovky silnice nebo místní komunikace … tento požadavek se neuplatní u budov umisťovaných ve stavebních prolukách řadové zástavby …Takto je to stanoveno pro novostavby, ale u stávajícího objektu se to dá aplikovat částečně. Ale zkusil bych prozkoumat vaší pojistku, pokusit se do toho zapojit i pojišťovnu a pak vyvolat jednání na místě a pokusit se s obcí jednat o lepším řešení. Tu vyhlášku 501/2006 Sb. bych použil jako podpůrný argument. Snažte se získat písemný zápis z místního šetření, bude to působit dojmem, že jste odhodlání jít k soudu …. Ale strašně bych vám přál docílit smírného řešení …. Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování