Dobrý den. Vlastním dva pozemky. Jeden je veden jako zastavěná plocha a nádvoří a druhý jako zahrada. Pozemek vedený jako zahrada je tak veden i v územním plánu města. Z důvodu přístavby rodinného domu,by dům zasahoval kousek do druhé parcely vedené jako zahrada. Jednalo by se na jedné straně asi o půl metru a na druhé straně asi o 2metry. Byl by problém při stavebním ohlášení s touto přístavbou přesahující hranici parcely? Dala by se případně vedle domu na pozemku zahrady přistavět plechová kůlna,přístřešek a další příslušné stavby k domu ? Děkuji

Tak podívejte, vše souvisí s územním plánem obce. Každý územní plán má formulované regulativy jednotlivých ploch odlišně, takže se to musí pečlivě pročíst. To znamená, že i na pozemku zahrady může územní plán umožňovat realizaci některých staveb (např. malé kolny, přístřešky apod.). Ale určitě tam nelze umisťovat přístavbu rodinného domu.

Nicméně musíme si uvědomit jednu věc: zákonné měřítko územních plánů je 1:5000. To znamená, že v tomto měřítku „síla čáry“ znamená cca 1,5 m, kde se nedá s určitostí říct o jakou plochu se jedná. Toho bych využil a s touto vědomostí bych šel na úřad územního plánování požádat o závazné stanovisko podle § 6 odst.1 písm. e) ve vazbě na § 96b stavebního zákona. To stanovisko je v dnešní době nutné. Prostě se tam zkuste domluvit….

Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování