Dobrý den,
plánujeme stavbu bazénu a zvažujeme variantu umístění bazénové techniky blíže jak 2 m od hranice pozemku. Jedná se konkrétně o zásuv střechy bazénu tj. varianta, kdy se střecha při odkrytí zasouvá mimo plochu bazénu za bazén. Technicky by do vzdálenosti blíže jak 2 m od hranice pozemku zasahovala jen část kolejí pro střechu s betonovým základem. Koleje budou zároveň s terénem. Dále se jedná o nadzemní přístřešek na bazénovou techniku o velikosti 1,2 x 1,2 x 1,2 m (vnější rozměr). Přístřešek bude mít betonový základ a bude buď z cihel nebo ze dřeva.
Můžu tyto dvě „stavby“ (přístřešek pro techniku a koleje pro střechu) umístit do vzdálenosti blíže než 2 m od hranice pozemku? Spadají vůbec tyto záměry do definice stavby? Jedná se o hranici s obecním pozemkem (odděleno zdí s dřevěnou neprůhlednou výplní). Za zdí je pak cca 1,5 m travního porostu a pak obecní komunikace.
V územním plánu jsem žádné konkrétní omezení nenašel. Chtěl bych jít nejjednodušší cestou tzn. bez řízení či získávání povolení nebo souhlasu obce.
Děkuji za odpověď.

Doporučuji pozorně přečíst §79 bod 2 p) (v platném znění):

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují (to znamená nevyžadují nic)……. „bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení“.

Tedy nahoře jmenovaný případ nevyžaduje vůbec žádné povolení – pozor, mluví se tam i o příslušenství (tam bych zahrnul i kolejnice a přístřešky).

Když přesto budete potřebovat být blíž, je třeba vzít vyhlášku 501/2006 Sb. v platném znění, prostudovat § 25 (základní odstup dalších staveb je 2 m od hranic) a pak zažádat o výjimku z tohoto §. Pozor, poplatek za udělení výjimky je 5 000,- Kč. Ale došel bych na stavební úřad a osobně bych to tam raději pořádně probral.

Krejčí
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování