Dobry den ,koupili jsme pozemek s příslibem obce že v lokalitě bude výstavba RDomu. Jelikož doteď není přístupová cesta obce a vede přes 18 soukromých pozemku tak musím mít povoleni od každého z majitelů, ikdyž je tam zaužívaná polní cesta ???
A pokud se dva z majitelů si postavy hlavu a nepodepišou mě povoleni průjezdu po polní cestě (podotýkám jsou tam už postaveny RD ) dá se to brát jako věcné břemeno k přístupu na pozemek??? A jak máme dál postupovat. Děkuji za odpověď Roman

Neznám podrobnosti, ale obecně platí následující. Pokud někde vede cesta a je na katastru zapsaná jako ostatní plocha – komunikace, tak je veřejná !!! A je veřejná bez ohledu na to, že pozemky pod ní vlastní 10 lidí. V takovém případě nemůže nikdo vymáhat od vlastníků souhlas s užíváním.

Pokud by tito vlastníci docílili toho, že mají pravomocné rozhodnutí o zneveřejnění této komunikace (musí jej samozřejmě předložit), tak ten souhlas musejí dát.

V případě, že přístupové pozemky nejsou v katastru vedeny jako komunikace (např. pouze jako ostatní plocha – zpevněná plocha) musí následovat třeba i zřízení služebnosti.

Ale tato problematika je složitá, nedá se jednou větou odpovědět, takže bych začal: výpisem z katastru nemovitostí; dále návštěvou MěÚ odboru dopravy (mají v kompetenci účelové komunikace a hlavní komunikace)
Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování