3. generace tepelných čerpadel S-THERM

Právě před letošní topnou sezónou byla na trh uvedena třetí generace tepelného čerpadla S-Therm, která je zapsána do dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Tato nová generace tepelných čerpadel si zachovává splitové provedení a je navržena hlavně k vytápění domů s otopnou soustavou s převažujícím podlahovým vytápěním. 

Konstrukce 3. generace tepelných čerpadel S-THERM sice též umožňuje vytápění budov s radiátory, ale je třeba vzít na vědomí, že vyšší teplota topné vody o něco snižuje topný faktor (COP) a je limitována maximální výstupní teplotou vody 55 °C. Samozřejmě ani u těchto tepelných čerpadel systému vzduch –voda nechybí možnost ohřevu užitkové vody a též možnost chlazení s teplotou chladící vody nad teplotou kondenzace. Například vhodná kombinace je s chladícím stropem, jinak dochází ke kondenzaci na komponentech vnitřní jednotky tepelného čerpadla. A to je nežádoucí.

Nová generace tepelných čerpadel S-THERM též nabízí intuitivní ovládání, které umožňuje snadné nastavení a dále možnost připojení jednotky na internet a možnost vzdáleného ovládání.
Řídicí jednotky většiny v současnosti vyráběných tepelných čerpadel systému vzduch – voda regulují množství chladiva termostatickým nebo elektrickým expanzním ventilem na požadovanou teplotu přehřátí podle teploty a tlaku chladiva většinou bez zohlednění stavu ostatních uzlů systému tepelného čerpadla. U nových tepelných čerpadel však řídicí jednotka optimalizuje řídicí proces tepelného čerpadla z komplexního pohledu. Čili využívá řadu dalších údajů, které snímá v důležitých uzlech celého systému. Do regulace tedy vstupují údaje o venkovní teplotě, teplotě kompresoru, teplotě a tlaku chladiva, o poloze regulačních ventilů, teplotě a průtoku topné vody, o průtoku vzduchu přes výparník atd.

Čili tato tepelná čerpadla reagují mnohem pružněji a přesněji na změny fyzikálních veličin, které mají vliv na účinnost celého systému. Další výhodou je skutečnost, že z monitorovaného průběhu těchto důležitých fyzikálních veličin řídicí jednotka předvídá jejich očekávaný průběh a dokáže reagovat na jejich změny s předstihem. Regulace proto probíhá hladce, bez výkyvů a překmitů, kterými trpí dosavadní méně sofistikované nebo univerzální řídicí jednotky.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem

Jaké jsou náklady na topení tepelným čerpadlem vzduch-voda a kolik stojí instalace tepelného čerpadla? Jaké další výhody získáte investicí do tepelného čerpadla?

Volba tepelného čerpadla vzduch-voda s invertním řízením výkonu je především volbou ekonomickou, jelikož právě tepelné čerpadlo vzduch-voda má nejlepší poměr vstupní investice a nákladů na vytápění. Tato tepelná čerpadla jsou přitom schopna vytápět až do venkovních teplot -20°C, otázkou je pouze účinnost. To samé platí i pro vyšší teplotu topné vody.

Náklady na vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda jsou srovnatelné s náklady na vytápění hnědým uhlím, případně o něco nižší. Zejména pokud se započtou náklady na veškeré energie v domácnosti, tedy i elektřina na provoz domácnosti (praní, svícení …). Přispívá k tomu nízká sazba elektrické energie po dobu 22 hodin denně, kterou získáme právě instalací tepelného čerpadla.
Je však třeba splnit pár podmínek. První je nízkoteplotní topný systém, což znamená, že do radiátorů nebo podlahového vytápění by neměla jít vyšší teplota topné vody než 45 °C při venkovní teplotě -15 °C (ideálně 30 °C). Obvykle se topný systém pro tepelné čerpadlo navrhuje s tepelným spádem 35/30 °C, takže ani při největších mrazech nejde do topného systému více než 35 °C. Ohřev TUV se realizuje také tepelným čerpadlem, ale bojler musí mít většího topného hada. Další zásadou pro ohřev TUV je nižší teplota, čili se TUV hřeje na maximálně 45 °C, což je dostatečná teplota i pro napuštění vany.

Výše vstupní investice se pohybuje okolo cca 200 000 Kč (v závislosti na velikosti a ohřevu TUV) včetně veškerého materiálu, uvedení do provozu, bojleru, ekvitermní regulace, elektroinstalace a bivalentního zdroje. Při překročení investice výrazněji nad 200 tisíc korun sice budeme mít nízké roční náklady na vytápění, ale všechny úspory doslova „vysaje“ právě vysoká vstupní investice. V zásadě se tedy tepelné čerpadlo vzduch-voda vyplatí v každém novém rodinném domě, nebo v každém dobře zrekonstruovaném (zatepleném) domě.
Zdroj: www.kskpraha.cz
KSK spol. s r.o. - Technické zařízení budov Poslat poptávku