Sdílet
 

Betonová zahradní architektura zpevní i oživí oplocený prostor

Datum vydání: 22.03.2013 | autor:

S betonovými prvky zahradní architektury se setkáváme tradičně. Mezi nejznámější patří zámková dlažba, palisády, obrubníky, tvarovky pro zdění zídek a plotů, ale i květináče, lavičky, skruže, lemy bazénů a další. Velmi oblíbenou se stala betonová zahradní architektura z vibrolisovaného betonu, který je mrazuvzdorný a nabízí vysokou pevnost, dobrou stabilitu, odolnost vůči vodě a chemikáliím, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu. Stinnou stránkou je sice vysoká hmotnost, ovšem v naprosté většině případů jde o takové stavební prvky, od kterých vyžadujeme stabilitu a to spolu souvisí. Kromě oplocení a dlažeb jsou další velkou skupinou betonových zahradních architektonických prvků opěrné zdi a zídky.

Vyvýšení betonovými tvarovkami a betonová zatravňovací dlažba Vyvýšení betonovými tvarovkami a betonová zatravňovací dlažba
Vyvýšení betonovými tvarovkami a betonová zatravňovací dlažba
Betonové opěrné zdi Betonové opěrné zdi
Betonové opěrné zdi

Co je vibrolisovaný beton

Vibrolisovaný beton vyžaduje co nejlepší kvalitu surové betonové směsi. Je proto nutné přesně dodržet poměr štěrku, písku, cementu a vody. Tyto základní složky se promísí a vzniklá směs je ukládána do připravených forem. Poté je beton zhutněn na speciálních vibračních deskách a ze směsi je tak vytlačena podstatná část vzduchu. Zároveň je hydratace cementu urychlována tlakem a horkou vodní párou. Takto vyrobené prvky betonové zahradní architektury vykazují při zátěžových testech mnohem vyšší odolnost, než doporučuje ČSN. Maximální pevnost, mrazuvzdornost a vodoodpudivost směsi jsou dosažené právě dokonalým zhutněním na vibračních deskách.

Výběr betonových prvků zahradní architektury

Základním sortimentem betonové zahradní architektury jsou bloky pro opěrné zídky a zdi, ale i zpevnění svahů, vytoření teras na svažitých zahradách či vytváření oddělených ploch (palisády a obrubníky). Tento sortiment doplňuje tradiční stálice - betonová dlažba včetně dlažby zatravňovací a další betonové výrobky určené pro zahradu.

Pomocí betonové zahradní architektury zpevníme plochy a svahy, dosáhneme stabilního oplocení pozemku či jeho části, zajistíme stabilní oddělení záhonových, travních a pochozích ploch, vyčleníme relaxační zóny zahrady a podobně. Použití těchto výrobků samozřejmě vychází z promyšlené koncepce a projektu zahrady. Betonová zahradní architektura zahradu rozčlení a zkrášlí, je bezúdržbová a praktická, kombinovat přitom můžeme materiály, které jsou v celé své hmotě různě probarvené. Kdo však vsadí na jednotný styl a odstín, také neprohloupí.
GARDEN STONE GARDEN STONE
GARDEN STONE

Opěrné zdi a zídky GARDEN STONE a GEOGARDEN STONE

Systém zahradních opěrných zdí GARDEN STONE a GEOGARDEN STONE je určen pro okrasné zdi a zídky, dělící stěny, zídky pro překonání výškového rozdílu a podobně. Do systému lze přitom účelně začlenit schodiště, což oceníme především u terasových prvků svažitých zahrad. Tyto výrobky z betonu umožňují i vytváření vypouklých a vydutých oblouků, zaoblení a rohů. Zvýšíme jimi však třeba i záhony.

Zahradní opěrné zdi a zídky GEOGARDEN STONE se od základního typu GARDEN STONE liší pěti pozicemi otvorů pro spojovací kolíčky umístěných shora. Zdola pak mají osazovací drážku v místě třetího a zároveň největšího otvoru. Pokud se spojovací kolíky osadí do třetí pozice od líce, bude líc opěrné zdi svislý, pokud do čtvrté, bude líc opěrné zdi odkloněn od svislé osy o cca 10o a  odszazení jednotlivých vrstev (řad) bude 18 mm. Pokud se kolíky osadí do páté pozice, bude líc zídky odkloněn o 20o a odsazení jednotlivých vrstev (řad) bude 36 mm. První dvě pozice zase slouží k předsazení před svislý líc o 18 či 36 mm. Takto dosáhneme nejen různých sklonů opěrné zídky, ale i jejího plastického tvaru.

Bloky jsou nabízené se štípaným či hladkým povrchem a ve více barevných provedeních. Zajímavostí je úprava „grind“ - opět se štípaným či hladkým povrchem.
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna Realizovaná opěrná stěna
Realizovaná opěrná stěna
Pokládka opěrné zdi - první vrstva Pokládka opěrné zdi - první vrstva
Pokládka opěrné zdi - první vrstva
Pokládka opěrné zdi - další vrstvy Pokládka opěrné zdi - další vrstvy
Pokládka opěrné zdi - další vrstvy

Jak postavit opěrnou zeď GARDEN STONE

  • Základ opěrné zdi je doporučen široký 50 cm a hluboký 15 až 20 cm. Na dno výkopu se ukládá 5 cm silná ložná vrstva písku či  štěrkopísku. Teprve na ni ukládáme první (tzv. „utopenou“) řadu bloků. Je přitom nezbytné nivelovat první ložnou řadu do naprosté roviny, čehož dosáhneme za pomoci vodováhy a gumové paličky.
  • Každá dokončená vrstva (řada) vyžaduje zhutněný zásyp. Ten se provádí až do vzdálenosti 30 cm za opěrnou zdí. Používá se zásypový štěrkopísek, v žádném případě nesmíme použít běžnou zeminu, hlušinu či ornici.
  • Praktickou pomůckou je při výstavbě „montážní svěrka.“
  • Každou další řadu vždy pokládáme odskokem o polovinu prvku spodní vrstvy, čili na vazbu. Jsou tak jednotlivé vrstvy díky zámku vzájemně zajištěné a my nemusíme používat pojivo.
Pokládka opěrné zdi - očištění a tmelení poslední vrstvy Pokládka opěrné zdi - očištění a tmelení poslední vrstvy
Pokládka opěrné zdi - očištění a tmelení poslední vrstvy
Průřez opěrnou zdí Průřez opěrnou zdí
Průřez opěrnou zdí
  • Výstavba tedy probíhá suchou cestou, bez malty či betonu.
  • Jednotlivé bloky pokládáme odzadu zaklesnutím zámečku na zadní hraně bloků spodní řady a položením pohledovou částí směrem dopředu.
  • Až poslední řadu lepíme mrazuvzdorným tmelem či silikonem, není to ale nutné.
  • Položení je díky zámku přesné a zámek si přímo vynucuje odskok každé řady o 15 mm. Vznikne tak mírný náklon proti svahu a zeď je stabilizována.
  • Každý blok váží 9 kg, manipulace je proto snadná a rychlá, na druhou stranu však dosáhne opěrná zeď dostatečné hmotnosti.
  • Na sebe smíme skládat maximálně 9 vrstev, proto nesmí být zídka vyšší jak 90 cm, jinak by byla ohrožena její stabilita.
ZIQ ZAQ BLOK ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK

ZIQ ZAQ BLOK

Zaujme svým lichoběžníkovým tvarem, který umožní mnoho kombinací tvarů. Z těchto bloků postavíme rovnou zeď, ovšem i zeď různě tvarovanou do vypouklých či vydutých oblouků. Oblouk má vnitřní průměr 60 cm. Z bloků ZIQ ZAQ postavíme i schodiště, stínící zídku, hlukovou bariéru, zázemí pro posezení při grilování, nebo třeba dětské pískoviště. Ohraničit jimi můžeme trávníky a třeba okraje ploch se zámkovou dlažbou. Výška zídky může být až 120 cm. Obě čelní strany jsou u těchto bloků štípané a ostatní strany hladké. V povrchové úpravě grind je však blok štípaný ze všech stran a umožňuje tak různě tvarované zídky. GEOZIQZAQ BLOK pak umožňuje plastický výraz zídky díky pěti řadám otvorů shora a průběžnou drážkou zdola.
ZIQ ZAQ BLOK ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK ZIQ ZAQ BLOK
ZIQ ZAQ BLOK
CUP STONE CUP STONE
CUP STONE

GEOSTONE mini a CUP STONE

Tyto malé bloky jsou určené k dotváření zahradní architektury. Hlavní důraz je u nich kladen na estetický dojem. Vhodné jsou především do svažitého terénu, kde umožňují jemnější i hrubší členění. Bloky jsou nabízené štípané i hladké a do jejich otvorů můžeme vysazovat rostliny, čímž dosáhneme naprostého splynutí betonové zahradní architektury se zahradou. Proto mají bloky CUP STONE vyloženě truhlíkový tvar. Bloky mají zdola ozub pro snadnější usazení a shora drážku pro zavlažovací trubku. Tyto truhlíkové bloky použijeme samostatně i v kombinaci s dalšími prvky betonové zahradní architektury. Vytvoříme s nimi i opěrné stěny, které časem zarostou do otvorů vysazenou zelení a květinami. Jelikož truhlíky nemají dno, mohou kořeny rostlin volně prorůstat do spodních vrstev a zajistit si tak přísun vláhy. Pokud však nechceme bloky osázet rostlinami, můžeme je například vysypat štěrkem či oblázky. Bloky můžeme ukládat na běhounovou vazbu s převazbou o polovinu tvarovky v následující vrstvě, nebo na střih. Svah bude vyztužen stupňovitě, vytvoříme však i obloukový tvar.
CUP STONE CUP STONE
CUP STONE
GEOSTONE mini a CUP STONE GEOSTONE mini a CUP STONE
GEOSTONE mini a CUP STONE
CUP STONE CUP STONE
CUP STONE

BARRIER BLOK

BARRIER BLOK, to jsou tvarovky určené k výstavbě opěrných stěn suchou cestou. Zajímavá je jejich důmyslná konstrukce a zvýšená stabilita vkládáním geomříží. Stejně jako s ostatními prvky betonové zahradní architektury můžeme díky suchému zdění bez betonu a malty stavět i za nepříznivých klimatických podmínek. Bezmaltové suché spoje umožňují relativně malé posuny a deformace mezi jednotlivými díly. Proto nedochází k poruchám stěn a nevzhledným trhlinám.
BARRIER BLOK BARRIER BLOK
BARRIER BLOK
BARRIER BLOK BARRIER BLOK
BARRIER BLOK

KB PALISÁDY

Betonové palisády se používají k ohraničení vydlážděných ploch a záhonů, překonání malých výškových rozdílů terénu, ale i ke stavbě schodišťových stupňů. Snadno se jimi lemují i velmi nepravidelné tvary nebo obloukové segmenty zahrady. Palisády můžeme ukládat v jedné linii či střídavě s odsazením cca 2 cm. Kombinovat můžeme i barvy.

Zdroj: www.kb-blok.cz
KB PALISÁDY KB PALISÁDY
KB PALISÁDY
KB PALISÁDY KB PALISÁDY
KB PALISÁDY
KB PALISÁDY KB PALISÁDY
KB PALISÁDY
KB - BLOK systém, s.r.o.

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Mobil: 736 629 576
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Betonová zahradní architektura zpevní i oživí oplocený prostor"

Buďte první a napište komentář k  "Betonová zahradní architektura zpevní i oživí oplocený prostor"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE