Chcete nový kotel? Tak neváhejte s žádostí!

Modernější technologie, úspora peněz a jako bonus vyřízení veškeré administrativy. Zájemci o výměnu zastaralých topných zdrojů teď mají velkou šanci na získání státní podpory. Zkušené odborné firmy totiž nabízejí zákazníkovi maximální podporu a některé dokonce vyřídí vše od nákupu zařízení až po následný servis. 

Vyměnit do konce roku minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice. To je cílem dotačního programu, tzv. kotlíkové dotace. Ne každý se však orientuje v poměrně složité administrativě, proto energetická společnost E.ON přišla se zajímavou službou pro veřejnost. Na webových stránkách www.eon-teplo.cz nabízí komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání této dotace. „Máme bohaté zkušenosti jak s vyřizováním dotací, tak i s vlastní realizací výměny kotle,“ potvrzuje Luboš Vrbata, vedoucí oddělení Nová řešení společnosti E.ON Energie.

Kdo může o dotaci na nový kotel nebo tepelné čerpadlo žádat?

Kotlíková dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy za úspornější systém vytápění. Mezi podporovaná řešení patří plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo kombinované kotle na uhlí a biomasu. Dotace jsou určeny pro rodinné domy a fyzické osoby a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů.

Jaká částka se bude mezi žadatele o dotace rozdělovat? Jaký je předpokládaný počet kotlů, které se za tuto částku vymění?

V rámci druhé vlny výzev byla celkem uvolněna částka 3,4 miliard korun, což je dle plánu připraveno na výměnu 35 tisíc kotlů.

Jaká částka se bude mezi žadatele o dotace rozdělovat? Jaký je předpokládaný počet kotlů, které se za tuto částku vymění?

V rámci druhé vlny výzev byla celkem uvolněna částka 3,4 miliard korun, což je dle plánu připraveno na výměnu 35 tisíc kotlů.

Jak velkou dotaci mohou občané získat?

Výše podpory může činit až 80% uznatelných nákladů v maximální výši 120 000 korun. Pokud je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území, podpora bude navýšena o dalších 7 500 korun. Maximální částka se tedy může vyšplhat až na 127 500 korun.

Jakou roli hraje v kotlíkových dotacích společnost E.ON?

Poskytujeme komplexní službu vyřízení kotlíkové dotace včetně ověření, zda zákazník splňuje podmínky pro získání dotace, přípravy podkladů a doručení žádosti na příslušný krajský úřad. Současně zákazníkům radíme, jaký topný zdroj si vybrat, postaráme o demontáž starého kotle a jeho ekologickou likvidaci a zajistíme dodávku nového zdroje, jeho odbornou montáž a uvedení do provozu. Náš zákazník může také využít k financování výhodnou E.ON Půjčku, díky níž může překlenout dobu do obdržení dotace, nebo s ní uhradit to, co dotace nepokrývá.

Jaký byl z vašeho pohledu prozatím zájem o kotlíkovou dotaci?

Vzhledem ke zmíněné službě, kterou nabízíme, mohu říct, že zájem je enormní. Počet poptávek, který evidujeme, se pohybuje v řádu tisíců.

Co má člověk, který o dotaci žádá, udělat, aby byl úspěšný? A kdy se dozví, že peníze dostane?

Nejdůležitějším okamžikem je příprava podkladů a následně samotné podání žádosti. V některých krajích se často stane, že o dotace je takový zájem, že jsou vyčerpány dávno před původním termínem odevzdání žádostí. Takže doporučuji jednat rychle. Od okamžiku doručení žádosti jak v elektronické, tak listinné podobě má krajský úřad na kontrolu žádosti 75 pracovních dnů. Poté se žadatel dozví, zda byl se žádostí úspěšný.

Řešíte i vytápění pro zájemce, kteří nesplňují podmínky kotlíkové dotace nebo bydlí v kraji, kde je příjem žádostí již ukončen?

Ano, i na takové zákazníky myslíme a s vytápěním jim rádi poradíme. Pomůžeme třeba s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla, nabídneme prodlouženou záruku nebo servis. V případě zájmu necháme prověřit, zda zájemce splňuje podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám nebo také můžeme spočítat, kolik by domácnost ušetřila s energií ze slunce.

Už jsme probrali žádost o dotaci, nákup nového kotle, a ještě by mě proto zajímalo, jestli vaše péče o klienta pokračuje i ve chvíli, kdy klientovi kotel namontujete?

Samozřejmě. Konkrétně u plynových kotlů jsou žádané pravidelné kontroly a revize, proto se snažíme, aby naši klienti nemuseli hlídat pravidelné termíny a nabízíme jim službu E.ON Komplet plyn. Díky ní mají pravidelné roční kontroly plynového kotle a spalinových cest v ceně platby za plyn. A navíc se jim vždy včas připomeneme a domluvíme společně termín kontroly. Tuto službu využívá už více než 18 tisíc našich klientů. Pravidelný servis prodlužuje životnost kotle, zvyšuje jeho účinnost a dá se díky němu v mnoha případech předejít závažnějším opravám.
E.ON Energie, a.s. Poslat poptávku