Sdílet
 

Co je geometrický plán?

Datum vydání: 29.09.2014 | autor:

Geometrický plán je výsledek zeměměřické činnosti využívaný pro účely katastru nemovitostí. Geometrický plán je nedílnou součástí nebo přílohou všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. 

Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geometrický plán je nutné doložit například ke kupní smlouvě nemovitosti, k darovací smlouvě nemovitosti, ke kolaudačnímu rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, při rozdělení stávajícího pozemku, při změně obvodu stavby (přístavba), pro ujasnění průběhu hranice vašeho pozemku, pro vyznačení věcného břemene apod.

Kdy budete potřebovat geometrický plán?

Vyznačení budovy

Geometrický plán se vyhotovuje u dokončené výstavby, ať už nově vzniklé stavby, nebo přístavby ke stávající budově, která změnila půdorys této budovy. K žádosti o vyznačení budovy do katastru nemovitostí budete potřebovat geometrický plán, kolaudační rozhodnutí a případně i doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního.

Hypotéční úvěr

Pokud chcete žádat o hypoteční úvěr, budete potřebovat geometrický plán s vyznačením rozestavěné stavby (jako doklad o existenci stavby). Geometrický plán pro účely poskytnutí hypotéčního úvěru je však možné vyhotovit až ve chvíli, kdy je zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží. K zapsání rozestavěné budovy na katastrální úřad je potřeba doložit žádost o zápis rozestavěné stavby, geometrický plán, stavební povolení s doložkou právní moci (úředně ověřenou kopii) a čestné prohlášení vlastníků. Pokud se půdorys domu již nezmění, bude vám tento geometrický plán stačit i pro přiložení k žádosti o kolaudaci stavby dokončené.
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Rozdělení pozemku, změna nebo vytyčení hranice pozemku

Tento geometrický plán se vyhotovuje v případě, kdy chce vlastník zapsaný v katastru nemovitostí část svého pozemku odprodat nebo někomu darovat -  geometrický plán je povinnou součástí kupní či darovací smlouvy. Ke vkladu do katastru nemovitostí budete potřebovat žádost a kupní nebo darovací smlouvu s geometrickým plánem, a také souhlas vašeho stavebního úřadu. Mohou však být vyžadované i další listiny. Podobným podmínkám podléhá i vyhotovení geometrického plánu při změně hranice pozemku nebo při vytyčení skutečné hranice pozemku v terénu.

Vyznačení věcného břemene

Geometrický plán s vyznačením věcného břemene se vyhotovuje, je-li na pozemku postavena stavba (tedy věcné břemeno), jako například sloup, kabelové vedení, zařízení distribuční soustavy apod., ke které je nutné z důvodu údržby nebo opravy zajistit volný přístup. Vyznačení věcného břemene je grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného.
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Zpracování geometrického plánu

Vyhotovení geometrického plánu a jeho následné schválení místně příslušným katastrálním úřadem je časově náročný proces. Geometrický plán si proto nezapomeňte nechat vyhotovit v předstihu několika týdnů. K vyzvednutí zákonem určených podkladů ke zpracování geometrického plánu z katastrálního úřadu od vás geodet bude potřebovat parcelní číslo pozemku a název katastrálního území, ve kterém pozemek leží. O vlastní zápis do katastru nemovitostí smí zažádat výhradně vlastník parcely či nemovitosti.

Jak si vybrat firmu?

Geodetickou firmu pro vyhotovení geometrického plánu na váš nový dům nebo například pro rozdělení zahrady, si pokud možno, vyberte z vašeho okolí. Zvolíte-li geodetickou společnost ze vzdáleného místa, náklady na vyhotovení geometrického plánu se vám navýší o náklady na dopravu ze vzdáleného sídla geodetické firmy k vám.
Zdroj: geodeti.xf.cz
Ing. Petr Lahoda

Ing. Petr Lahoda

Horšovský Týn, Město, nám. Republiky 108, 34601
Tel: 737 179 848
Web: http://www.geodeti-ht.cz
E-mail: p.lahoda@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Petr Lahoda

Horšovský Týn, Město, nám. Republiky 108, 34601
Tel: 737 179 848
Tel: 721 377 239
Web: http://www.geodeti-ht.cz
E-mail: p.lahoda@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Co je geometrický plán?"

Buďte první a napište komentář k  "Co je geometrický plán?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE