Myslíte si, že vlastníte nějakou nemovitost? Přesvědčte se, dokud je čas!

Jednou ze zásadních novinek, které přináší nový občanský zákoník platný od začátku letošního roku, je zásada, že to, co je zapsané v katastru nemovitostí, je správné, i kdyby to v praxi správné nebylo. „NOZ totiž vychází ze zásad správnosti a též obecné známosti zápisů ve veřejných seznamech. To znamená, že již nebude možné dovolávat se neznalosti existence práv zapsaných ve veřejných seznamech jako je právě katastr nemovitostí,“ říká generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR Jan Borůvka.

Co to znamená v praxi? Uveďme si konkrétní případ. Pan Voříšek restituoval několik pozemků a nijak s nimi momentálně nenakládá. Je jejich jediným vlastníkem. Při běžné kontrole zápisů v katastru nemovitostí zjistil, že jeden pozemek byl bez jeho vědomí přepsaný na jemu neznámou osobu. Podle NOZ platného od 1. ledna 2014 má od tohoto data ještě rok na to, aby případnou nápravu věci řešil podle původních pravidel. Jinými slovy má možnost tento zápis okamžitě zpochybnit a žádat o nápravu. Po uvedeném datu (tedy po 1. lednu 2015) však, podle tzv. Zásady materiální publicity (§ 980 odst. 1 a 2) nového občanského zákoníku, se takový zápis v katastru nemovitostí bude považovat za správný a panu Voříškovi nezbude nic jiného, než se svých práv domáhat soudní cestou.

Hlídejte si nakládání se svým majetkem!

Chcete-li mít trvalý dohled nad svými nemovitostmi, pokud se týká majetkových práv, není nic jednoduššího než se zaregistrovat na katastru nemovitostí. Pak vám v případě nějakých změn v zápisu u vašich nemovitostí vždy přijde o tomto aktu informace. Služba sledování změn v katastru nemovitostí umožňuje, aby se vlastník nebo osoba, která má k nemovitosti zapsáno v katastru jiné věcné právo, například právo zástavní, rychle dozvěděl o tom, že s jeho nemovitostí se něco děje. Konkrétně bude uživatel služby informován o 
  • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou – tj. o zaplombování 
  • provedení vkladu 
  • provedení záznamu nebo, zápisu poznámky ve vztahu ke sledované nemovitosti
Smyslem § 16 odst. 1 nového katastrálního zákona, který právě upravuje možnost sledování změn v katastru nemovitostí je poskytnout osobám, jejichž práva k nemovitostem jsou zapsána v katastru nemovitostí, takové informace, které by jim včas umožnily dozvědět se o podvodném podání návrhu na vklad týkajícím se jejich práv k nemovitostem a upozornit na takové jednání katastrální úřad ještě před rozhodnutím o povolení vkladu. Katastrální úřad proto nebude o vyznačení plomby informovat všechny účastníky řízení, ale pouze ty osoby, jejichž práva zapsaná v katastru se podle navrhovaného zápisu mají změnit nebo zaniknout.

Seriózní realitka vám ponechá maximální kontrolu

Podvodné zápisy v katastru nemovitostí mohou vzniknout například při prodeji nemovitosti přes realitní kancelář, kdy prodejce dá realitnímu makléři plnou moc k provedení potřebných úkonů včetně jednání s katastrem nemovitostí. Tady nezbývá než apelovat na výběr seriózní realitní kanceláře. „Seriózní realitní kancelář vás vždy bude o všech krocích informovat a vy budete mít vždy možnost všechny provedené úkony kontrolovat,“ uvedl majitel společnosti EVROPA Realitní kancelář Michal Macek. Podle jeho slov je jednou ze známek solidnosti realitní kanceláře členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky a kvalitní reference od klientů.
Zdroj: www.rkevropa.cz