Sdílet
 

Co nabízí geodézie novostavbám

Datum vydání: 23.01.2012 | autor:

Pokud budeme stavět dům, můžeme si být jistí nutností spolupráce s geodetickou kanceláří. Geodety můžeme potřebovat ve více krocích: kromě zpracování geometrického plánu pro katastr nemovitostí se jejich služeb využívá k zaměření nedokončené nemovitosti pro získání hypotéky. S novou stavbou se může pojit také potřeba nového zaměření nebo rozdělení pozemků, zaměření inženýrských sítí a další služby. V neposlední řadě budeme potřebovat finální zaměření stavby pro kolaudaci.

Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Zaměření či rozdělení pozemku

Základním krokem nejen pro začátek stavby, ale také k dobrým sousedským vztahům, je vytyčení vlastnických hranic pozemku. Do terénu se přenáší přesná poloha lomových bodů hranic pozemků podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu. Označení lomových bodů se provádí plastovými mezníky nebo hřeby. S vymezenými hranicemi se mohou seznámit vlastníci sousedních parcel, případně vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas. Při dělení pozemku geometrický plán zachycuje dané změny a může se stát podkladem pro kupní nebo darovací smlouvu.

Vytýčení prostorové polohy staveb a kontrolní ověřovací měření

Služby geodeta využijeme ještě před budováním základů. Nejprve vytyčí přesnou prostorovou polohu budoucí stavby a provede související kontrolní měření, které se provádí na základě zpracované projektové dokumentace. Po určení jednotlivých bodů a po zaměření přichází na řadu zpracování údajů, které využijeme ke kolaudaci.
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Zaměření pro hypotéku

Pokud na stavbu budeme žádat hypotéční úvěr, může banka vyžadovat geometrický plán, který vyznačuje rozestavěnou budovu. Plán se vyhotovuje až když je zřejmá dispozice prvního nadzemního podlaží, kterou věrně zachycuje. Nedojde-li ke změně půdorysu, může tento geometrický plán stačit i jako příloha k žádosti o kolaudaci dokončené stavby.

Pokud potřebujeme rozestavěnou budovu zapsat na katastrální úřad, musíme doložit žádost o zápis rozestavěné stavby, geometrický plán, čestné prohlášení vlastníků a stavební povolení s doložkou právní moci (úředně ověřenou kopii).

Zaměření pro kolaudaci

Dokončenou novostavbu musíme nechat zaměřit před kolaudací. Vzniklý dokument budeme potřebovat ke zdárnému ukončení stavebního řízení a pro vystavení kolaudačního rozhodnutí. Vzniklý geometrický plán se do katastru nemovitostí zapíše po předložení žádosti, k níž musíme doložit kolaudační rozhodnutí s doložkou právní moci a s dokladem o přidělení čísla popisného.

Geodetické zaměření sítí

Dokumentace inženýrských sítí je ke kolaudačnímu řízení také nezbytná. Nejprve se zaměří lomové body vedení, potom se provede výkop a pokládka kabelů a na závěr se zaměří reálná poloha vedení. Přesné zaměření nám zachová možnost snadného vyhledávání sítí v budoucnu bez rizika jejich poškození. U novostaveb se vyhotovuje dokumentace, obsahující zaměření skutečného provedení sítí a to včetně náčrtu, seznamu souřadnici a technické zprávy. Právě tato zpráva se přikládá při kolaudačním řízení.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Geonem s.r.o.

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Mobil: 602 244 386
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Co nabízí geodézie novostavbám"

Buďte první a napište komentář k  "Co nabízí geodézie novostavbám"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE