Sdílet
 

Co nabízí inženýrská a stavební geodézie

Datum vydání: 10.12.2012 | autor:

Stavby jsou projektovány na základě parametrů určených českými státními normami a vyžadují důkladné provedení veškerých geodetických prací. Kvalita a pečlivost geodetické práce se ve výsledku kladně projeví na přesnosti rozměrů staveb, vzájemné polohy jednotlivých prvků a objektů staveb, poloh a výšek.

Geodetické práce na stavbě Geodetické práce na stavbě
Geodetické práce na stavbě
Geodetické práce na stavbě Geodetické práce na stavbě
Geodetické práce na stavbě

Služby inženýrské geodézie zahrnují:

Vytyčování staveb – geodet vytyčí umístění objektu a tvar stavebních konstrukcí, čímž přímo ovlivňuje konečnou podobu stavby.

Terénní úpravy a zemní práce, kubatury – geodet určí výšky terénu a výkopu, případně přímo výkopové práce řídí a z naměřených údajů počítá kubatury zeminy nebo jiného materiálu.

Sledování a výpočet deformací – v projektu se určí maximální možná míra deformace některých náročných stavebních objektů nebo zemních prací. Cílem projektu je určit, zda svou přesností vyhovuje požadovanému záměru.

Kontrolní měření svislosti – u některých svislých konstrukcí (například věže a stožáry) je třeba ověřit jejich svislost – pokud by svislé nebyly, docházelo by k nadměrnému namáhání vlastní konstrukce. V projektu bývá vypočtena maximální možná odchylka od svislého směru, kterou je nutné dodržet.

Služby odpovědného geodeta investora – často je nutné důsledně kontrolovat stavební firmu a realizaci některých náročnějších částí staveb. Investor má právo ověřit, zda se stavba neodchyluje od projektu, nebo si zkontrolovat důležité geometrické parametry.

Služby odpovědného geodeta projektanta – pro projektanta je důležité ohlídat některé skutečnosti, například odstup od jiných staveb a inženýrských sítí.

Zaměření skutečného provedení stavby – každou stavbu je nutné zaměřit, především však podzemní stavby, jako jsou inženýrské sítě. V budoucnu bude důležité vědět, kde leží například kabel vysokého napětí nebo plynovod. Při poškození vedení by mohlo dojít i ke škodám na majetku nebo ohrožení života osob.

Mapování – při mapování je zaměřen polohopis a výškopis určitého území, například významné terénní hrany, povrchové znaky inženýrských sítí, stavební objekty, rozhraní zpevněných a nezpevněných ploch a vegetace, stromy a další požadované prvky. Výsledkem mapování je polohopisný a výškopisný plán ve vektorovém formátu a měřítku podle požadavku zákazníků. Tento plán slouží projektantům, architektům a investorům především k projektování staveb, nadzemních i podzemních inženýrských sítí, rozmístění vegetace, terénních úprav atd.

Zdroj: www.geodezie-sumperk.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Ing. Pavel Potyš - geodezie a kartografie

Ing. Pavel Potyš - geodezie a kartografie

Šumperk, Šumperk, Jesenická 589/21, 78701
Tel: 608 877 833
Web: http://www.geodezie-sumperk.cz/start1.html
E-mail: potyspavel@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Pavel Potyš - geodezie a kartografie

Šumperk, Šumperk, Jesenická 589/21, 78701
Tel: 608 877 833
Tel: 583 215 419
Web: http://www.geodezie-sumperk.cz/start1.html
E-mail: potyspavel@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Co nabízí inženýrská a stavební geodézie"

Buďte první a napište komentář k  "Co nabízí inženýrská a stavební geodézie"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE