Difúzně otevřené konstrukce začínají táhnout

Termín difúzně otevřená konstrukce sice může někomu znít složitě, ale její princip je v zásadě geniálně jednoduchý. Tento pojem se týká pláště dřevostavby (obvodových stěn a pláště podkroví). Difúzně otevřená konstrukce umožňuje prostupování plynů včetně vodních par principem  molekulárního přenosu (difúze). V takové konstrukci se zásadně nepoužívají parotěsné zábrany. 

Jak se difúzně otevřenou konstrukcí šíří plyny

Plyny se obecně šíří dvěma způsoby – konvekcí (prouděním) a kondukcí (molekulárním tokem). Proudění (konvekce) je vlastně objemový tok, jehož hnací sílu představuje rozdíl tlaků a molekulární tok (kondukce) je vlastně difúzí, která probíhá pouze v případě směsí plynů (nejčastější směsí je ve stavebnictví suchý vzduch s vodní párou). A právě zde „jsme doma.“

Difúze využívá jako svou hnací sílu rozdíl hmotových či molárních podílů. Přitom platí, že pokud se difúzí dostane ven z dřevostavby konkrétní množství vodní páry, opačným směrem (do dřevostavby) proudí stejné množství suchého vzduchu.

Jak dlouho se tyto konstrukce staví?

Tato technologie opláštění je u dřevostaveb známa maximálně 15 let, čili jde o relativní novinku. A nebyla by možná bez vývoje v používaných materiálech, konkrétně „izolačních desek vyráběných na bázi dřevěných vláken.“  

V čem jsou difúzně otevřené konstrukce výhodné

Především dosáhneme na skutečně zdravé bydlení. Bylo dokázáno, že pokud uzavřeme objekt hermeticky (tradiční uzavřené konstrukce dřevostaveb), ovlivníme nepříznivě mikroklima v interiéru. Následkem mohou být až rozšířené plísně a různé mikroorganismy v materiálech a na jejich površích. Právě difúze jim však absolutně nevyhovuje. Pro ně tolik potřebná vlhkost je odváděna mimo budovu a je nahrazována suchým a čistým vzduchem.

V opačném případě je nutné „parozábranou uzavřenou dřevostavbu“ odvětrávat pomocí rekuperace vzduchu, což zvyšuje náklady na spotřebu elektrické energie.

Navíc se v případě difúzně otevřených konstrukcí chováme ekologicky. Ke konstrukci difúzně otevřených stěn (opláštění dřevostaveb) se zásadně používají zdravotně nezávadné a obnovitelné materiály. Navíc ještě lze jako tepelnou izolaci použít „ovčí vlnu,“ která je zároveň inhalátorem škodlivin v ovzduší. Prostě funguje jako přírodní filtr.

Difúzně otevřená konstrukce na míru

Zajímají nás především stavebně fyzikální vlastnosti těchto konstrukcí. Vždy záleží na optimalizaci stavu podle konkrétního prostředí. Difúzně otevřenou konstrukci každé dřevostavby můžeme v zásadě nastavit pro konkrétní podmínky, tomu pak odpovídají použité materiály a tloušťky vrstev, čímž dosáhneme stavu, kdy v konstrukci nedochází ke kondenzaci.

Jako materiál je ideální již zmíněná izolační deska z dřevěných vláken. Je dostatečně tuhá, má výborné tepelně izolační schopnosti, je dostatečně difúzně otevřená a má dostatečnou plošnou hmotnost, která zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost. Jejich objemová hmotnost je cca 260 kg/m3.

Materiálovou skladbu a tloušťky vrstev určí pro konkrétní podmínky vždy projektant. Od všech použitých materiálů difúzně otevřené konstrukce je též požadována otevřená pórovitost, díky které může vůbec docházet k transportu plynů a vodních par. Vlhkost se přitom váže na povrchy materiálů (adsorbce).

Vrstvy difúzně otevřené konstrukce

Nezbytné jsou 3 vrstvy - vnitřní nosná deska, tepelně izolační výplň (ideálně ovčí vlna) a vnější izolační deska. Konstrukce stěn pak drží pohromadě díky dřevěnému rámu. Na povrch této konstrukce lze v exteriéru i interiéru volit různé materiály.

Nevýhody difúzně otevřených konstrukcí

Nejsou známé žádné nevýhody těchto konstrukcí, pokud jsou kvalitně navržené a realizované. V našich podmínkách jde o novinku, kterou do své nabídky firmy, které dodávají dřevostavby, teprve zahrnují. Lze však očekávat, že vzroste poptávka.

Difúzně otevřené konstrukce navíc popírají představu o běžné nízkoenergetické či pasivní dřevostavbě. Jsou pravým opakem požadavku po vzduchotěsnosti, která se běžně měří tzv. Blower-Door testem. Snaha o absolutní utěsňování budov nakonec vede k nezbytné instalaci rekuperační jednotky. Difúzně otevřená konstrukce ji však nepotřebuje, výměna vlhkého interiérového vzduchu probíhá přirozeně a stále.
S nabídkou realizace difúzně otevřených konstrukcí dle zadání a projektové dokumentace zákazníka přichází od 1.7.2011 také společnost STRADE. V akci nyní navíc nabízí přízemní rodinné domy RUDA a ELIŠKA za akční ceny. Akce platí pro nově uzavřené Smlouvy o dílo v obdodí od 1.7.2011 do 31.10.2011.
  • RD RUDA ( 4+kk ), užitná plocha 113 m2, cena na klíč 1.835.000,-Kč bez DPH
  • RD ELIŠKA ( 4+kk ), užitná plocha 125,50 m2, cena na klíč 1.990.000,-Kč bez DPH