Doprovodný program veletrhu FOR ARCH 2008 Tradiční stavařský veletrh FOR ARCH otevírá i letos své brány. Novinkou je, že můžete k letňanskému veletržnímu areálu poprvé dojet metrem, což zajisté ocení i mnozí mimopražští návštěvníci, ale i personál vystavovatelů. Ničím novým však není, že veletrh rok od roku doprovází stále bohatší doprovodný program.

23. 9. 2008 bude zahájena soutěž ARCHITEKT ROKU, která bude letos spojena se 100 letým výročím úmrtí českého architekta Josefa Hlávky. Vrcholem soutěže bude slavnostní galavečer, kde proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Přihlásit může každý architekt zkolaudované stavby či stavby uvedené již do provozu v časovém úseku od  1. 1. 2005 do 31. 5. 2008 na celém území ČR. Stavba však nesměla být přihlášena do jakéhokoli z předchozích ročníků soutěže.

Ve stejný den (23. 9. 2008) proběhne konference na téma DŘEVĚNÉ STAVĚNÍ. Jde o 3. ročník celostátní konference, která je součástí doprovodné výstavy FOR WOOD, probíhající současně s veletrhem FOR ARCH 2008. Prezentovat se zde budou progresivní řešení způsobu stavění ze dřeva. Hlavními tématy budou: konkurenceschopnost dřevostaveb na českém trhu, výhody a nevýhody dřevostaveb, energetické úspory a dřevo jako strategická surovina.

23.9.2008 odstartuje i 5. ročník celostátní soutěže DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2007. Nominované stavby budou vyhlášené v rámci galavečera veletrhu FOR ARCH. Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní dopravních staveb a infrastruktury v ČR v kategoriích Pozemní komunikace v extravilánu (včetně mostů a tunelů), Pozemní komunikace v intravilánu (včetně staveb pro MHD, cyklostezky a pěší koridory), Železniční stavby (včetně mostů a tunelů), Ostatní dopravní stavby (vodní, letecké aj.) a Systémy řízení a logistiky.
24. 9. 2008 proběhne mezinárodní konference SPORTOVIŠTĚ v ČR. 2. ročník této konference bude zaměřený na problematiku sportovišť a areálů pro aktivní rekreaci. Hlavním tématem je globální strategie vývoje a rozvoje sportovních aktivit a sportu, či pohybové aktivity jako takové. Patří sem stávající sportoviště a možnosti jejich renovací, financování, výstavba a provoz nových sportovních zařízení, ekonomika a údržba sportovišť, moderní sportoviště a samospráva, rozvoj cyklostezek a v neposlední řadě také možnosti a dostupnost povrchových a stavebních materiálů vhodných pro renovaci.

Další středeční konferencí bude ROZKOL ARCHITEKTA, PROJEKTANTA A DEVELOPERA? s podtitulem PŘÍKLADY REZIDENČNÍCH STAVEB ZE ZAHRANIČÍ. Program této konference je velmi bohatý. Od hlavních okruhů problémů, přes nástiny řešení, témata ceny versus kvality, fasád versus vnitřních prostor domu, až po příklady rezidenčních staveb ze zahraničí.

25. 9. 2008 nás zase může zaujmout konference na téma INTELIGENTNÍ BUDOVY A TELEKOMUNIKACE. 5. ročník této tématické konference (jak jinak) navazuje na ročníky předešlé, věnované rostoucím trendům a uplatnění informačních a komunikačních technologií v budovách. Konkrétně se však zaměří na prezentaci automatického řízení budov, možnosti, které nabízí oblast datové a hlasové komunikace, na integraci řídících systémů, optimalizaci přizpůsobení řídícího systému a bezpečnost řídících systémů včetně řízení energetických zdrojů.

Diskusní setkání Stavebního fóra v rámci veletrhu FOR ARCH 2008 na téma TRŽNÍ CENA VERSUS UŽITNÁ HODNOTA, SOUČASNÉ TRENDY REZIDENČNÍHO TRHU nás ve čtvrtek seznámí s novými trendy v architektuře a dispozičními řešeními, hodnotou designu, poptávkou po kvalitě a cenou versus lokalitou versus velikostí bytů.

V pátek 26. 9. 2008 můžeme navštívit konferenci FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY. Program této konference je opět bohatý a tématicky řešený až dop naprostých detilů. Ovšem základem a nosnou konstrukcí témat bude jako vždy marketingový vrtulník.