Sdílet
 

Potřebujete zaměřit stavbu?

Datum vydání: 31.08.2009 | autor:
Kdy vlastně budeme potřebovat práci geodetů? Nejčastěji jejich služeb využijeme při zaměřování pozemků nebo staveb. Stavby je třeba zaměřit ke kolaudaci nebo pro získání úvěru. Jak toto měření probíhá, jaké nám geodetické práce poskytují výstupy a pro koho mohou být určeny? Na co si dát pozor při zaměřování inženýrských sítí a kolik takové zaměřování stojí?
Foto: Geolys CZ
Foto: Geolys CZ
V oboru geodézie se setkáváme s moderní měřící technikou i kvalitními grafickými programy pro elektronické zpracování dat. Zaměřování objektu trvá poměrně krátkou dobu. Mnohem náročnější je vyhodnocování a zpracování údajů.

Služby geodeta budeme potřebovat v několika případech, přičemž naše firma se zabývá převážně tvorbou geometrických plánu, a to pro kolaudaci, k žádosti o úvěr na zaměřovaný objekt, zápis pozemku do katastru nemovitostí, rozdělení parcel a podobně. Další naše činnosti spočívají ve vytyčování rodinných domů a pozemků, zaměřování polohopisných a výškopisných plánů, geodetickém zaměření inženýrských sítí atd.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: Geolys CZ
Foto: Geolys CZ
Ceny se počítají za měrnou jednotku, u geometrického plánu je měrná jednotka 100m nově zaměřené hranice nebo objektu, u polohopisných a výškopisných plánů je měrnou jednotkou hektar, u vytyčování bod nebo hranice. Vše záleží na mnoha okolnostech při samotné složitosti práce v terénu nebo i grafickém zpracování. Náš ceník je možno prohlédnout na www.geolys.cz nebo bližší informace na uvedených telefonních číslech.

Geometrický plán

Podle katastrálního zákona je geometrický plán neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Pro zápis nových staveb, reálně oddělovaných částí nemovitostí, jakož i věcného břemene k části pozemku do katastru musí být předložen geometrický plán.
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Foto: Geolys CZ
Foto: Geolys CZ
U nových staveb též doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, pokud se jim přiděluje, a u rozestavěných budov čestné prohlášení vlastníka, že se jedná o rozestavěnou budovu. Jako vlastník novostavby, která je předmětem evidování v katastru, se zapisuje stavebník uvedený v kolaudačním rozhodnutí, není-li jinou listinou prokázáno, že je vlastníkem někdo jiný. Jako vlastník rozestavěné budovy se zapisuje stavebník uvedený ve stavebním povolení, není-li jinou listinou prokázáno, že vlastníkem je někdo jiný.

Při rozdělení pozemku je též nutné mít souhlas s dělením pozemku od územně příslušného stavebního úřadu.

Vzory tiskopisů a žádostí jsou uvedeny na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz).

Pokud vás zajímají další informace o geodetických pracích, například vytyčení staveb a vlastnických hranic, měření a výpočty kubatur či digitální mapové podklady – najdete informace na www.geolys.cz.
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Geolys CZ, s.r.o.

Geolys CZ, s.r.o.

Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Husovo náměstí 15/4, 28922 2. patro
Tel: 739 300 493
Web: http://www.geolys.cz
E-mail: geolys@email.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geolys CZ, s.r.o.

Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Husovo náměstí 15/4, 28922 2. patro
Tel: 739 300 493
Web: http://www.geolys.cz
E-mail: geolys@email.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Potřebujete zaměřit stavbu?"

Buďte první a napište komentář k  "Potřebujete zaměřit stavbu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE