Sdílet
 

Geometrický plán je klíčem k úvěru

Datum vydání: 05.02.2009 | autor:
Naše první kroky povedou před stavbou domu také ke geodetovi. Vytyčení stavby je pro stavebníka úkolem číslo jedna. Vytyčení prostorové polohy budoucí stavby pak musí podle platného stavebního zákona vždy provést odborně způsobilé osoby. Pokud od banky žádáme úvěr a budeme ručit rozestavěnou stavbou, budeme od geodeta potřebovat vypracování geometrického plánu (u rozestavěné stavby už musí být patrné uspořádání prvního nadzemního podlaží).
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Pokud se při stavbě nezmění půdorys objektu, nebudeme už muset další geometrický plán přikládat k žádosti o kolaudaci dokončené stavby. Pokud však nebude potřeba zapisovat stavbu rozestavěnou, budeme geometrický plán naopak vypracován až ke kolaudačnímu řízení.

Výsledky práce geodeta nakonec musí ověřit úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři. Vytyčování stavby se provádí podle vytyčovacích výkresů v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. V případě, že vlastník pozemku nezná průběh vlastnické hranice a nebo byly během stavby hraniční znaky poškozené, je též nutné ještě před stavbou plotu vytyčit vlastnickou hranici. Často je pak nutné zaměřit i přípojky inženýrských sítí. Záleží jen na konkrétní lokalitě a požadavku stavebního úřadu.

Geodet

A co vlastně vámi objednaný geodet (zlidověle nazývaný geometr) na vašem pozemku udělá? Geodet vyjde z vypracované projektové dokumentace a na jejím základě přímo na pozemku takto získané údaje vyznačí.
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Protokol o vytyčení stavby (umístění stavby do terénu)

Vytyčením získáme určení polohy stavby v terénu. Jako dokumentace pro kolaudační řízení nám pak slouží protokol o vytyčení stavby. To je doklad o tom, že si stavbu stavebník skutečně nechal vyměřit a že je toto vyměření v souladu se stavebním povolením a dokumentací (projektem).

Protokol o vytyčení hranic pozemku

S vytyčením hranic pozemku musí být seznámeni všichni, kteří s námi mají společnou hranici pozemku. Jednotliví vlastníci se pak v protokolu mohou vyjádřit případným souhlasem nebo nesouhlasem. Příslušnou dokumentaci obdrží všichni vlastníci sousedících pozemků.

Geometrický plán

Geometrický plán slouží k zápisu stavby do katastru nemovitostí. Žádáme-li o úvěr na rozestavěnou stavbu, banka (nebo stavební spořitelna) bude požadovat výpis z listu vlastnictví, kde musí být rozestavěná stavba zapsaná. Geometrický plán se v tomto případě vypracuje na rozestavěnou stavbu, pokud o úvěr na rozestavěnou stavbu nežádáme, budeme geometrický plán potřebovat až ke kolaudačnímu řízení.
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Foto: PERTICA CR, s.r.o.
Geometrický plán nesmí chybět ani při zřizování věcného břemene na část pozemku, kdy je třeba graficky znázornit jeho rozsah. Další siutací, kdy geometrický plán potřebujeme, je změna vnějšího obvodu nemovitosti, pokud se jedná o přístavbu (ke kolaudaci přístavby).

Katastrální úřad potvrzuje, že souhlasí s očíslováním parcel, a že geometrický plán vychází z platných údajů, uvedených v katastru nemovitostí.

Lhůty a ceny

Vypracování geometrického plánu je závislé na tom, jaké podklady jsou k příslušné lokalitě k dispozici. V případě, že existují v digitální podobě, můžeme příslušný plán získat i do týdne. V případě analogových podkladů počítejme se dvěma týdny až jedním měsícem a zapomenout nesmíme ani na lhůty, které má katastrální úřad k potvrzení geometrického plánu ze zákona (10 pracovních dnů). Cenu za vyhotovení plánu si s geodetem většinou sjednáme osobně. Lišit se bude podle regionu a rozsahu vyměřování. Například jednoduché rozdělení pozemku nás pak přijde zhruba na 5000.- Kč.
Doporučení

Pokud nevíte, kdy se ke geodetovi vypravit a koho oslovit, nemějte obavy. Váš projektant vám osvědčeného geodeta zajisté rád doporučí.
PERTICA CR, s.r.o.

PERTICA CR, s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 7, B. Němcové 12/2, 37001
Tel: 385 520 822
Web: http://www.perticacr.cz/
E-mail: pertica_cr@atlas.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PERTICA CR, s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 7, B. Němcové 12/2, 37001
Tel: 385 520 822
Mobil: 606 658 270
Web: http://www.perticacr.cz/
E-mail: pertica_cr@atlas.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Geometrický plán je klíčem k úvěru"

Buďte první a napište komentář k  "Geometrický plán je klíčem k úvěru"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE