Sdílet
 

Geometra potřebují i firmy a obecní úřady

Datum vydání: 21.10.2009 | autor:
Geometr je odborník, který působí v katastru nemovitostí a vytváří geometrické plány. Plní svou funkci nejen ve vztahu k drobným soukromým stavitelům, ale i k institucím jako jsou obecní či městské úřady, soudy, obchodní či zemědělské firmy a další. Jakým způsobem může být právě jim geometr nápomocný a kdy se bez něj neobejdou?
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Foto: Geodetické práce - Ing. Lubomír Čech
Spolupráce geometrů a městských nebo obecních úřadů

Významná je spolupráce geometrů a městských nebo obecních úřadů především z důvodu dalšího rozvoje měst či obcí. V každé obci totiž existuje územní plán, který předpokládá rozsáhlé parcelace pozemků. Parcelace jsou samozřejmě potřebné pro další rozvoj daného místa či oblasti. Přístup geometrů k této problematice by se však rozhodně neměl bagatelizovat. Geodet proto klade důraz na schopnost obnovitelného vytyčení geometrických plánů. Parcelace se zaměřují ve státním souřadnicovém systému ze zhušťovacích bodů určených družicovou navigací. Někdo by zde mohl namítnout, že je to zbytečné, pseudovědecké a věcnou diskuzi zastírat odkazy na své letité zkušenosti.

Podívejme se na to, co hrozí při použití takzvaného místního systému souřadnic – například plná louka mezníků a neurčité sliby. Stavební firmy nebo sami stavebníci si navíc nové parcelace často ničí zemními pracemi a pojížděním těžkých mechanismů. Potom už stavby rostou a město nebo občan chce vědět, kde jeho hranice je. Teprve potom se zjišťuje, že síť geometrického základu parcelace byla opřena o již zbourané nebo přestavěné ploty, přestavěné nebo ubourané domy, rohy lesa nebo náhodná zalomení oraniště, terénní stupínky a podobně. Jak asi bude vypadat rekonstrukce parcelace odvozená od odhadnutého lomu lesní parcely, si lze živě představit.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jestliže máte v geometrickém plánu souřadnice bodů ve státním souřadnicovém systému a bylo to poctivě zaměřeno (žádejte zhuštění družicovou navigací, napojování sítí je problematické), mohou být vytyčeny lomové body hranice kdykoli z trigonometrických bodů (ze samotného geodetického základu). Městům a obcím geometři nabízejí také hromadné zaměřování staveb (přístaveb, garáží, zděných kůlen) pro jejich občany. Taková hromadná měření jsou potom se slevou na ceně geodetických prací. Často si města a obce nechávají vyhotovit geometrické plány na vyznačení dílů parcel, které sice nejsou v katastru nemovitostí, ale existují na ně platné smlouvy. Vznikají tak složité propletence vlastnických práv, evidenčních stavů katastru a chyb v katastru nemovitostí, které může rozplést jedině dobře a adresně vyhotovený geometrický plán. Odhaduje se, že katastr nemovitostí má na 1 km2 nejméně 10 vážných chyb. Právě s tím je také třeba se postupně vypořádat.

Zemědělské nebo obchodní firmy a vykupování parcel, na kterých stojí jejich objekty

Geometři také tradičně zaměřují zemědělské areály na geometrické plány a v nich vyznačují parcely původních vlastníků. Stejné je to pak s areály obchodních společností či továren. Někdy jsou geometrické plány nutné pro poskytnutí dotací, zaměření ochranných pásem nebo zaměření služebností. Geometři pozemky vyznačují, dělí a vytyčují pro další účely v daném oboru.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Geometři a parovody

Teplovod nebo parovod je velká a drahá podzemní chodba. Proto může být pro města či správce sítí užitečná další ze služeb geometrů. Jsou totiž schopni digitálně zaměřit skutečné provedení podzemního vedení a navíc vyhotovit geometrický plán a služebnost neboli věcné břemeno.

Soudům pomáhají znalecké posudky z oboru geodézie

Znalecký posudek z oboru geodézie je expertní zpráva na otázky soudu, které se týkají geodézie a katastru. Většinou se zpráva týká určení sporných hranic pozemků, přezkoumání listin o vlastnickém právu nebo revizní měření po jiných geometrech. Takové znalecké posudky zadávají většinou přímo okresní či krajské soudy. Soudem objednaný znalecký posudek přináší větší objektivnost výsledných zjištění.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ing. Lubomír Čech

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Lubomír Čech

Kolín, Kolín V, Veltrubská 55/378, 28002
Tel: 321 720 297
Web: http://www.geometr.cz
E-mail: lubomir.cech@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Geometra potřebují i firmy a obecní úřady"

Buďte první a napište komentář k  "Geometra potřebují i firmy a obecní úřady"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE