Sdílet
 

S čím vám pomůže geodet?

Datum vydání: 24.09.2010 | autor:

V čem spočívá práce geodeta? V jakých situacích se na geodeta obrátit? A jaké dokumenty nám může vypracovat? Geodet je jedním z prvních odborníků, na kterého se musíme před samotnou stavbou vysněného domu obrátit, je geodet. Geodet (zeměměřič) je odborník zabývající se měřením částí zemského povrchu a objektů na něm. Nejčastěji tedy zaměřováním v terénu a potřebnými výpočty získává potřebné souřadnice. Tyto souřadnice následně vytyčuje, vyznačuje v terénu. Geodet dále měří a zobrazuje pozemky pro potřeby katastru nemovitostí a nejčastějším výsledkem jeho práce je vytyčení hranice pozemku a geometrický plán. K jeho dalším činnostem patří zaměřovací a zobrazovací práce sloužící ve stavebnictví a pro investiční výstavby, především je to zaměřování inženýrských sítí, měření sedání a pohybů staveb a vytyčování objektů před stavbou.

Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Veškeré výsledky zeměměřičské práce geodeta musí svou přesností odpovídat právním předpisům. Ověřením této přesnosti je kulaté razítko od úředně oprávněného zeměměřičského inženýra.

Proč se neobejdeme bez geometrického plánu?

Geometrický plán je důležitý podklad veškerých listin, na jejichž základě má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Jeho vyhotovení je nutné vždy, když dojde na pozemku ke změnám, které se zapisují a zakreslují do katastru nemovitostí, tedy například při zaměřování rozestavěné stavby s cílem získat hypoteční úvěr či čerpat úvěr ze stavebního spoření, při zaměření dokončené stavby před kolaudací. Geometrický plán se vyhotovuje také v případě, kdy je potřeba rozdělit pozemek nebo změnit jeho hranice. Pokud chceme zřídit věcné břemeno pouze na část pozemku, jeho rozsah graficky znázorníme opět geometrickým plánem.

Rychlost, s jakou bude geometrický plán vyhotoven, je závislá na dostupných mapových podkladech. Při digitální i analogové podobě může být geometrický plán hotov do týdne. Analogové podklady ale práci prodlužují, můžeme čekat až 2 dva týdny. Je však důležité počítat i s lhůtami katastrálního úřadu, který má ze zákona 30 dnů na potvrzení správnosti geometrického plánu a jeho vyhotovení se tak může prodloužit až na 6 týdnů.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kde jsou hranice mého pozemku?

Abychom zjistili, kde končí náš pozemek, potřebujeme vytyčit jeho hranice a k tomu využijeme opět služeb geodeta, který v terénu vyznačí lomové body podle geometrického a polohového určení nemovitosti v katastru nebo podle jiného mapového podkladu. Výsledky tohoto měření musí být umožněné k nahlédnutí všem sousedním vlastníkům. O vytyčení je sepsán protokol a nebo souhlasné prohlášení, na jehož základě pak geodet vypracuje vytyčovací protokol a nebo geometrický plán pro upřesnění hranice pozemku. Jednotlivé originály jsou určeny objednavateli a zároveň také příslušnému katastrálnímu úřadu.

Kde bude stát můj dům?

Stejně jako u vytyčení pozemku, tak i u vytyčení stavby budeme potřebovat geodeta. Vytyčování je prováděno dle dané projektové dokumentace a sám projektant většinou svým zákazníkům doporučí kvalitního geodeta. Ten pak označí jednotlivé rohy stavby podle možnosti terénu. Dále pak vyznačí tzv. lavičky, které definují příslušnou výšku, důležitou pro zhotovení základů. Výsledkem je opět protokol o vytyčení stavby obsahující seznam souřadnic všech rohů domu.

Kdy jako majitel nemovitosti ještě využiji geodeta?

Abychom úspěšně prošli kolaudačním řízením, budeme opět potřebovat geodeta, který vytvoří nový geometrický plán, kde bude zaměřeno skutečné osazení domu na pozemku, jeho tvar a rozměry.
Foto: www.geotronics.cz Foto: www.geotronics.cz
Foto: www.geotronics.cz
Potřebujeme-li do katastru nemovitostí zapsat rozestavěnou budovu s cílem získat hypoteční úvěr či zástavní právo, je geometrický plán nezbytný. Tento plán neslouží tedy pro katastr nemovitostí, ale potřebám bank. V plánu je zachycena dispozice prvního nadzemního podlaží.

Při rozdělování pozemku budeme potřebovat nejen souhlas příslušného stavebního úřadu a nový geometrický plán vytyčující nové hranice pozemků. Ten pak bude sloužit jako jeden z podkladů pro sepsání kupní či darovací smlouvy.

Pokud chceme vlastnická práva omezit věcným břemen, které může být v podobě povolení vstupu na pozemek kvůli údržbě, doživotního bydlení nebo užívání studně, musíme rozsah práv věcného břemene opět znázornit geometrickým plánem.

Dlouholeté zkušenosti v oboru geodézie, moderní technické vybavení, krátké dodací lhůty a přiměřené ceny vám může nabídnout společnost GEOPARTNER s.r.o., která díky vysoce odbornému týmu pomůže s jakýmkoli geodetickým problémem.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com) Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
GEOPARTNER s.r.o.

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

GEOPARTNER s.r.o.

Židlochovice, Židlochovice, Komenského 86, 66701
Mobil: 776 754 689
Web: http://www.geopartner.info
E-mail: cmarada@geopartner.info

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "S čím vám pomůže geodet?"

Buďte první a napište komentář k  "S čím vám pomůže geodet?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE