Sdílet
 

Geodetické služby pro stávající stavby a pozemky

Datum vydání: 18.01.2012 | autor:

Chystáte se k rekonstrukci stávající budovy, při které dojde ke změně jejího půdorysu? Potom byste měli myslet na spolupráci s geodetickou kanceláří. Jaké služby geodeta využijeme, pokud se nechystáme stavět nový dům, ale pouze měníme majetkoprávní stav pozemků či budovy? Které změny nevyžadují geometrický plán a jak se řeší dělení pozemků nebo věcné břemeno?

Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Rozdělení pozemku a vytyčení pozemku

Pokud dochází k majetkoprávním změnám, které se týkají části pozemku, celého pozemku nebo jeho rozdělení, musí dojít ke změně také z hlediska katastrální mapy. Zaměření přesných hranic pozemku a vytyčení hraničních bodů jsou základem. Pokud se pozemek dělí, musíme pro zápis do katastru nemovitostí přiložit kromě geometrického plánu také kupní nebo darovací smlouvu, souhlas příslušného stavebního úřadu s rozdělením pozemku, případně další listiny dle konkrétní situace.

Zaměření budovy

Geometrický plán se nevyhotovuje pouze u novostaveb, ale budeme jej potřebovat také tehdy, pokud k budově přistavíme novou část. V plánu se vyznačuje stavební změna obvodu budovy a je tak zachycen aktuální skutečný stav – a to i v právní sféře.

Zaměření a dokumentace při rekonstrukci

Pokud při rekonstrukci starší budovy nemáme k dispozici žádnou původní dokumentaci, musíme zajistit novější projektovou dokumentaci. Ke kolaudaci totiž budeme potřebovat výkres s kulatým razítkem od zeměměřičského inženýra s úředním oprávněním. Oprávnění garantují zkoušky od geodetické komory. Tento odborník může také splnit funkci dozoru odpovědného geodeta, který bude zaměřovat v průběhu rekonstrukce.
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření
Geodetické měření Geodetické měření
Geodetické měření

Kdy není třeba zaměřovat

Drobné změny a drobné stavby se obejdou bez zápisu do katastru nemovitostí a tudíž i bez geometrického plánu. Ten je třeba až tehdy, pokud přístavba nebo stavba překročí plochu 16 m2.

Věcné břemeno

Vyznačení věcného břemene se provádí prostřednictvím geometrického plánu. Vyhotovuje se v různých případech. Graficky vyjadřuje rozsah práva, které omezuje vlastníka pozemku nebo části pozemku ve prospěch druhé osoby.

Zaměření inženýrských sítí

Pokud budeme na pozemku vyhledávat přesné vedení inženýrských sítí, opět můžeme využít služeb geodetů. Při hledání sítí se využívá předchozí zaměřování, ale používají se také elektropřístroje a další technika. Kabely mohou obsahovat např. vodící pásek, na nějž přístroj reaguje. Teoreticky není problém vyhledat jakoukoli síť.

Měření hodnot odchylek posunů a deformací staveb

U stávajících budov lze monitorovat jejich případné změny, sedání, odchylky nebo deformace. Porovnávají se změny a posuny provedených značek a ty se zaznamenávají do technické zprávy. Aktuální stav se porovnává s tolerancí příslušné normy. Při překročení stanovených hodnot se doporučí vhodné zabezpečovací práce. Toto měření se provádí hlavně u památek a u inženýrských staveb.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Geonem s.r.o.

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Mobil: 602 244 386
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Geodetické služby pro stávající stavby a pozemky"

Buďte první a napište komentář k  "Geodetické služby pro stávající stavby a pozemky"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE