Sdílet
 

Praktické využití geodézie ve stavebnictví

Datum vydání: 04.02.2010 | autor:

Nejen stavební společnosti, ale i jednotliví zákazníci využívají služeb geodetů. Ve stavebnictví se jedná o vytyčování prostorové polohy staveb, různá kontrolní měření a zpracování materiálů potřebných ke kolaudaci stavby. Geodetickou kancelář oslovují nejen ti, kdo staví novostavbu, ale také investoři, kteří se pustili do projektu rekonstrukce. Jaká je nabídka geodetických prací pro oblast stavebnictví? Jak dlouho zaměřování trvá a kolik stojí? Jak probíhá zaměřování inženýrských sítí?

Foto: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA, měřící přístroje
Foto: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA, měřící přístroje
Potřebujeme-li stavební dokumentaci pro stavební povolení nebo stavební dokumentaci již existujících staveb s případnou následnou legalizací starší stavby, budeme spolupracovat s geodety. Moderní technika umožňuje i komplikované zaměřování nepravidelných tvarů kleneb památek či stísněných prostor.

Vytyčení prostorové polohy staveb a kontrolní ověřovací měření

Při realizaci novostavby předchází zemní práce spojené s budováním základů stavby geodetické práce. Jde o vytyčení prostorové polohy stavby a související kontrolní měření. Měření se provádí na základě projektové dokumentace, která přesně určuje jednotlivé body k zaměření. Základním předpokladem je tedy dobře zpracovaná projektová dokumentace od projektanta.

Samotné zaměřování probíhá několik hodin. U rodinného domu se pohybuje kolem dvou až tří hodin. Další asi tři hodiny se data zpracovávají a asi dvě hodiny trvá příprava před měřením.

Cena záleží na samotném projektu, ale řádově se pohybuje v několika tisícikorunách. Zaměření rodinného domu vyjde přibližně kolem tří tisíc korun.
Obr: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Obr: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Foto: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Foto: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Výsledky zaměřování se zpracují a odevzdají objednavateli, který je bude potřebovat ke kolaudaci. Vzniklý protokol o vytýčení sice vychází z projektové dokumentace, ale navíc obsahuje souřadnice bodů, obrázek s jejich popisem a přesnou polohou.

Geodetické zaměření inženýrských sítí

Ke kolaudačnímu řízení budeme potřebovat také dokumentaci inženýrských sítí. Díky přesnému zaměření zachováváme možnost budoucího vyhledání sítí bez rizika jejich poškození.

Při hledání sítí se vychází právě z předchozích zaměřování a také z negeometrických metod s pomocí elektropřístrojů apod. Kabely mohou obsahovat například vodící pásek, na který přístroj reaguje. Teoreticky lze vyhledat jakoukoli síť.

U novostavby se vyhotovuje dokumentace, která obsahuje zaměření skutečného provedení sítí s náčrtem, seznamem souřadnic a s technickou zprávou. Tato zpráva se přikládá při kolaudačním řízení. Nejdříve se zaměří lomové body vedení, dále se provede výkop, pokládka kabelů a na závěr se zaměřuje reálná poloha vedení.

Možnou komplikací vzniku této dokumentace je zához sítí ještě před jejich zaměřením! V takovém případě riskujeme nepřesnosti, které se nám v budoucnu mohou nevyplatit.
Obr: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Obr: GEODETICKÁ KANCELÁŘ ZÍKA
Měření hodnot odchylek posunů a deformací staveb

Zaměřování se provádí i u již postavených staveb. Většinou se jedná o inženýrské stavby nebo o památky. Monitoruje se posun provedených značek. Změny se zaznamenají do technické zprávy, která porovnává stav s tolerancí příslušné normy, případně doporučí zabezpečovací práce. Měření probíhá i po několika letech, aby zjistilo třeba změny, sedání stavby a jiné skutečnosti.

Dokumentace pro rekonstrukce

Při rekonstrukci starších domů se stává, že nenalezneme původní dokumentaci. Neexistuje-li projektová dokumentace, pak ji musíme zajistit jiným způsobem. Ke kolaudaci budeme potřebovat výkres s kulatým razítkem odborníka. To nám na vypracovaný plán udělí člověk s funkcí úředního oprávnění zeměměřičského inženýra ve stavebnictví. Zkoušky od geodetické komory a další způsobilost garantuje kvalitně zpracovaný geometrický plán, vypracovaný pro katastrální úřad. Dále se zeměměřičským inženýrem spolupracují stavební firmy, které potřebují zajistit dozor odpovědného geodeta, který zaměřuje průběžně v průběhu rekonstrukce.
Geonem s.r.o.

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Geonem s.r.o.

České Budějovice, České Budějovice 3, Plzeňská 2311/2a, 37004
Tel: 387 715 346
Mobil: 602 244 386
Web: http://www.geodezie-ceske-budejovice.cz/
E-mail: hlavatce@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Praktické využití geodézie ve stavebnictví"

Buďte první a napište komentář k  "Praktické využití geodézie ve stavebnictví"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE