Inspirujte se krásnými zahradami

Profesionálně a s citem navržená a na klíč realizovaná zahrada okouzlí již v 3D podobě v počítači či na papíře, nebo jako ruční kresba. A co teprve výsledek po letech od jejího založení, kdy především vysazené dřeviny dosáhnou plné síly. Ovšem od nudnější teorie je třeba urazit k funkčnímu výsledku ještě pořádný kus cesty a běžnému zákazníkovi nepomohou při orientaci zdlouhavé popisy přípravy a pracovních postupů. Plánujete novou zahradu či chcete oživit tu stávající? Inspirujte se konkrétními zahradami, jejichž návrh, projekt a realizace se velice vydařily.

Zahrada rodinného domu v Praze 6

Návrh této zahrady vychází z architektury domu a doplňuje ji. Ve vstupní partii zadní části zahrady dominuje široké schodiště, které je zprava lemované kyselomilným záhonem s pěnišníky, kapradinami a okrasnými trávami. Na konci záhonu je umístěna výsadba poléhavých růží přecházející do ovocné části zahrady kanadskými a kamčatskými borůvkami a také brusinkami.

Zahrada má jako hlavní spojovací body tři zatravněné plochy různých rozměrů, které se navzájem dotýkají. Další dominantou je terasa, která navazuje na dům a je obklopena bylinkovým záhonem s okrasnými travinami. Se záhonem sousedí travní plocha, která je ohraničena suchou zídkou v polooblouku a jejíž vzhled je totožný s obkladem na domě. Tato zídka tvoří zároveň mezník mezi dvěma výškovými úrovněmi. Navazující travní plocha v podobě elipsy je spojníkem mezi saunou se zahradním domečkem a posezením pod košatým ořechem. Třetí a zároveň největší částí zahrady je louka z bíle kvetoucích rostlin a s výsadbou menších ovocných stromů. Kolem květnaté louky je umístěn úzký chodníček z mulčovací kůry, který je určen k bezpečnému sběru ovoce, ale i přístupu ke kompostu a záhonu s trvalkami. 
Ovšem hlavní dominantou celé zahrady je vzrostlý šácholan (Magnolia x soulangiana), který je umístěn v louce nad suchou zídkou. Pozadí mu tvoří staré jabloně. Šácholan zde není náhodou, jelikož silně podporuje Genius loci místa – časy prvorepublikové výsadby na zahradách okolo rodinných vil.

Další specifickou výsadbu představuje střešní zahrada, která je umístěna v západní části pozemku. Do ní zabíhají a postupně se ztrácejí šlapáky, které sem vedou z terasy. Střešní zahrada je osázena směsí rozchodníků, půdopokryvných rostlin (např. mateřídouška) a xerofytních travin.

Řešení zahrady a její skloubení s domem podtrhují dlážděné plochy před vilou – předzahrádka. Jelikož jsou zde v zemi umístěné různé inženýrské sítě a šachty, bylo navrženo nepravidelné rozmístnění kortenových nádob kruhového tvaru a různých rozměrů. Ve dvou největších nádobách je vysazen solitérní vilín (Hamamelis) a kalina (Viburnum) a dále je výsadba doplněna ozdobnicí čínskou (Miscanthus). Dlážděné ploše dominuje vzrostlý pyramidální habr (Carpinus betulus), který je vysazen do designové kortenové mříže. Tento habr doplňuje a hmotově nadlehčuje stavební hmotu a zároveň vizuálně propojuje vlastní zahradu za domem s předzahrádkou.

Zahrada rodinného domu v Kralupech nad Vltavou

Návrh této zahrady vycházel z prvotních požadavků majitelů na co nejpřírodnější charakter zahrady v kombinaci s netradičním sortimentem s především okrasnou, ale částečně i produkční funkcí. Využito přitom bylo značného převýšení pozemku ve prospěch zahradní kompozice. Orientace jeho svahu je JZ –SV. Ze stávajících dřevin byl využit vzrostlý smrk (Picea abies).

Jádrem zahradní kompozice se stala velice vydařená stavba rodinného domu. A právě nová zahrada měla zvětšit jeho obytný prostor a zapojit hmotu domu do terénu zahrady. Dále bylo třeba propojit jednotlivé části zahrady vhodným systémem cest, a to tak, aby se dal snadno procházet i náročný terén se značným převýšením. Uživatele zahrady přivedou cesty až na horní hranici pozemku, kde je uchvácen krásným pohledem na město Kralupy nad Vltavou.

Splněno též bylo přání majitelů pozemku odclonit sousedy na severozápadní straně zahrady kvůli jejich chovné stanici psů a dále propojit prostor zahrady s protilehlými zelenými kopci na východ od pozemku (navázat na ně). Majitelé též chtěli, aby byly do zahrady doslova vtaženy všechny věkové skupiny, které rodina má. Je zde proto prostor pro aktivní vyžití dětí, rodičů, ale i klidné místo pro odpočinek prarodičů. Zahrada též umožňuje různé rodinné oslavy. 
Vstupní část zahrady tvoří borovicový háj s výsadbou borovice lesní (Pinus sylvestris) a podsadbou volných skupin mezofytních trvalek. Výsadby trvalek jsou doplněny skupinami kamenů z místních zdrojů. Procházíte tedy od vstupu na pozemek pod klenbou borovic a kocháte se podrostem trvalek. Z této části zahrady vystoupáme po stupních z dřevěných trámů zapuštěných v trávníku do obytné části zahrady, která je pokryta intenzivním trávníkem. Terasy jsou zde doplněné bylinkovou zahrádkou a dětským pískovištěm.

Obytný prostor s intenzivním kobercovým trávníkem je oddělen od centrální části zahrady zídkou z pohledového betonu, která je zhruba uprostřed přerušena zahradními stupni z dřevěných trámů zapuštěných do štěrku.

Severozápadní straně zahrady dominuje a zároveň ji ohraničuje krycí výsadba – (Pinus leucodermis, Actinidia kolomikta, Fagus sylvatica, …) s podsadbou mezofytních trvalek. Podél severní strany domu jsou zase vysazené skalníky a pěnišníky.

V jižní části zahrady najdeme koupací biotop s dřevěnou terasou, který představuje jeden z hlavních kompozičních bodů zahrady. Voda biotopu má dvě výškové úrovně a přes přepad padá z horní koupací úrovně do té spodní, která je osazena vodními rostlinami a tvoří tak čistící zónu.
Ve středu zahrady (v centrální části) dominuje rodinný platan (Platanus acerifolia), který je umístěn v intenzivní travní ploše. Tuto plochu lemují po obou stranách smíšené záhony, na kterých rostou především ovocné druhy rostlin. Travní plocha je opticky narušena nepravidelně zapuštěnými dřevěnými hranoly. Tato část zahrady je jako celek ohraničena a rozdělena zídkami, které významně napomáhají k vytvoření přirozené terasovitosti pozemku. A v její zadní části je umístěn zahradní přístřešek. Ten odpovídá architektonicky stavbě domu a umožňuje posezení s grilováním. Za přístřeškem je možné uskladnit dřevo.

Na severozápadě je sousedící pozemek s chovnou stanicí psů oddělen habrovým plotem nad přístřeškem a v dolní části hustou výsadbou dřevin (kdouloň, zmarličník, smrk, jeřáb) s hustým spodním patrem okrasných keřů a vyšších travin. V předposledním patře svahu najdeme květnatou louku s ovocným sadem. Sad je tvořen intenzivně zapěstovanými zákrsky a čtvrtkmeny jabloní v kombinaci s jabloněmi okrasnými. Ze spodní strany je sad lemován výsadbou půdopokryvných růží a dochanů.

Při pohledu z louky upoutá solitérní javor červený (Acer rubrum), který má na podzim ostře červené zbarvení a žlutě zbarvený kaštanovník (Castanea sativa). Skrz květnatou louku je prosekaná cesta směrující do divoké výsadby drobného ovoce (ostružiník, maliník, rybízy a angrešty) až na horní patro zahrady, kde najdeme vinohrad.

I výškové úrovně v horní části zahrady u vinohradu jsou řešené nízkými zídkami a horní hrana zahrady je izolována výsadbou trnek, svídy a hlošiny.

Zahrada byla zatím realizována jen částečně - vstupní část a prostory kolem domu. Další fáze realizace budou probíhat v budoucnu.
Zdroj: www.landart.cz
LandART atelier s.r.o. Poslat poptávku