Jak a kam instalovat solární panely

Využití energie slunečního záření patří dnes z hlediska ochrany životního prostředí k nejšetrnějším a nejčistším způsobům ohřevu vody a výroby elektřiny. Pokud chcete ušetřit na výdajích za ohřev vody a vytápění, investujte do solárních kolektorů. Solární panely si můžete nechat nainstalovat na svůj dům, chatu, nebo do volného prostranství. Ať budete solární kolektory využívat k ohřevu vody (včetně vody bazénové) či k přitápění, v obou případech je velmi důležité dobře zvolit místo pro jejich instalaci, vhodnou orientaci vůči světovým stranám a úhel - sklon.
 

Výtěžnost a úspora solárů

Roční výtěžnost solárních panelů se odvíjí od jejich orientace na světové stany, celkové velikosti aktivní plochy, úhlu naklonění, celoroční sluneční intenzitě v dané oblasti a na hydraulickém připojení solárních panelů do soustavy. U kvalitních solárních panelů bývá roční zisk od 500 do 600 kWh na 1m2 solární plochy. Pro podporu přípravy teplé užitkové vody pro běžnou domácnost se instalují nejčastěji dva solární panely o celkové ploše cca 5 m2, z nichž lze získat asi 2400 kWh v kombinaci s 300 litrovou nádrží. Roční úsporu vyjádřenou v korunách si spočítáte vynásobením roční výtěžnosti jednotkovou cenou energie.

Kam solární kolektory umístit?

Solární termické kolektory lze instalovat prakticky na jakékoli místo, nejčastěji se však instalují na střechu domu, neboť zde obvykle nedochází k zastínění kolektorů dalšími budovami nebo stromy. Umístění kolektorů na střeše minimalizuje jejich možné poškození (například vandaly). Solární panely se mohou instalovat i na svislou stěnu, balkóny, výklenky, na stojany na volné ploše, nebo na zem. Vždy tak, aby části domu nebo okolní předměty nebránily dopadu slunečního záření na panely a nesnižovaly tak jejich výtěžnost.

Směr a úhel orientace kolektorů

Optimální sklon kolektorů je 35° - 45 °C od vodorovné roviny. Jejich aktivní strana by měla být orientována ideálně na jih. Pokud jsou panely orientovány na jihovýchod nebo jihozápad, ziskovost je oproti orientaci na jih 95%. Východně nebo západně směrované panely v porovnání s panely otočenými jižně, provozujeme se ziskovostí cca 75%. Pro dodržení požadovaného výkonu je v takovém případě nutné počet panelů zvýšit, což se nám prodraží.

Kam panely nainstalovat při nedostatku místa?

Pokud potřebujeme ohřívat teplou vodu na vyšší teplotu, nebo nemáme dostatek místa, můžeme využít ploché vakuované kolektory, které vyrobí asi o 30% více energie než klasické kolektory, jsou však oproti nim dražší.

Volba systému a jeho realizace

Při volbě správného montážního systému hraje roli disponibilní plocha a kvalita materiálů, které zaručí solárnímu systému vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Způsob provedení a montáže solárního systému se liší podle jeho složitosti a účelu, ke kterému bude sloužit. Kromě specifických řešení na základě požadavků zákazníka existuje celá řada modulárních stavebnicových systémů, jejichž použití je flexibilní a které lze sestavit díky předem smontovaným dílům. Malé jednodušší solární systémy sloužící pouze k přípravě teplé vody je možné namontovat už během jednoho dne.

Zdroj: René Tománek