Společnost Kingspan se chová zodpovědně vůči planetě Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Společnost Kingspan je světovou jedničkou v oblasti výroby vysoce účinných izolací, stavebních materiálů a solárních integrovaných opláštění budov. Dodává vysoce účinná, nízkonákladová a nízkoemisní stavební řešení v celé řadě tržních sektorů. Izolační materiály Kingspan řady Kooltherm, Optim-R a Quadcore pak představují energeticky nejúčinnější formy izolace pro stavební konstrukce různých typů. 

Společnost Kingspan už tři roky po sobě obhájila místo v klimatickém „A-seznamu“, který každoročně vyhlašuje organizace CDP. CDP je mezinárodní neziskovou organizací, která měří vliv tisíců společností po celém světě na životní prostředí. Svým působením povzbuzuje vlády i soukromé společnosti ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně vodních zdrojů a lesů. Každoročně motivuje společnosti ke zveřejňování svého dopadu na životní prostředí a odpovědnému snižování tohoto vlivu. V roce 2017 tak zveřejnilo svá environmentální data prostřednictvím CDP už více než 6 300 společností, jimž patří přibližně 55% světového trhu. K nim se připojilo více než 500 měst a 100 států a regionů, které zveřejněním svých údajů prostřednictvím platformy CDP pomáhají vytvořit jeden z nejbohatších zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády přistupují k environmentálním změnám. CDP, dříve Carbon Disclosure Project, je zakládajícím členem koalice „We Mean Business Coalition“.

O klimatickém A-seznamu

Klimatický A-seznam označuje společnosti, které zveřejňují svá data o vlivu vlastní produkce na životní prostředí prostřednictvím programu CDP a celosvětově ve svých činnostech razí cestu ke snižování emisí a zmírňování klimatických změn v předchozím roce. Kingspan se ocitl na seznamu společně s dalšími globálními lídry trhu, jako jsou Unilever, Microsoft nebo Toyota. Z 827 uchazečů o místo mezi elitou na metu A-seznamu přitom dosáhne jen 5%.

Tváří v tvář odpovědnosti

Zapsáním společnosti Kingspan na „A-seznam“ organizace CDP stvrzuje, že její jednání v posledním vykazovaném roce vedlo ke snižování emisí a zmírnění klimatických rizik. „Gratulujeme všem, kteří se letos dostali na klimatický A-seznam,“ říká CEO organizace CDP Paul Simpson. „Je inspirativní vidět to množství firem, které si osvojily naše principy, podnikly odvážné kroky ke zmírnění rizik nadcházejících klimatických změn a chopily se příležitostí, které přicházejí s přechodem na udržitelné hospodářství. Pro koncept udržitelného rozvoje je přitom podnikatelský sektor naprosto zásadní.” V roce 2016 urazila společnost Kingspan poloviční cestu k plánovanému cíli – dosáhnout standardů konceptu „téměř nulové spotřeby energie“ (Net-zero Energy) do roku 2020, přičemž obnovitelná energie loni představovala 57 % z celkové spotřeby energie výrobních závodů koncernu Kingspan. NZE je koncept definovaný použitím opatření pro energetickou úspornost a účinnost a využívání místně dostupných a obnovitelných zdrojů energie, které pokryjí 100% cílové spotřeby energie budovy, společnosti nebo sídla. V posledních pěti letech pomohly produkty společnosti Kingspan zákazníkům snížit jejich celkovou roční spotřebu energie o více než 600 milionů megawatthodin – což odpovídá více než 372 milionům barelů ropy.
 „Na A-seznamu CDP jsme již třetím rokem, a já jsem hrdý na to, že jsme dosáhly tohoto náročného standardu,“ říká Gene Murtagh, CEO společnosti Kingspan. „Naše dosavadní úspěchy jasně dokazují, že jsme rázně vykročili za energetickou úsporností, snížením uhlíkové stopy a využitím obnovitelné energie v našich provozovnách – přičemž těchto cílů se nám daří dosahovat i díky hojnému využití vlastních produktů a řešení. Stavební sektor se podílí zhruba 30% na celosvětových ročních emisích skleníkových plynů, což znamená, že hraje zásadní roli při pomoci státům, aby dosáhly cílů stanovených Pařížskou dohodou.
Chytré izolace Kingspan jsou pro dosažení cílů směrnice „nulové spotřeby“ nesmírně důležité, jelikož stavební sektor má až 30% podíl na celosvětových ročních emisích skleníkových plynů a představuje 40% celosvětové spotřeby energie. Pokud vlády a společnosti nepřijmou další kroky, OSN předpovídá, že se emise skleníkových plynů v příštích 20 letech zdvojnásobí.

Cesta za čistější planetou

Společnost Kingspan přijala třístupňový přístup ke snižování energetické stopy, který se dá definovat těmito základními kroky:
  • Ušetřit více energie: Opatření týkající se energetické účinnosti zavedená společností Kingspan snížila celkové náklady společnosti na svícení a vytápění o více než 30%, a dosáhla takřka čtyřnásobného snížení úrovně emisí oxidu uhličitého. Použití vlastních výrobků Kingspan, včetně vysoce výkonné izolace, osvětlení střechy a LED diod hrají při zajišťování těchto úspor klíčovou roli.
  • Generovat více obnovitelné energie: Generování obnovitelné energie v provozovnách Kingspan se zvýšilo z 6,6 GWh v roce 2012 na 32,2 GWh v roce 2016 díky využívání solárních a větrných zdrojů energie a technologií na biomasu. Díky tomu se dnes tímto způsobem tvoří 7,6% celkové energetické spotřeby společnosti, přičemž další projekty jsou v současnosti ve výstavbě. Například v roce 2015 byla provedena instalace největšího irského solárního PV panelu v zařízení Kingspan Portadown, který zajišťuje 30% energetických potřeb výrobního závodu. Společnost Kingspan rovněž využila vlastní technologii solárních panelů a větrných turbín pro zvýšení kapacit výroby energie.
  • Nakupovat více energie z obnovitelných zdrojů: Společnost Kingspan podnikla kroky, aby zajistila, že tam, kde nelze vyrábět obnovitelnou energii přímo na místě, je získávána z plně certifikovaných zdrojů. V roce 2016 byla veškerá elektřina použitá ve výrobních závodech v Severní Americe získána z certifikovaných obnovitelných zdrojů. Celosvětově v roce 2016 skupina spotřebovala 164,2 GWh elektřiny z obnovitelných zdrojů, téměř šestinásobně více než v roce 2011 (což odpovídá spálení 55 mil. tun uhlí).
Klimatický A-seznam a celkové firemní skóre jsou k dispozici na internetových stránkách CDP. Další informace o politice čisté nulové energie společnosti Kingspan najdete na www.kingspan.com.