Rekonstrukce statku v německém Aachenu Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

U Aachenu proběhla zajímavá rekonstrukce bývalého zemědělského stavení s uzavřeným dvorem. ,,Wilde 16“ se jmenuje. Použitím solárního konceptu 50+ se starý statek posunul mezi moderní solární domy.

Pěnové sklo se nevyznačuje jen svými ekologickými přednostmi, ale vyniká i svým mnohostranným využitím. Architekt statku Wilde 16 Uwe Fickenscher využil právě tuto jeho mnohostrannost a vsadil i při výstavbě nových částí statku na produkty z pěnového skla firmy Glapor, Mitterteich. 'Pěnové sklo Glapor je neodmyslitelný mnohostraně využitelný izolační materiál pro všechny naše rekonstrukce a nové stavby se zvláštními potřebami. Neumím si představit, jak jsme mohli dříve navrhovat bez tohoto materiálu.“ Vykládá Uwe Fickenscher, architekt BDB, energetický poradce a městský plánovač Bavorské komory architektů.
Celý systém je založený na uložení centrálního zásobníku vody s obsahem 40.000 l, který slouží jako solární tepelný zásobník. Na jihozápadní straně bylo na střechách vystavěno 100 m2 solárních kolektorů. Spodní strana zásobníku byla izolována štěrkem z pěnového skla Glapor. Zbytek je dotápěný zásobníkovým kotlem na dřevěné pelety.
Během rozmachu nové výstavby bylo v Německu vystavěno 1200 domů, které využívají solárního systému na vyhřívání více než poloviny roční spotřeby tepla domu podle kritérií Institutu pro solární energii v Německu. Sezónní zásobník vody v takovém rozsahu u rekonstrukce více než stoletého statku není tak obvyklý.
Vedle použití pěnového skla pod zásobník teplé vody bylo využito tohoto materiálu ve všech podlahách rekonstruovaného statku. Kombinací solární energie, peletkového kotle s karuselovým podavačem, ekologických izolačních materiálů a přírodních stavebních materiálů bylo dodrženo architektonického rázu staré stavby s použitím moderních technologií. Přestože byly vyměněny podlahy, zbourány některé příčky a stropy, ráz budovy byl zachován.
INFO: Od roku 2007 vyrábí firma Glapor Werk Mitterteich produkty z pěnového skla- desky a štěrk s použitím 100% recyklované skleněné moučky. Dodává ucelený komplex izolačních desek s možností vysokého zatížení a štěrku s flexibilním využitím do podlah, sanací vlhkého zdiva, obsypů, zásypů lehkých stropů a hlavně pod základové desky nových staveb. Kompozicí vyráběných materiálů je systém RDS, obvodového izolačního bednění z komponentů z desek dohromady s využitím štěrku z pěnového skla.
www.glapor.de
INFO: Stavba podle solárního principu pokrývá většinu své roční spotřeby ze solární energie. Solární teplo je především v letních měsících skladováno přes solární kolektory do velkého zásobníku. To umožňuje i v podzimních a zimních měsících využívat solární energii i přes momentální nízký výkon samotných kolektorů. Zvýšená spotřeba v těchto měsících je pokryta peletovým kotlem s karuselovým podavačem. Kombinace solární energie a dřeva dává CO2 neutrální a regenerativní vytápění celé budovy. V tomto projektu se jedná o největší rekonstrukci staré budovy s použitím zásobníku se solárním ohřevem.
GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Poslat poptávku