Sdílet
 

Jak izolovat plochou střechu

Datum vydání: 30.07.2014 | autor:

Střecha především chrání budovu před vodou v kapalném i tuhém skupenství. Proto je také hydroizolační vrstva nejdůležitější vrstvou střešní skladby - musí vytvořit spolehlivý, dokonale vodotěsný a souvislý povlak. A právě u plochých střech hovoříme o povlakové hydroizolaci. Tato hydroizolace je většinou nejvíce namáhanou částí stavby klimatickými vlivy – deštěm, sněhem, ledem, kroupami, teplotními změnami, ozónem, UV zářením, ale i větrem. A samozřejmě jim musí odolávat na 100%. 

Hydroizolace šikmých střech je nejčastěji řešena jen tenkou fólií pod latěmi Hydroizolace šikmých střech je nejčastěji řešena jen tenkou fólií pod latěmi
Hydroizolace šikmých střech je nejčastěji řešena jen tenkou fólií pod latěmi
Provádění tepelné izolace ploché střechy a hydroizolace PVC fólií Provádění tepelné izolace ploché střechy a hydroizolace PVC fólií
Provádění tepelné izolace ploché střechy a hydroizolace PVC fólií
Ovšem součástí střešní skladby plochých střech jsou i tepelně izolační materiály, které brání úniku tepla stropy místností posledního podlaží. Izolace plochých střech je o to náročnější, že je na ně působeno přímo shora, sníh a led nesjíždí dolů, ale pouze odtéká voda v již kapalném skupenství a mnohdy je na izolace působen i značný tlak. Zatímco u střech šikmých na sebe bere velkou část zátěže střešní krytina. Proto u šikmých střech vystačíme např. s tenkou hydroizolační fólií nataženou na krokvích a ukotvenou latěmi.

Z tepelně izolačních materiálů se na plochých střechách a střechách menších sklonů používají nejčastěji polystyreny a minerální vlny, ovšem jako velmi účinná se ukázala být i izolace stříkaná – čili speciální pěny. Dále je trh stále zásoben novinkami a novými trendy – například izolací konopnou, izolacemi ze slámy a dalšími materiály. Je však velmi složité orientovat se v novinkách a jejich systémových komponentech, proto se při realizacích plochých střech vždy obracíme na odborníky. A o to víc, že i případné dotace jsou pevně vázané na odborné provedení, jemu odpovídající záruky a kvalitní, certifikované materiály. Součástí dodávek je i řada doplňků a důležité je například i důkladné ukotvení střešního souvrství. Určitě nechceme, aby třeba silný vítr odnesl nemalou investici, která měla původně zvýšit hodnotu nemovitosti.

A problematika je ve skutečnosti ještě složitější, jelikož nově izolovaná plochá střecha by měla být dostatečně mechanicky odolná a stabilní, bezpečná z požárního hlediska, musí též chránit interiéry před hlukem, nejen před klimatickými vlivy (samozřejmě včetně hluku, který způsobují kroupy a silný déšť), musí být bezpečná při užívání a energeticky úsporná – s důrazem na tepelnou ochranu.
Ploché střechy Ploché střechy
Ploché střechy

Materiály pro hydroizolace plochých střech

Pro hydroizolační vrstvy – a tedy často i poslední vrstvy plochých střech – se nadále používají asfaltové pásy, ty jsou však vytlačovány PVC fóliemi, stěrkami a nakonec i hydroizolací stříkanou.

Hydroizolační asfaltové pásy a PVC fólie jsou předem vyrobené v konstantních tloušťkách a o stálých vlastnostech jednotlivých balení výrobků ve výrobních závodech. Při izolování ploché střechy jsou pouze rozvinuty, odborně položeny a vzájemně homogenně spojeny. Zato stěrky získáme jakožto polotovar v tekutém stavu, jehož výsledné tloušťky je teprve dosaženo prací řemeslníků nanášením na střešní plochu. Záleží přitom i na počasí, nejen na precizním provedení. V každém případě jde o systémové řešení, ovšem to již můžeme říci o jakémkoli způsobu izolace plochých střech, jelikož jednotlivé vrstvy a práce musí na sebe plynně navazovat a kompletní nabídku materiálů a výrobků získáme na jednom místě.

Zaměřme se ale na asfaltové pásy a PVC fólie.
Pokládka asfaltových pásů Pokládka asfaltových pásů
Pokládka asfaltových pásů

Asfaltové pásy

Asfaltové natavitelné pásy jsou u nás stále oblíbenou klasikou, ovšem mezi jednotlivými výrobci a jejich výrobky jsou i značné rozdíly. Především rozdíly v materiálové skladbě – asfaltové pásy se vyrábějí z oxidovaného bitumenu a z modifikovaného bitumenu (SBS nebo APP). Pásy z oxidovaného bitumenu mají teplotní rozhraní od 0 °C do +70 °C. Při 0 °C pás při ohnutí popraská a při teplotě nad +70 °C začíná asfalt stékat. Pásy z modifikovaného bitumenu (SBS) mají teplotní rozhraní -25 °C až +100 °C, což představuje ohromnou odolnost za mrazu a také letní tepelnou stabilitu. SBS je označením typu kaučuku (styrén-butadien-styrén).

Důležitá je též nosná vložka, která musí být nenasákavá a nehnijící. Modifikované pásy musí mít nosnou vložku polyesterovou. U různých typů asfaltových pásů se však setkáme se skelnou rohoží, skelnou tkaninou, polyesterovou rohoží, polyesterovou tkaninou a s kombinovanými vložkami - sklo + polyester. Při výběru asfaltového pásu bychom pro účel hydroizolace střechy měli dát vždy přednost polyesterové vložce před skelnou. Platí též pravidlo, že čím vyšší je hmotnost nosné vložky, tím je hydroizolační pás pevnější (od 50 do 250 g/m2 – přikláníme se k vyšší hmotnosti). Jednoduše můžeme například zkusit roztrhnout rukama kousky pásu s tenkou a silnou vložkou. Zkuste to a možná budete v šoku! 
Pokládka asfaltových pásů Pokládka asfaltových pásů
Pokládka asfaltových pásů
Tloušťka asfaltových pásů je udávána v mm a skutečně platí, že čím silnější pás, tím odolnější, ale i dražší. Vzhledem k tloušťce sledujeme u asfaltových pásů tažnost (protažení při přetržení) v procentech na m2, kterou ovlivňuje hlavně nosná vložka (skelná vložka dosahuje hodnoty 2%, polyesterová tkanina 20% a polyesterová rohož 40%). Dále sledujeme stálost za chladu (čili bod lámavosti) – zda pás při podchlazení a ohnutí praskne a nebo ne. Snadno si to vyzkoušíte sami – vložíte vzorek konkrétního pásu do mrazáku, druhý den vyjmete a ohnete. Další důležitou vlastností je stálost za tepla – čili při jak vysokých teplotách ještě nedochází ke stékání asfaltu. A právě tuto poslední vlastnost velice ovlivňuje povrchová úprava pásů. Oxidované pásy mají pouze jemný posyp, ovšem ty modifikované jsou posypány nejčastěji drceným, barevným kamenivem. A právě kamenivo zajišťuje ochranu před UV zářením, přelétavým ohněm a zvyšuje tepelnou stálost.

V žádném případě nesmíme zapomenout, že u asfaltových pásů neřešíme vzhled, ale odolnost a životnost.
PVC fólie PVC fólie
PVC fólie
PVC fólie se používají i při realizacích zelených střech - nenechte se na této fotografii zmást gumovými nášlapnými dílci PVC fólie se používají i při realizacích zelených střech - nenechte se na této fotografii zmást gumovými nášlapnými dílci
PVC fólie se používají i při realizacích zelených střech - nenechte se na této fotografii zmást gumovými nášlapnými dílci

PVC fólie

Hydroizolační fólie z PVC se staly úspěšnými konkurenty asfaltových pásů z mnoha důvodů. Tyto válcované fólie jsou vyráběné z měkčeného PVC (polyvinylchloridu) jakožto ucelený střešní systém s testovaným a výrobcem doporučeným mechanickým kotvením a vyřešením všech detailů (průchodů, průlezů, vtoků, …). Součástí systémů jsou i poplastované plechy, ze kterých se realizují klempířské prvky plochých střech, na něž se pak právě PVC pásy snadno natavují. Horkovzdušné přivaření pásů na tyto klempířské prvky je stejně pevné jako u samotných pásů. Součástí systému jsou též separační podkladní a ochranné textilie, povlakové tvarovky a střešní vtoky, kotvící prvky, tmely, lepidla a další.

PVC fólie jsou velice odolné vůči stárnutí (40 let již v praxi ve všech podnebích na Zemi), dokonale odolávají slunečnímu záření, jejich teplotní rozhraní je -30 až +80 oC, jsou i chemicky odolné a také mechanicky (kroupy jim neublíží). Jsou pevné v tahu i tlaku a přitom silně průtažné, což umožní přizpůsobení různým podkladům, které podléhají objemovým změnám. No a nakonec též vykazují odolnost vůči polétavému ohni a sálavému teplu podle normy DIN 4102.

PVC fólie můžeme klást na jakýkoli běžný podklad - beton, dřevo, pěnový polystyrén, asfaltovou krytinu a jiné. Obzvláště opravy střešních plášťů jsou proto snadné a rychlé. Navíc zde hraje roli i nízký difúzní odpor této hydroizolace. Čili případná vlhkost má možnost dostat se z původního střešního pláště do ovzduší, proto nemusíme likvidovat původní střešní skladbu. A přitížení novou fólií bude pouhé 3 kg/m2. Roli též hraje naprostá bezúdržbovost „systémové“ hydroizolace z PVC.

Nesnažte se však pořizovat kvalitní střešní PVC fólii sami, výrobci je dodávají přímo autorizovaným realizačním firmám. Jedině tak mohou garantovat správný způsob provedení izolací a dlouhodobou spolehlivost.
Zdroj: www.praiz.cz, www.shutterstock.com
PRAIZ - stavební izolace, spol. s r.o.

PRAIZ - stavební izolace, spol. s r.o.

Praha, Střížkov, Střížkovská 15/7, 18000
Tel: 283 841 288
Web: http://www.praiz.cz/
E-mail: info@praiz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PRAIZ - stavební izolace, spol. s r.o.

Praha, Střížkov, Střížkovská 15/7, 18000
Tel: 283 841 288
Mobil: 602 309 122
Web: http://www.praiz.cz/
E-mail: info@praiz.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak izolovat plochou střechu"

Buďte první a napište komentář k  "Jak izolovat plochou střechu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE