Jak na jaře pohnojit okrasné stromy

Okrasné dřeviny jsou neodmyslitelnou součástí moderních okrasných zahrad. Jsou krásné, rozmanité a velmi dekorativní. Často však zapomínáme na jejich výživu, bez které nemohou naplno rozvinout svou krásu.

Dodejte na jaře dřevinám sílu

Na jaře začínají okrasné dřeviny přirůstat, tvoří se jim nová pletiva a mnoho jich žene do květu. Pro svůj růst potřebují dostatek přístupných živin, které je po zimě dostanou rychle do dobré formy. Napřed záhony vyčistíme a velmi opatrně povrchově prokypříme. Poté můžeme aplikovat první dávku hnojiva. Pro první jarní hnojení je ideální použít zálivku, kterou aplikujeme ke kořenům rostlin. Půda na jaře je ještě přirozeně vlhká, což usnadňuje proudění živin, které jsou tak velmi dobře a rychle přístupné a účinek na rostliny je patrný během velmi krátké doby. Hnojivovou zálivku aplikujeme ke kořenům rostlin.

Kompost

Po celý rok můžeme zahradu přihnojovat kompostem, který zlepšuje kyprost půdy a dřeviny pak lépe přijímají vodu a živiny. Kompost může být tvořen organickými zahradními odpady (listí, plevel, tráva, zbytky zeleniny, odkvetlé květy), živočišnými odpady (všechny druhy hnoje), odpady z domácnosti (zbytky z kuchyně a jemný popel), nebo rybničním bahnem. Pro zkvalitnění můžeme kompost prokládat rašelinou. Obohacuje půdu živinami, zvyšuje obsah humusu, zadržuje vlánu, provzdušňuje půdu a podporuje činnost půdních bakterií.

Krystalické hnojivo

Pro hnojení můžeme použít například krystalické hnojivo pro okrasné rostliny, které je ve vodě výborně rozpustné. Obsahuje základní živiny ve vyváženém poměru, které jsou zárukou kompletní výživy. Lze použít k přihnojování okrasných dřevin a růží až do počátku srpna.

Tekutý komplex látek

Na jaře v začátku hnojení pro rychlé „nastartování“ rostlin můžeme použít moderní tekutý komplex látek obsahující humusové látky, enzymy, živiny a stopové prvky. Rostlinám dodá výživu a působí jako stimulace růstu, zajistí vyšší nasazení květů a větší odolnost vůči suchu a vlhku. Aplikuje se jednoduše nalitím ke kořenům nebo postřikem.

Rostliny v nádobách

Správné pěstební podmínky jsou důležité především u rostlin pěstovaných v nádobách, kde je pravidelné doplňování substrátu a živin nezbytné. Kvalitní substrát je základní podmínkou pro dobrý růst rostlin. V substrátu pro okrasné dřeviny je promíchaná rašelina a vyzrálý kůrový humus, čímž je zajištěno nízké pH. Obsahuje základní živiny i stopové prvky. Je vhodný pro listnaté i jehličnaté stromy i keře, například pro smrky, tisy, borovice, jalovce, túje, okrasné javory a cypříšky.

Kdy hnojíme okrasné dřeviny?

Okrasné dřeviny hnojíme vždy, když zakládáme okrasnou zahradu na méně kvalitní kamenité půdě. Stromky, které jsme si koupili ze školky, jsou na přísun hnojiva zvyklé a je nutné je přihnojovat i proto, aby se na novém místě rychle ujaly a zakořenily. Prostokořenné dřeviny po výsadbě hnojíme pokaždé, a to i v případě podzimní výsadby. Vhodné je hnojivo s pozvolným uvolňováním, s vyšším obsahem dusíku (například s močovinou, guánem nebo ledkem), které se zapraví ke kořenům rostlin. Pravidelně hnojíme také listnaté i jehličnaté stříhané živé ploty včetně tújí. Pokud bychom hnojení rostlin vynechali a pouze je stříhali, rostliny by postupně řídly a slábly.

Speciální substrát pro jehličnany

Jehličnanům vyhovuje spíše půda s nižším pH. Pokud rostlinám žloutnou listy či jehličí, nebo jehličí nadměrně opadává, je potřeba přidat hnojení hořčíkem. Aby se hořčík do těla rostliny dostal co nejrychleji, použijeme kapalnou hořkou sůl (komplex hořečnaté a draselné soli), která je vhodná pro rychlé odstranění zjevného i skrytého nedostatku hořčíku. Hnojivo se nalije ke kořenům rostlin, nebo nastříká na listy či jehličí. Praktické je hnojení pomocí speciálních tablet pro jehličnany. Můžeme také použít speciální substrát kyselého charakteru s vyšším podílem rašelin, který je také speciálně určený pro jehličnany, ale může se doplňkově použít i jako hnojivo pro listnaté stromy a keře a díky kyselé reakci i pro azalky a rododendrony.

Listová hnojiva

Listová hnojiva můžeme využít pro hnojení okrasných dřevin k okamžitému povzbuzení jejich růstu a rychlému vylepšení kondice během vegetace. Listová hnojiva rostlinám dodají sílu například po krupobití, nebo při rozsáhlém napadení dřeviny škůdci či listovými chorobami. Pokud bychom dřeviny nehnojili a listoví by řídlo, byla by dřevina oslabena, protože klesá fotosyntéza, která rostlinu zásobuje potřebnými zásobními látkami. Listová hnojiva jsou významná i při doplňování jednotlivých mikroprvků (vápníku, železa nebo mědi), jejichž nedostatek by vedl k charakteristickým změnám na listech i v růstu rostlin.

Oživte barvu dřevin

Barevné odrůdy listnatých i jehličnatých dřevin jsou velmi oblíbené pro svou dekorativnost. Jejich zbarvení je geneticky dané, mohou být například zlaté, bronzové, purpurové či panašované. Intenzita vybarvení však úzce souvisí s celkovou kondicí rostliny. Barevnost kresby na listech je utlumena v půdě přehnojené dusíkem, zvýrazněna je naopak v půdě s dostatkem draslíku.

Dřeviny se speciálními potřebami

Trh nabízí i speciální hnojiva pro konkrétní rostliny se speciálními potřebami. Jedná se především o kyselomilné rostliny, například azalky, rododendrony, magnólie, pierisy a další dřeviny. Tyto rostliny hnojíme pouze speciálním hnojivem pro ně určeným, které má upravený poměr živin podle jejich potřeb.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com