Jak na jaře pohnojit okrasné záhony a skalky

Okrasná zahrada plná krásných a zdravých květin je chloubou každého zahrádkáře. Aby květinový záhon byl skutečnou ozdobou zahrady, musíme se o něj dobře starat. Všechny rostliny potřebují ke svému životu mnoho živin a minerálů, které v půdě často nebývají obsaženy v dostatečném množství a je na nás, abychom je doplnili. Díky přihnojování rostliny dobře porostou, naplno se rozvine jejich půvab a pestrostí svých barev a vůní naši zahradu obohatí a dodají jí neopakovatelné kouzlo.

Okrasné květiny nemusí růst pouze v záhonech, můžeme je také využít jako ohraničení či předěl formou květinových plotů, nebo pro zakrytí nehezkých míst. Vhodným výběrem a kombinací rostlin můžeme sestavit záhony s nízkovrůstovými a vysokovzrůstovými rostlinami.

Zásady pro správné hnojení

Hnojit můžeme jen zdravé rostliny v době růstu a kvetení. Nezakořeněné a nemocné rostliny nehnojíme. Rychle rostoucí rostliny hnojíme častěji, rostliny, které rostou pomalu, méně často. Hnojíme vždy s ohledem na zásobu živin v půdě, až poté s ohledem na požadavky rostlin. Nepoužíváme příliš koncentrované roztoky hnojiv především při přihnojování mladých rostlin a rostlin na začátku růstu. Nehnojíme vysokými jednorázovými dávkami umělých hnojiv v okolí zdrojů pitné vody, aby nedošlo k jejich kontaminaci. Vyvarujeme se hnojení jedním druhem látky. Lépe je použít kombinovaná hnojiva s vyváženým poměrem jednotlivých složek odpovídajícím konkrétním druhům rostlin a danému období. Pozor na přehnojování rostlin. Přehnojené rostliny kvetou později, poupata se často nerozvinou a opadávají. Dodržujte bezpečné zacházení s hnojivy a zabraňte kontaktu dětí a zvířat s hnojivy.

Přihnojování skalniček

Skalničky bývají obvykle skromné rostliny, které dobře snášejí i výrazné teplotní rozdíly a nejsou příliš náročné na zálivku a přihnojování. Vrcholným obdobím, kdy kvete převážná většina oblíbených skalniček, je jaro. Začnou-li však rostliny slábnout a kvetou jen málo, je žádoucí půdu obohatit substrátem určeným k tomuto účelu. Některé skalničky však nesnášejí přímé přihnojování a pro tyto druhy skalniček jsou vyloženě vhodná průmyslová hnojiva. Například skalničkám, které jsou náročnější na živiny a druhům rostoucím ve škvírách a štěrbinách kamenů, živiny dodáváme formou roztoku. Nikdy nepoužíváme kompost ani čerstvý hnůj, protože mohou obsahovat semena plevelů a zárodky chorob. Ve vodě zředěným roztokem přihnojujeme skalničky na jaře, po očištění skalky, nejlépe za podmračeného počasí. Hnojení roztokem je možné podle potřeby víckrát opakovat až do začátku července, poté už nehnojíme, aby nové přírůstky stačily vyzrát.

Jaké prvky rostliny ke svému růstu potřebují?

Základními chemickými prvky, které rostlina k růstu potřebuje, jsou dusík, fosfor a draslík. Pomocnými prvky jsou hořčík, vápník a síra. Dusík je důležité aplikovat každoročně, protože je nezbytný pro růst listů a stonků a z půdy bývá vyplavován zimními dešti. Pro růst rostlin důležité stopové prvky jsou železo, bór, zinek, měď, mangan, chlór a molybden. Dodáváme je rostlinám jen ve velmi malém množství, protože se obvykle v půdě vyskytují přirozeně, nebo se do ní dostanou jako příměsi jiných hnojiv.

Organická a anorganická hnojiva

Rostliny vyžadují v různém období růstu a rozvoje různá hnojiva. Hnojiva mohou být organického nebo anorganického původu. Oba typy hnojiv se rozloží na rozpustnou formu, kterou posléze rostlina čerpá kořeny.

Organická hnojiva

Organická hnojiva jsou vždy původního původu, patří k ekologicky čistším a méně zatěžují životní prostředí. Fyzicky posilují zeminu, snižují její kyselost a zlepšují aretaci. Nevýhodou je nejasný podíl jednotlivých živin a pomalejší náběh účinnosti. Organická hnojiva jsou vhodná pro lehké, vápnité a písčité půdy. Nepopálíte jimi rostliny, ani se z nich přívalovým deštěm nevyplaví dusík. Velice cenným zdrojem dusíku jsou hnůj (i granulovaný), humus, kompost, nebo například kostní moučka. Organická hnojiva se obvykle zarývají do záhonu a nebo k vysázeným rostlinám. Je dobré použít mulčovací kůru, která záhony průběžně obohacuje živinami. Kůru doplňujeme na jaře a na podzim. Optimální vrstva mulčovací kůry je 8 cm.

Jak rychle se uvolňuje dusík do půdy?

Ve chvíli, kdy jsou organická hnojiva rozložena půdními mikroorganismy, začne se z půdy uvolňovat dusík. Rychlost, kterou je dusík uvolňován, se odvíjí od půdních podmínek. Mikroorganismy jsou aktivní pozdě na jaře, v létě a začátkem podzimu, kdy je půda vlhká a teplá a dusík se díky tomu uvolňuje rychleji. Je-li půda studená a podmáčená (v zimě a brzy zjara), mikroorganismy pracují pomalu a dusík se uvolňuje jen v malém množství.

Anorganická neboli průmyslová hnojiva

Anorganická hnojiva jsou uměle vyráběna. Jejich výhodou je přesná znalost jejich složení a podílů jednotlivých složek a tím jejich přesná aplikace v konkrétních případech pro konkrétní skupiny rostlin. Živiny jsou většinou v rychle rozpustné formě a jsou přístupné rostlinám i bez práce mikroorganismů. Aplikují se tekutá nebo do zálivky rozpustná hnojiva, případně hnojiva pevná, která se v zemi rozpouští postupně. Průmyslová hnojiva působí rychle, hodí se tedy pro rychle rostoucí plodiny a pro rychlou úpravu nedostatku živin. Musí se aplikovat opatrně, přesně podle návodu na balení, protože řada z nich obsahuje velké množství živin, které mohou semenáčky i vzrostlé rostliny popálit, zvláště nejsou-li dostatečně zalité.

Jednosložková hnojiva

Jednosložková hnojiva obsahují pouze jednu z živin ve velkém množství. Jsou vhodná pro přihnojování rostlin s vysokými nároky na konkrétní prvek. Nejběžnější jsou dusíkatá jednosložková hnojiva, méně častá hnojiva jednosložková draselná a fosforečná.

Draselná hnojiva

Draslík je zásadní prvek pro tvorbu květů a plodů. Rostliny, především ovocné stromy, rostoucí na lehkých nebo vápnitých půdách, mohou trpět nedostatkem draslíku. Mezi příznaky jeho nedostatku patří omezený růst, tenké a nevyzrálé výhony trpící chorobami a škůdci. Listy mohou být bledé, nebo mají hnědé, žluté či nachové skvrny. Draselné hnojivo se pro kvetoucí rostliny používá nejčastěji, především pak v čase nasazení poupat a rozvití květů.

Fosforečná hnojiva

Fosfor je nejdůležitější pro zdravý vývoj kořenů a pro růst a zrání plodů a semen. K nedostatku fosforu někdy dochází na kyselých nebo těžkých jílovitých půdách či v oblastech s častými dešťovými srážkami. Rostlina při nedostatku fosforu zakrňuje v růstu, má bledě zelené nebo nachové listy a nekvalitní plody. Odstranění nedostatku fosforu není snadné, protože fosforečná hnojiva působí pomalu.

Dusíkatá hnojiva

Dusík podporuje zdravý růst mladých listů, stonků a stvolů. Pokud je v půdě nedostatek dusíku, rostlina je zakrnělá a má bledé listy. Při přebytku dusíku roste bujně, avšak nevyzrále, oddaluje se perioda vegetace, květy se zatahují a rostliny jsou náchylnější k plísním a houbám.

Síran amonný

Síran amonný je levné průmyslové hnojivo obsahující 21% dusíku. Hodí se pro přihnojování zásaditých a neutrálních půd. Při opakovaných dávkách může dojít ke zvýšení kyselosti půdy, proto je na kyselejší půdě lepší používat ledek amonný s vápencem.

Ledek amonný s vápencem

Ledek amonný s vápencem je průmyslové hnojivo, které obsahuje 26% dusíku, který se velmi rychle uvolňuje, používá se pro přihnojování kyselých půd.

Ledek sodný

Ledek sodný je rychle působící průmyslové hnojivo obsahující 16% dusíku. Je vhodný pro povrchové hnojení.

Krevní moučka

Krevní moučka je rychle působící organické hnojivo, které se používá v malém množství na právě rostoucí rostliny. Obsahuje asi 13% dusíku v organické formě.

Rohovinová moučka

Rychlost působení hnojiva záleží na velikosti jeho částic. Obsahuje asi 13% dusíku v organické formě a obvykle se používá k základnímu hnojení před výsadbou rostlin.

Superfosfát

Superfosfát je průmyslové hnojivo okyselující půdu s obsahem 17% fosforu, který je nějakou dobu po aplikaci pro rostliny nedostupný. Proto by se měl aplikovat už koncem zimy nebo časně zjara, tak se fosfor včas uvolní do půdy a splaví ke kořenům.

Kostní moučka

Kostní moučka obsahuje fosfor v organické formě. Vyrábí se z drcených a mletých kostí a je sterilovaná. Manipulace s ní, ale i s ostatními hnojivy, by měla probíhat v rukavicích. Živiny jsou z kostní moučky uvolňovány pomalu, záleží na velikosti částic – čím jsou částice menší a moučka jemnější, tím je účinek rychlejší. Moučka po aplikaci v půdě zůstane tři až čtyři roky. Živiny se uvolňují pomalu a rovnoměrně, proto je moučka ideálním hnojivem pro pomalu rostoucí rostliny, například pro trvalky a keře. Aplikuje se do výsadbové jámy.

Síran draselný

Síran draselný je průmyslové hnojivo, které obsahuje asi 50% draslíku. Je dobře rozpustné a rychle působí. Ale na druhou stranu se z půdy rychle vyplavuje a proto je nejlepší použít ho časně zjara. Přílišné množství síranu draselného může zapříčinit nedostatek vápníku v půdě.

Kainit

Kainit obsahuje asi 11% draslíku, který se z něj uvolňuje velmi pomalu. Kainit se vyskytuje volně v přírodě, proto ho mohou používat i silně ekologicky cítící zahrádkáři.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com