Jak postupovat při realizaci zahrady Již nastal čas, kdy se začínáme vážně zamýšlet nad zahradou. Vytvořit si ji k obrazu svému je jistě přáním každého z nás. Jen ale někdy nevíme, jak na to. Ono sladit všechny naše požadavky a nároky do potřebných m2 je doslova oříšek i pro odborníky. Navíc, krása mnohých dřevin naplno vynikne až v kombinaci s jinými rostlinami. Je proto důležité poznat estetickou působnost nejen jednotlivých druhů, ale i vztahy mezi nimi a jejich působení v upravovaném prostoru jako celku. Není to nic jednoduchého. Vhodný výběr druhů a kultivarů dřevin i květin totiž vytváří nejen základní estetické působení, ale i styl zahrady.

Základní zásadou prostorové kompozice je přizpůsobit výběr dřevin velikosti upravované plochy: čím je menší, tím méně druhů vybíráme a tím menší kultivary dřevin v ní vysazujeme.
Přitom je třeba mít na zřeteli jejich velikost a výšku v dospělosti.

Při navrhování výsadby v zahradě se využívají dva základní principy vzájemného kombinování okrasných rostlin. Je to seskupení rostlin podle estetických pravidel, kdy rostliny sdružujeme podle olistění, barev květů, ale i podle času kvetení a dalších vybraných vlastností. Úskalím tohoto principu je skutečnost, že vybrané rostliny mohou mít odlišné nároky na stanoviště anebo nesnášejí vzájemné sousedství, což ohrožuje trvalost kompozice. Moderním trendem je použití střídmého počtu druhů a jejich seskupování ve stejnorodých pásech, záhonech nebo výrazně ohraničených skupinách.

Opačný přístup představuje kombinace rostlin podle jejich přirozeného výskytu v přírodě. To znamená, že se rostliny vysazují tak, jak se vyskytují v přírodě. Hlavním záměrem této volby realizace zahrady je vyjádřit krásu dřevin a ostatních rostlin jakou mají ve volné přírodě (například skalky, jezírka, vřesoviště a podobně).Současným trendem je vytváření ekologických seskupení i na větších plochách, jako jsou extenzivně kosené louky či ekologické čistírny přírodních bazénů.
Výběr dřevin pro zahradu může být pestrý, ale neměl by vytvářet botanickou sbírku. Oblíbenými druhy vysazovanými na našich zahradách jsou pro období jara například: kalina, zlatice, šeřík, tavolník, magnólie a samozřejmě celá řada dalších. Výsadby ovšem kombinujeme tak, aby kvetly po dobu celého vegetačního období a byly zajímavé celý rok.
Důležité je mít na zřeteli, že mnohé druhy působivé na obrázcích knih by u nás vymrzly i v nejteplejších oblastech. Většinu je ale možné nahradit vzhledově podobnými, ale odolnými rostlinami. Při výběru dřevin mějte rovněž na paměti i klimatické podmínky, polohu pozemku vzhledem na světové strany i kvalitu půdy.

Závěrem ještě dobrá rada. I když se na první pohled zdá realizace zahrady jednoduchá, realita nás brzy přesvědčí o opaku. Proto se neostýchejte poradit s odborníkem a nechte si doporučit rostliny, které budou pro vaši zahradu ideální. Jen takové totiž dokáží vytvořit krásnou a pohodovou atmosféru, při které je radost relaxovat.
Zahradnictví - ANTIARIS s.r.o. Poslat poptávku