Jak se hledá na pozemku pramen a kope studna? Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Studny nám vždy přinášely nezávislost na povrchové vodě. A s jejich budováním máme již tisícileté zkušenosti. V dnešní době nás zajímá hlavně to, že studna ušetří peníze za vodu. A jako každá investice vlastní studna samozřejmě zvedne hodnotu nemovitosti. Byť bychom měli získat jen vodu užitkovou, třeba na zalévání zahrady.

Když zjistíme, že voda se na příslušném místě opravdu nachází, a že je to v přijatelné hloubce, nemáme ještě vyhráno. Je třeba znát také vydatnost pramene. Větší zásobu vody poskytne zpravidla studna kopaná, ve které dochází k větší akumulaci vody.

První orientační průzkum lze provést i s pomocí proutkaře. To je vlastně psychotronik, který citlivě vnímá pohyb proutku. Ten údajně reaguje na geofyzikální anomálie v podloží. A právě tyto anomálie souvisí s výskytem vody. 
Zákonům ale musí být učiněno zadost. Proto je nutno objednat odborníka - hydrogeologa, bez jehož posudku se neobejde žádost, kterou budete podávat na stavební úřad. Hydrogeolog také určí, zda vaše studna nebude mít negativní vliv na okolí. Nemůžeme například vyřešit svou potřebu vody tím, že snížíme vydatnost pramenů studní sousedů. Že takzvaně 'strhneme“ pramen. 

Přenechte únavné papírování zkušenějším

Není dobré se spoléhat na první – nejbližší horizont spodní vody. Toto šetření na hloubce studny by se vám mohlo nevyplatit při prvním delším období sucha. Na vaše přání může vyhledání a posouzení perspektivnosti pramene provést sama studnařská firma. Stejně tak zajistí projektovou dokumentaci a vyřídí nutná povolení na příslušných úřadech. Ušetříte si tak hodně času a starostí.

Kopaná studna

Kopaná studna je starou dobrou klasikou. Dnes se kopané studny vyztužují výhradně betonovými skružemi a jejich zásoba vody bývá vydatná. Na rozdíl od vrtané studny není problémem ani velký jednorázový odběr. I kontrola a údržba kopaných studní jsou poměrně snadné. Do kopané studny je prostě lépe vidět. Sestup nutný k řádné kontrole je však samozřejmě do určité míry riskantní a měli by jej provádět jen profesionálové – studnaři. Pro tento druh studny je váš pozemek předurčen, pokud je podloží tvořeno pískovci, písky, štěrky apod. Při hloubení se pracuje se vzduchovým kladivem. Jako manipulační prostor postačí plocha půlkruhu o poloměru 2,5 m.
Vrtanou studnu lze vyhloubit téměř na jakémkoli podloží. Někdy jsou si studnaři tak jisti, že se s pomocí špičkové techniky dostanou dostatečně hluboko, že nabízejí případný neúspěšný vrt zdarma. Poradí si i s tím, že v příslušném místě není elektrická přípojka. Přes použití techniky se nemusíte bát, že dojde ke kontaminaci vody. Pracuje se s materiály, které mají atest a mohou tedy přijít do styku s pitnou vodou. S kvalitním vybavením už neplatí, že hloubení nové studny musí proběhnout mimo zimní období. Je také možné kopanou studnu, která se časem ukázala jako příliš mělká, prohloubit vrtem.

Co ještě nabízejí studnařské firmy?

Většinou jsou perfektně vybavené na to, aby mohly nabídnout svým klientům hloubení studní domácích i průmyslových, čištění a opravy, čerpací zkoušky, údržbu a také desinfekci a rozbory vody. Dále vypracování projektové dokumentace, položení protiradonových zábran, vybudování vsakovací jímky za účelem odvodnění objektů. Jímka se může stát výrazně levnější alternativou oproti odkopávání základů a následné instalaci izolační vrstvy. Opravy studní mohou zahrnovat spárování, opravu či výměnu skruží nebo poklopu. Po určité době je také třeba obnovit štěrkový filtr, sací koš a potrubí. Omezenou životnost mají také čerpadla a ruční pumpy. Jako doplněk ke své hlavní činnosti studnařské firmy často provozují půjčovnu nejrůznějšího nářadí, prodávají skruže a další betonové nebo také keramické výrobky.