Jak vyčistit kopanou studnu Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Čistá a nezávadná pitná voda je základem zdravého života. Při využívání studny se za několik let vytvoří na jejím dně nános usazenin, které do studny pronikly s dešťovou a povrchovou vodou. Nevěnujeme-li potřebnou pozornost ochraně a údržbě studny, riskujeme, že budeme pít kontaminovanou vodu, a že si zničíme čerpadlo domácí vodárny.

Kontaminace vody

Mnoho dříve kopaných studní je ve špatném technickém stavu. Netěsnostmi v krytu studní do nich při jarním tání nebo přívalových deštích spolu s povrchovou a dešťovou vodou vnikají organické nečistoty a usazují se na dně studny jako jemný kal, který je tvořen především zeminou, listím, větvemi a odumřelými těly drobných živočichů. Všechny tyto nečistoty zvyšují kontaminaci studňové vody a negativně mění její chuť, pach a barvu, mohou ucpávat vstupní otvory do studny i výtlačné potrubí. Silně znečištěná studna může dokonce znečišťovat i studny v blízkém okolí.

Příčiny kontaminace vody

Zjistí-li se při rozboru vodu větší množství bakterií, nejčastějším důvodem jejich výskytu bývá:
  • Dno studny je pokryto tlejícími zbytky organických materiálů (listí, hlína, dřevo, myši, žížaly, slimáci), i když do studny přitéká nezávadná voda, je kontaminována vrstvou na dně.
  • Do studny prosakovala nebo prosakuje odpadní voda z kanalizace nebo jímky z blízkého okolí.
  • Spodní voda je znečištěna v celé oblasti.
  • Byla provedena neodborná nebo nedostatečná dezinfekce studny. Při dezinfekci je nutné provést nejen dezinfekci studny, ale i celého rozvodu včetně bojleru a domácí vodárny, které bývají oblíbeným domovem bakterií.

Co udělat před čištěním studny?

Před čištěním studny je dobré opravit nadzemní část studny, vyměnit poškozené nebo netěsnící poklopy a omezit tím možnost vniknutí drobných živočichů. Studna nemusí „dýchat“ a je žádoucí zrušit všechny větrací otvory a komínky. Vhodné je odstranit také staré nepoužívané potrubí a ostatní rezavějící železo, dřevěné trámky a lávky. Na povrchu by kolem skruže měl být široký betonový límec a terén kolem studny by měl být vyspádován směrem od ní.

Způsob čištění studní

Kvalitu vody ve studni je nutné pravidelně kontrolovat, studnu udržovat v dobrém technickém stavu a jednou za několik let podle individuálních potřeb ji vyčistit. Technologický postup se odvíjí od druhu a stavu studny. Existují dva způsoby čištění – mechanické a chemické. Při mechanickém čištění studny jsou tlakovými rázy, ocelovými kartáči atd. odstraněny usazeniny a písek. Při chemickém čištění jsou používány chemické látky k vysrážení tvrdých chemických sloučenin.

Jak probíhá čištění studny?

Nejprve očistíme vnější část studny a vyčerpáme všechnu vodu. Před vstupem do studny si například svíčkou ověříme, zda se v ní nenacházejí nebezpečné plyny. Ze studny vynosíme nevyčerpaný kal a mechanickým kartáčem očistíme stěny a studnu vydezinfikujeme. Rozbitá místa a spáry vyspravíme cementovou mazaninou a na závěr stěny opláchneme tlakovou vodou. Vyčistíme přítoky a případně vyměníme pokryv dna. Tím je čištění studny téměř hotové. Necháme do studny natékat vodu, která se průběžně odčerpává, dokud nezmizí zákal. Závěrem do ní nalijeme dezinfekční prostředek a čekáme jeden až dva dny. Poté můžeme vodu používat jako užitkovou. Za tři až čtyři týdny necháme provést kontrolní rozbor vody. Je-li voda nezávadná, můžeme se vrátit k plnému provozu studny a k užívání vody jako pitné.

Čištění studny svěřte profesionálům

Abyste měli jistotu, že je vaše studna vyčištěná opravdu dobře a pijete dobrou, zdravotně nezávadnou vodu, je vždy lepší ponechat tuto práci profesionálům. Jedná se o špinavou nebezpečnou práci, ke které je třeba speciální vybavení. Specializovaná firma odvede kvalitní práci a ušetří vám čas a starosti.

Zdroj: www.profisluzby.eu

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com